Hvordan skal spjeldet stå?

Til å begynne med skal spjeldet stå helt åpent så ovnen får maksimal lufttilførsel under opptenningen. Når ilden har godt fatt, lukkes spjeldet ned til midtposisjon. Når det er et fint lag med glør, legges det litt mer ved på samtidig med at spjeldet åpnes litt mer – til ilden har godt fatt.

Har alle peiser spjeld?

Løsning: Alle ildsteder som er påkoblet skorsteinen må ha spjeld/ trekkventiler og dører lukket, da falsk luft/ trekk fra disse reduserer/ stopper skorsteinstrekken.

Hvordan skal spjeldet stå? – Related Questions

Er det farlig å legge seg med fyr i peisen?

Kan man gå å legge seg med fyr i peisen? Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Hva gjør et spjeld?

Spjeld, avstengnings- og reguleringsorgan for gasser og væsker i kanaler og rørledninger. Man skjelner mellom fem hovedtyper av spjeld avhengig av hvordan spjeldet er bygd opp (se tegning):

Når er det fare for pipebrann?

Fuktig ved og lite trekk

– Deretter kan flammer fra peisen sette fyr på dette brennbare og lettantennelige tjærebelegget. Rundt 100 grader er nok til å starte en pipebrann, som raskt kan føre til en temperatur på godt over 1000 grader, sier Rognli.

Kan man fyre i peisen når feieren kommer?

Huskeliste før feieren kommer:

det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen. alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade. sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
 1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
 2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
 3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
 4. En intens og sterk varmelukt.
 5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Kan pipebrann slukke av seg selv?

Kan pipebrann slukke av seg selv? Pipebrann er ikke noe man slukker selv. Bruk av vann nedi pipa kan være direkte farlig på grunn av den høye temperaturen i skorsteinen. Brannvesenet bruker spesielle slokkemidler ved slokking av pipebrann.

Hva bør man ikke fyre med?

Ildstedet
 • Ikke bruk for mye eller fuktig ved. Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen.
 • Kun fyr med ved og tennbriketter. Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir.
 • Rengjør ovnen/peisen. Det er viktig å rengjøre og sjekke at pakninger rundt døren er i orden.

Skal man fyre med full trekk?

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt å strupe lufteventilen. Har du for lite trekk blir temperaturen inni ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

Best mulig forbrenning er når nok luft tilføres tørre vedkubber i en moderne vedovn som sikrer god utbrenning. – Viktigste tiltak er stegvis lufttilførsel – avgassing av brenselet, kontrollert separat utbrenning i gassfase og heterogen forbrenning av trekullet. Isolering av brennkammeret gir økt forbrenningstemperatur.

Hvordan fyre mest effektivt med ved?

Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.

Hvordan få bedre trekk i peisen?

 1. Bruk tørr ved.
 2. Sørg for god trekk.
 3. Tenn opp fra toppen av veden.
 4. Tenn opp med små, tørre vedkubber.
 5. Ikke brenn ovnens bruksanvisning.
 6. Ikke brenn søppel.

Kommer mye røyk fra peis?

Røykutslag kan skyldes nedslag i skorsteinen eller undertrykk i rommet ildstedet står i, men kan også skyldes feil ved skorstein eller skorsteinstilknytning (røykrør, innmuringstuss). For små tverrsnitt vil ikke klare å transportere nok luft/røykgass, selv om trekken er god!

Kommer røyk ut av peisen?

Derfor kommer det røyk ut av peisen. Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Hvorfor soter glasset på peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Hvor ofte må man fjerne aske?

Aske kan inneholde glør inntil tre dager etter du har brukt et ildsted. Den må derfor håndteres på en trygg måte. Ikke bruk vanlig støvsuger; det er brannfarlig og asken inneholder små partikler som kan ødelegge selve støvsugeren. For trygg fjerning av aske skal du bruke enten en bøtte i metall eller askesuger.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment