Kan jeg montere pipe selv?

Den er enkel å montere, men du være nøye med å forberede der det skal lages hull i taket, og du skal sørge for at skorsteinen følger kravene til plassering i forhold til brennbart materiale. Montering av pipe er også søknadspliktig, men du kan gjøre jobben selv. Spør Teknisk forvaltning i kommunen om hva som kreves.

Er montering av stålpipe søknadspliktig?

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner som eksempelvis skorsteiner, er søknadspliktig. Det er krav om bruk av ansvarlig foretak. Det betyr at en rehabilitering av eksisterende skorstein, montering av nytt rør eller bruk av glidestøp er søknadspliktig.

Kan man rehabilitere pipe selv?

Rehabilitering av en pipe gjøres av fagfolk.

Kan jeg montere pipe selv? – Related Questions

Er det søknadspliktig å rive pipe?

Rent vedlikehold av skorstein er ikke søknadspliktig. Reparasjon av skorstein med nedsenkning av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er derimot søknadspliktig.

Hvor mye koster det å rehabilitere pipe?

Piperehabilitering – Pris

Blant annet spiller det en rolle hvor langt pipeløpet er, antall etasjer pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis. Med dette kan prisen variere fra 30 000 til 100 000 kroner.

Hvordan rehabilitere pipe?

Alfa Varme rehabiliterer gamle piper og skorsteiner ved å erstatte den eksisterende røykkanalen i pipen med en ny kanal. Den vanligste metoden er å føre ned nye syrefaste stålrør ned i den eksisterende pipekanalen, og koble alle ildsteder til den nye pipeforingen.

Hvem kan rehabilitere pipe?

Gamle pipeløp kan blant annet føre til dårlig trekk og i verste fall pipebrann. Heldigvis slipper du som regel å rive det gamle pipeløpet og bygge opp nytt. En rehabilitering av pipen kan enkelt utføres av fagfolk.

Hvordan få bedre trekk i pipe?

Med en røyksuger montert på toppen av pipa kan du med et tastetrykk sørge for at sot og røyk trekkes opp og ut. Resultatet er optimal trekk i pipa og en stabil flamme i peisen. Du vil også en mer effektiv utnyttelse av veden og spare opptil 15 prosent av det totale vedforbuket ditt.

Hvor ofte rense pipe?

Det er lovpålagt sjekk av pipe hvert fjerde år. Samtidig som tjenesten er behovsprøvd. Det vil si at hvis feieren mener at det nødvendig med feiing oftere vil de gjøre det, men ved lite bruk kan det gå fire år i mellom.

Skal man feie stålpipe?

Hva med stålpiper

Produsentene har alle som én svart at de ikke lager skorsteiner som ikke krever feiing. Unnlater man å feie stålpipa øker brannrisikoen. De eneste kriteriene for fritak for feiing av fritidsboliger er enten at ovnen fjernes eller at skorsteinen er plombert.

Skal man inhalere pipe?

Det er ikke nødvendig å innhalere røyken. I piperøykning, som med sigarer, så er det smaken av god tobakk og pipe som er det sentrale.

Hvorfor slår røyken ned i pipa?

Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Skal man fyre med full trekk?

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt å strupe lufteventilen. Har du for lite trekk blir temperaturen inni ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer.

Hvor ofte må man feie pipa?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Hvor høy bør en pipe være?

Skorstein bør føres minst 80 cm over mønet. Alternativt må horisontal avstand til takflaten eller tenkt fortsettelse av takflaten være minst 3 meter. Høyde over takflaten bør uansett være minst 80 cm. Avstand fra skorstein til veggflate / annen vertikal flate skal minst være 3 m.

Er det lov å kle inn pipe?

De lovlige alternativene er å pusse, male eller kle med pipen med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes. Materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater eller lignende under (heller ikke gips).

Hvor ofte feie stålpipe?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Er det påbudt med pipe i hus?

Med de nye energikravene ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet. Kravet er beskrevet i § 14-4, fjerde ledd i byggteknisk forskrift.

Hvor langt fra pipa kan ovnen stå?

Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 30 cm fra røykrøret til nærmeste brennbart. Kan det gamle hullet i pipen brukes? Ja, hvis det har samme dimensjon eller større enn det nye ildstedet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment