Hva er et Styrestrømskjema?

Styrestrøm henger ofte sammen med en hovedstrøm i et elektrisk anlegg. Kontaktoren i anlegget må ha en styring for å slå inn og ut. Skjemaet som viser hvordan denne styringen utføres, kaller vi et styrestrømskjema.

Hva menes med en Hovedstrømkrets?

Hovedstrømkrets – Med hovedstrømkretsmenes den elektriske kretsen som overfører elektriske energi (ofte trefase spenning) til forbrukeren, til for eksempel en elektrisk motor. I hovedstrømkretsen så vil det derfor gå en forholdsvis høy strøm.

Hva er et Styrestrømskjema? – Related Questions

Hva betyr A1 og A2 på en kontaktor?

Skruene til høyre (A1 og A2) går direkte til spolen. Når disse tilføres strøm, vil spolen og magneten trekkes mot hverandre (kontaktoren slår inn). Til venstre har vi skruene 13 og 14. Disse er merket med NO (Normally Open).

Hva skjer hvis vi setter spenning på A1 og A2?

Når spolen får tilført spenning på A1 og A2 blir jernkjernen magnetisk, jernkjernen i toppen dras inn mot jernkjernen i bunnen og bryterne som sitter i toppen endrer tilstand. Brytere som er åpne blir lukket, og brytere som er lukket blir åpnet.

Hvordan er en kontaktor bygget opp?

En kontaktor består av en elektromagnet, et anker, en fjær og et varierende antall kontaktsett. Når det blir satt spenning på A1 og A2 vil det gå en elektrisk strøm gjennom spolen, og det blir skapt et magnetisk felt. Det magnetiske feltet trekker til seg ankeret slik at kontaktsettet beveger seg.

Er kontaktor et relé?

En kontaktor er et relé som er designet for å håndtere større strømmer. Vi kan se på kontaktoren som en stor bryter som aktiveres ved strømtilførsel. Kontaktoren kan styres med for eksempel en enkelt bryter eller PLS (programmerbar logisk styring).

Hvordan funker et relé?

Relé er en anordning hvor man med lav elektrisk effekt kan bryte eller slutte kontakter i kretser med høy effekt. Et relé er i sin enkleste form en elektromagnet hvor man ved å variere strømmen i en vikling får et opplagret anker til å bevege seg og derved mekanisk legge om kontakter.

LES DETTE:  Kan man legge asfalt på belegningsstein?

Hvilken funksjon har et relé?

Et relé er en elektrisk komponent som fungerer som en strømbryter. Det kan brukes til å kontrollere en elektrisk strøm, gjerne mye større enn den som blir tilført reléspolen, eller – sammen med flere andre reléer – til å lage en logisk styring.

Hva er forskjellen mellom en transistor og et relé?

Med en transistor kan en større elektrisk strøm gradvis styres ved hjelp av en mindre strøm, slik radiorøret kan (for røret med spenningsstyring). Dette til forskjell fra reléer som bare kan slå store strømmer enten eller av ved hjelp av mindre strømmer.

Hva gjør en diode?

En diode er en halvleder som i hovedsak fungerer som en enveisbryter for strøm. Den gjør at strømmen flyter lett i én retning, men begrenser strømflyten kraftig i motsatt retning. Dioder er også kjent som likerettere fordi de endrer vekselstrøm (AC) til pulserende likestrøm (DC).

Hva heter elektrodene på en diode?

Dioden har to tilkoblinger hvor den ene blir kalt katode og den andre anode. Hvis vi kobler den positive polariteten til anoden og negativ polariteten til katoden leder den strøm.

Hvorfor bruke transistor?

Transistoren gjør oss istand til å utvikle enkle logiske kretser som kan settes sammen til utrolig komplekse funksjoner som for eksempel en prosessor, minne eller et nettverkskort.

Hvordan en transistor virker?

I transistoren kan det gå strøm fra base til emitter, og fra collector til emitter. Transistoren virker som en strømforsterker eller bryter. Når en liten strøm ledes inn i basen begynner halvledermaterialet i transistoren å lede strøm. Dette åpner for en mye større elektrisk strøm fra collector til emitter.

LES DETTE:  Hvor høyt skal armeringen ligge?

Hva betyr ordet transistor?

Transistor, halvleder-forsterkerelement som baserer sin virkemåte på fysikalske forhold ved overganger fra et område inne i en halvleder med overskudd av elektroner til et område med underskudd av elektroner.

Hvordan virker en halvleder?

En halvleder har egenskaper som ligger midt mellom lederens og isolatorens. En halvleder har en krystallinsk oppbygning hvor den deler elektroner i ytterste skall med sine naboatomer. Elektroner i ytterste skall kan flytte på seg i en halvleder, men kun under visse forhold.

Hvorfor mangel på halvledere?

Det rene grunnstoffet. – Hvorfor ble det plutselig så stor mangel på slike halvledere? – Poenget er nok verdens produksjon av grunnstoffet silisium. Det starter med helt vanlig kvarts, silisium-dioksid.

Hva gjør at en ren halvleder leder strøm dårlig?

Konduktansen (ledningsevnen) til en halvleder er gitt av tettheten av ladningsbærere og vil derfor øke med temperaturen.

Hvem lager halvledere?

Norge er en stor produsent av halvledere og har også god tilgang på blant annet silisium. To store bedrifter som driver virksomhet innenfor denne industrien er Nordic Semiconductors og Elkem.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment