Er det lov å kle inn pipe?

De lovlige alternativene er å pusse, male eller kle med pipen med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes. Materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater eller lignende under (heller ikke gips).

Hva koster det å rehabilitere pipe?

Pris for piperehabilitering avhenger av flere faktorer. Blant annet spiller det en rolle hvor langt pipeløpet er, antall etasjer pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis. Med dette kan prisen variere fra 30 000 til 100 000 kroner.

LES DETTE:  Kan man male mur med vanlig maling?

Kan man bygge inntil pipa?

For at brann ikke skal oppstå rundt pipa må det være trygge avstander fra innsiden av pipa og ut til brennbare materialer. Det skal være minst 230mm eller på annen måte sikres at temperaturen på tilstøtende brennbare materialer ikke overstiger 80 grader. Dette gjelder mot byggningskonstruksjoner, skap, kleskott etc.

Er det lov å kle inn pipe? – Related Questions

Er det lov å montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Er det søknadspliktig å rive pipe?

Rent vedlikehold av skorstein er ikke søknadspliktig. Reparasjon av skorstein med nedsenkning av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er derimot søknadspliktig.

Kan man bygge inn stålpipe?

Dersom det går fram av monteringsanvisningen är det tillatt å bygge inn stålpipen helt eller delvis ved bruk av ubrennbare plater eller gipsplater.

Hvor mye koster det å sette inn rør i pipe?

Vanlig pris ligger erfaringsmessig et sted mellom 25.000 og 40.000 kroner, sier Hansen. Man fører kjeramiske rør ned i pipa, eller stålforinger. – Jobben tar vanligvis et par dager.

Er det påbudt med pipe i hus?

Med de nye energikravene ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet. Kravet er beskrevet i § 14-4, fjerde ledd i byggteknisk forskrift.

Har jeg lov å sette opp pipe selv?

Hvem kan montere en skorstein? Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

Kan jeg montere pipe selv?

Den er enkel å montere, men du være nøye med å forberede der det skal lages hull i taket, og du skal sørge for at skorsteinen følger kravene til plassering i forhold til brennbart materiale. Montering av pipe er også søknadspliktig, men du kan gjøre jobben selv. Spør Teknisk forvaltning i kommunen om hva som kreves.

Hva koster det å montere stålpipe?

Snittpris på en stålpipe er ca kr 25.000,- men avhening av tak, etasjer, forskyvninger og overganger.

Hvor ofte bør en pipe feies?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år. Bor du imidlertid i et borettslag, er det styret i borettslaget som skal sørge for at alle ildstedene til en hver tid er i forskriftsmessig stand.

Blir stålpipe varm?

Installér pipe hvor du vil i boligen

Fordelen med stålpipe er at den blir raskt varm og du vil raskere få gode trekkforhold spesielt når pipa er kald ved oppstart.

Hvor farlig er pipebrann?

I utgangspunktet er ikke en pipebrann farlig, men i eldre hus eller ved veldig kraftige branner kan varmen føre til at pipa sprekker, og det kan da ta fyr i selve huset. Derfor må du alltid ringe brannvesenet hvis du oppdager en pipebrann, eller ved mistanke.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
  1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
  2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
  3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
  4. En intens og sterk varmelukt.
  5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Hvor mange ovner på en pipe?

Kan man ha flere vedovner på samme pipe? Ja, det går fint å montere to eller flere ovner på samme pipe, hvis det er tilstrekkelig avstand mellom røykrørsinnføringene for de to ovnene. En ovn i første og en i andre etasje bør ikke være noe problem, særlig ikke hvis de tilhører samme boenhet.

Hvor langt fra pipa skal ovnen stå?

Finn ut hvor langt unna pipe/brannmuren ovnenstå. Normalt er minst 10cm avstand, men OBS sjekk alltid spesifikasjoner for ildstedet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment