Hva gjør en megger?

Megger, eldre betegnelse av isolasjonsmåler der betegnelse kom av at skalaen var gradert i megaohm, er et transportabelt ohmmeter for måling av resistans i område 1000–100000 megaohm ved en likespenning i område 250–1000 volt, spesielt beregnet på å kontrollere isolasjon av elektriske ledninger og kabler.

Hvordan ta Kontinuitetsmåling?

Kontinuitetsmåling. Når vi foretar en kontinuitetsmåling, måler vi motstanden i alle jordingspunkter. Dette bør du gjøre med et måleinstrument som har en målestrøm på minimum 200 mA (0,2 A), slik at du kan oppdage eventuelle dårlige tilkoblinger.

Hvorfor megge?

Vi isolasjonsmåler (megger) for å sjekke at hele det elektriske anlegget er “tett”. Denne målingen kan gjøres i fordelingsskapet. For å forsikre om at det ikke er jordfeil i installasjonen, måler vi isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og jord..

LES DETTE:  Hvor mye må man senke taket for spotter?

Hva gjør en megger? – Related Questions

Hvordan måle for å finne jordfeil?

Gå til sikringsskapet og slå av alle sikringer, med unntak av hovedsikringen – også kalt overbelastningsvernet. Slå inn jordfeilbryteren igjen. Koble deretter på en og en sikringskurs til jordfeilbryteren slår seg ut på nytt. Da har du funnet kursen som har jordfeil.

Hvordan megger man?

Isolasjonsmåling (megging)
  1. Slå av spenningen på anlegget.
  2. Koble fra utstyr som inneholder elektroniske kretser. Slikt utstyr kan nemlig bli ødelagt av målingen.
  3. Koble den svarte målepinnen (merket Earth) på PE jord-skinnen i fordelingsskapet, og la den stå der.
  4. Koble den røde målepinnen (merket Line) til én og én fase.

Hvorfor måler vi kontinuitet?

Kontinuitetsmåling er en måling som brukes innen elektroteknikk for å kontrollere om en elektrisk leder og forbindelse er god. Spesielt er det jordleder som skal måles i hele sin lengde med alle termineringer i en elektrisk installasjon, og det benyttes et eget instrument til målingen.

Hvorfor Isolasjonstester man?

Hvorfor utføre isolasjonstesting? Den viktigste grunnen til å teste isolasjon er å sørge for andres og egen sikkerhet. Du kan unngå fare for livstruende kortslutninger eller brannfarlige kortslutninger til jord, med å teste for høy DC-spenning mellom frakoblede, jordede og jordende ledere.

Hva gjør en Isolasjonstester?

En isolasjonstester benyttes for kontroll av isolasjonsmotstand både på installasjoner og på maskiner. Det testes med en høy spenning og målt verdi er normalt i mega ohm.

Hvordan måle en varmekabel?

For å teste kan en måle spenningen etter termostaten. En vil da få en indikasjon på om termostaten leverer strøm til kablene. Videre kan en koble kablene fra termostaten og måle dem med et ohm-meter. Helst skal en også “megge” dem mot jord.

Hvorfor måle isolasjonsmotstand?

Det er nødvendig å måle isolasjonsmotstanden og sikre full isolasjon mellom energikretsen og miljøet i en elektrisk krets. De strømskillende stoffene som skal brukes her, må ikke overskride den tillatte grensen for lekkasjestrøm.

Hva er Isolasjonsmåling Elektro?

Isolasjonsmåling er en måling som brukes i forbindelse med sluttkontroll av et elektrisk anlegg for å kontrollere at resistansen mellom en fase og jord er tilstrekkelig høy.

Hvor mange ohm mellom fase og jord?

Målt verdi skal være mindre enn 1-2 ohm. Dersom den er vesentlig høyere, er det sannsynlig at jord ikke er sammenhenngende tilbake til skapet.

Hva kan forårsake jordfeil?

Jordfeil oppstår når det skjer en lekkasje av strøm, som gjør at strømmen ledes til deler av det elektriske anlegget hvor det ikke skal være spenning. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmtvannsbereder, en kaffetrakter, en hårføner, en panelovn, eller i varmekabler for den saks skyld.

Hva er det vi kontrollerer når vi måler Isolasjonsresistansen?

Måling av isolasjonsresistans (isolasjonsmåling): Dette er det vi ofte kaller «megging», og i denne målingen kontrollerer vi at det ikke er forbindelse mellom noen av fasene og jord. Vi kan si at vi måler at anlegget er «tett», eller at det ikke «lekker strøm».

Hva er en Sløyfeimpedans?

Sløyfeimpedans: det er motstanden målt som Z i sløyfen fra stikkontaktpunktet til VVB og tilbake til trafoen (sløyfe). Den måles ved at instrumentet legger en kortslutning over punktet (lager en sløyfe) stikken ved VVB og måler strømmen som flyter i kortslutningen.

LES DETTE:  Når skal klokka stilles tilbake 2022?

Hva betyr det å megge?

Hvis en søker på ordet “megge” står det at det kan på dialekt kan være et ord for en stor, kraftig kvinne eller et stort, omfangsrikt hunndyr (klovdyr, f. eks. ku).

Hva er en Polaritetskontroll?

Hensikten er å sikre at nøytralleder fører 0V potensial. Man skal altså måle og/eller kontrollere at faseleder og nøytralleder ikke er forvekslet og at det ikke er benyttet enpolet bryter i N-leder.

Hva skal stå i en samsvarserklæring?

Følgende skal fremgå av samsvarserklæringen:
  • Anleggets adresse.
  • Hvilken installasjonsvirksomhet (firma) som har foretatt arbeidet.
  • Om arbeidene gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av det elektriske anlegget.
  • Beskrivelse av det utførte arbeidet.
  • Hvilke normer og spesifikasjoner som er lagt til grunn for arbeidet.
Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment