Når er hekkesesongen for måker?

 • Hekkesesongen for måker varierer avhengig av art og geografisk beliggenhet.
 • I Norge starter hekkesesongen for gråmåke i mars, mens den for svartbak kan starte allerede i februar.
 • Måker hekker vanligvis på klipper, tak og andre høye steder nær vannet.
 • Under hekkesesongen vil måkene være spesielt aggressive og beskyttende overfor reiret sitt.
 • Dersom man ønsker å unngå konflikter med måker under hekkesesongen, bør man holde seg unna områder der de hekker og ikke forstyrre reirene deres.

Er du en sommerperson som elsker å tilbringe tid på stranden? Eller kanskje du bare har lagt merke til de vakre måkene som svever over hodet ditt mens du går tur langs kysten. Uansett hva som er din grunn, så lurer du nok på når hekkesesongen for måker er.

Måker kan være vakre og majestetiske skapninger, men de kan også være veldig bråkete og til tider aggressive. De kan både være en glede og en plage, spesielt under hekkesesongen. Hekkingstiden kan føre til at man opplever noen utfordringer i sitt daglige liv, og det er derfor viktig å vite når man bør unngå områder hvor måkene hekker. I denne artikkelen vil vi ta en nærmere titt på når hekkesesongen for måker faktisk er, slik at du kan planlegge din tid langs kysten uten å få noen uventede overraskelser. La oss starte med litt bakgrunnsinformasjon om disse majestetiske fuglene!

Når er hekkesesongen for måker?

Hekkesesongen for måker starter vanligvis i mars eller april i Norge, og varer til juli eller august. Hann- og hunnmåker deler ansvaret for å ruge på eggene og mate ungene sine. Klimaet kan påvirke hekkesesongen, men dette varierer avhengig av art og geografisk område.

LES DETTE:  Hvordan Plante Lammeøre?

Når starter hekkesesongen for måker?

Hekkesesongen for måker varierer avhengig av art og geografisk område. I Norge starter hekkesesongen vanligvis i mars eller april, når måkene returnerer til sine kolonier etter å ha tilbrakt vinteren på sjøen.

Måker er kjent for å være svært territorielle under hekkesesongen, og de vil være svært aggressive mot alle som nærmer seg deres reir eller unger. Derfor er det viktig at folk holder seg unna måkekoloniene under denne perioden.

Hvordan kan man identifisere en hekkende måke?

En måke som hekker vil vanligvis sitte på reiret sitt og beskytte det ved å fly opp i luften og angripe eventuelle trusler. Hanne- og hunnmåker ser like ut, så det er vanskelig å skille dem fra hverandre visuelt. Det beste tipset for å identifisere en hekkende måke er å se etter et reir med egg eller unge i nærheten.

Tips for hvordan man kan unngå konflikt med hekkende måker

 • Hold avstand fra måkekolonier, spesielt hvis du har mat med deg.
 • Ikke kast matavfall eller søppel i nærheten av måkekolonier.
 • Ikke forsøk å fjerne et reir eller ta eggene eller ungene fra det.
 • Hvis du må passere en måkekoloni, prøv å holde deg så langt unna som mulig og gå rolig og jevnt.
 • Hvis en måke angriper deg, prøv å beskytte hodet ditt med armene dine og forlat området så snart som mulig.

Hvor lenge varer hekkesesongen for måker?

Varigheten av hekkesesongen for måker varierer også avhengig av art og geografisk område. Vanligvis vil hekkesesongen vare fra mars eller april til juli eller august, når ungene er gamle nok til å forlate reiret.

Under denne perioden vil hann- og hunnmåkene dele ansvaret for å ruge på eggene og mate ungene sine. Måker kan være svært støyende under hekkesesongen, spesielt når de forsvarer territoriene sine mot andre fugler eller menneskelige inntrengere.

LES DETTE:  Hva dreper mose?

Hvordan påvirker klimaet hekkesesongen for måker?

Klimaendringer kan ha en betydelig innvirkning på hekkesesongen for måker. Endringer i temperatur og nedbørsmønstre kan påvirke timingen av når måkene returnerer til sine kolonier for å starte hekkingsprosessen.

I tillegg kan endringer i havtemperaturen eller økosystemet føre til at matressursene blir mindre tilgjengelige for måkene, noe som kan påvirke deres reproduksjonsrate og overlevelse.

Hvilke områder i Norge er mest populære for måkehekk?

 • Østfold: Kyststrekningen fra Hvaler til Fredrikstad
 • Vestfold: Tønsbergfjorden og skjærgården rundt
 • Akershus/Oslo: Oslofjorden og øyene i indre Oslofjord
 • Sogn og Fjordane: Rundeøya
 • Nordland: Lovund, Træna og Vegaøyan verdensarvområde

Disse områdene er kjent for å huse store kolonier av mange ulike måkearter. Mange av disse områdene er også vernet av norske myndigheter for å beskytte fuglene og deres hekkeområder.

Hva kan gjøres for å beskytte måkehekkeområder under hekkesesongen?

Det er flere tiltak som kan gjennomføres for å beskytte måker og deres hekkeområder under hekkesesongen. Noen av de vanligste tiltakene inkluderer:

 • Sette opp advarselsskilt eller informasjonstavler som advarer folk om å holde seg unna måkekoloniene.
 • Plassere gjerder eller barrierer rundt måkekoloniene for å hindre menneskelig inntrenging.
 • Fjerne søppel og matavfall fra områder i nærheten av måkekoloniene for å unngå å tiltrekke seg måkene.
 • Utvikle langsiktige planer for å beskytte hekkeområdene og overvåke bestandene av måker og andre sjøfugler.

Hvilke områder i Norge er mest populære for måkeavl?

Måkene i Norge

Måker er en vanlig syn langs kysten av Norge. Det finnes mange forskjellige arter, men de fleste er knyttet til havet og hekker på klipper eller øyer. Måker har tilpasset seg å leve nær menneskelig befolkning og kan ofte sees på torg og plasser i byer langs kysten.

Populære områder for måkeavl

Det er flere områder langs norskekysten som er populære for måkeavl. Noen av disse inkluderer Runde øy i Møre og Romsdal, Flatanger i Trøndelag, og Vegaøyene utenfor Helgeland. Disse stedene tiltrekker seg tusenvis av måker hvert år for å legge egg og hekke.

LES DETTE:  Hvilket plantelys er best?

Beskyttelse av måkeavlsområder under hekkesesongen

I løpet av hekkesesongen (fra mars til august), er det viktig at vi beskytter måkeavlsområdene fra menneskelig inngrep. Dette inkluderer å hindre folk fra å gå inn i områdene, samt begrense aktiviteter som kan forstyrre fuglene, slik som fyrverkeri eller motorsport. Det er også viktig at vi ikke ødelegger reirene eller tar eggene.

Hva kan gjøres for å beskytte måkeavlsområdene under hekkesesongen?

Nasjonale og lokale reguleringer

Regjeringen i Norge har vedtatt lover og forskrifter som beskytter måkene og deres hekkeområder. Disse lovene gjelder både nasjonalt og lokalt, og begrenser aktiviteter som kan forstyrre måkene under hekkeperioden.

Informere befolkningen

Det er også viktig at befolkningen blir informert om betydningen av å beskytte måkene under hekkesesongen. Dette kan gjøres gjennom skilting på steder hvor det er mange måker, samt gjennom kampanjer i media.

Hvordan kan man identifisere om en måke er i hekkesesongen?

Se etter reir

Den mest åpenbare indikatoren på at en måke er i hekkesesongen er når den sitter på et reir eller bygger et nytt. Reirene til måker består vanligvis av gress, strå og annet materiale som fuglene finner langs kysten.

Adferdsmønstre

Måker kan også endre adferdsmønsteret sitt under hekkperioden. De kan bli mer aggressive eller territoriale rundt reirene sine, og vil ofte gi fra seg høylytte rop for å markere territoriet sitt.

Oppsummering

For å beskytte måkeavlsområder under hekkesesongen, er det viktig å respektere nasjonale og lokale reguleringer, samt informere befolkningen om viktigheten av å beskytte disse områdene. For å identifisere om en måke er i hekkesesongen, kan man se etter reir og endrede adferdsmønstre.

Oppsummert kan det sies at hekkesesongen for måker varierer avhengig av art og geografisk beliggenhet. Generelt kan man si at hekkingen foregår fra april til august, men noen arter kan også hekke utenom denne perioden. Det er viktig å respektere måkene og deres hekkeplasser, da de spiller en viktig rolle i økosystemet vårt.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment