Når er radon farlig?

DSAs grenser for radon, tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 og grenseverdien på 200 Bq/m3, gjelder eksponering for radon over lengre tid. Risikoen er høyere for røykere og tidligere røykere enn for personer som aldri har røkt.

Hva koster det å fjerne radon?

På Statens stråleverns nettside www.nrpa.no/radon finner du en liste over en del firmaer som utfører reduserende og forebyggende tiltak mot radon. Hva koster det? Radonreduserende tiltak koster fra ca. 20 000 kroner til ca 100 000 kroner.

Hvorfor er det farlig med radon i kjelleren?

Det er fordi radon avgir såkalt alfastråling. Denne stoppes lett i luft, men når strålingen skjer inne i lungene kan strålingen gi skader på cellene, som kan utvikle seg til kreftceller. Alle som har oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, oppfordres til å måle radon (dsa.no).

Når er radon farlig? – Related Questions

Kan man lukte radon?

Radon er en naturlig radioaktiv gass som er helt usynlig og uten lukt. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er årlig medvirkende årsak til ca 370 dødsfall.

Når på året er det mest radon?

Vinterhalvåret er fyringssesong, og i denne perioden er radonkonsentrasjonen mest stabil. Derfor er vinteren målesesong. Typisk er også radonnivået høyere om vinteren enn om sommeren, noe det korrigeres for når man beregner årsmiddelverdien.

Hvordan merker man radon?

Radon er en gass som kan pustes inn uten at vi merker det. Det største helseproblemet ved radoneksponering er økt risiko for lungekreft. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har slått fast at radon medvirker til 12 % av lungekrefttilfellene, nærmere 400 tilfeller hvert år.

Kan man måle radon selv?

Statens strålevern anbefaler derfor alle å gjennomføre måling av radon i eget hjem. Du kan bestille sporfilm for radonmåling fra Radonmannen. Da kan du enkelt gjennomføre målingen selv.

Hvordan beskytte seg mot radon?

Gjennomtrenging av radon skal helst forebygges, og i de fleste tilfeller kan man beskytte seg ved å utstyre huset med følgende: Radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Dette omfatter også tette rørgjennomføringer i gulv og vegger. Aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget.

Hvorfor og hvordan er radon farlig for oss?

Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter røyking. Når man puster inn luft som inneholder radon, fører det til en bestråling av lunger og luftveier som over tid øker risikoen for lungekreft. Når radon brytes ned, dannes flere kortlivede radioaktive isotoper av polonium, vismut og bly.

Hva kan radon gjøre med kroppen?

En konstant eksponering for radon kan føre til pustevansker, allergier og på sikt lungekreft, og da radon er årsak nummer to til lungekreft etter røyking internasjonalt, bør norske helsemyndighetene sette av midler på helsebudsjettet for å få bukt med radonproblemet her til lands.

Hvorfor kan det bli et problem hvis radongass siver inn i hus?

Hvis radongass siver inn i bygninger kan konsentrasjonene øke til nivåer som er så høye at de kan øke risikoen for lungekreft. I Norge er det spesielt om vinteren med fyring og mindre lufting at radonkonsentrasjonen i inneluft øker.

Er radon farlig ute?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Hvordan merker man radon?

Radon er en gass som kan pustes inn uten at vi merker det. Det største helseproblemet ved radoneksponering er økt risiko for lungekreft. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har slått fast at radon medvirker til 12 % av lungekrefttilfellene, nærmere 400 tilfeller hvert år.

Hvor er det mest radon i Norge?

Topp ti blant norske kommuner
Antall bolighus i høy/særlig høy radonfareProsent av tettbygd areal i høy/særlig høy radonfare
Fredrikstad kommune15 596100%
Vestre Toten kommune2 96967%
Ringsaker kommune2 62767%
Gjøvik kommune2 57267%
Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment