Hvor mange grader bør det være i kjelleren?

Hvis du bor i kjelleren, skal temperaturen være rundt 21-22°. Hvis du bare bruker kjelleren til oppbevaring, bør temperaturen ligge på rundt 15-20°.

Er det farlig å bo i fuktig kjeller?

Ifølge Folkehelseinstituttet kan innendørs fukt føre til muggsopp som kan gi farlige luftveissykdommer, astma, allergi og eksem. Drenering og isolering er nøkkelen til en helsevennlig kjellerstue.

Hvor mye koster det å pigge ut kjeller?

I henhold til prisdata fra Byggstart ser vi at snittprisen for å grave ut en kjeller ligger på rundt 5.000 kr per kvm, mens en full kjellerutbygging ligger på ca. 15.000 kr per kvm i snitt.

Hvorfor bygges ikke nye hus med kjeller?

Hus uten kjeller blir rimeligere og krever mindre vedlikehold. Å bygge en kjeller betyr mer arbeid og dermed større kostnader. For at du skal få en hel etasje under bakkeplan må det graves mer enn det er behov for når du bygger uten kjeller. Selve gravejobben blir altså mer kostbar i utgangspunktet.

Er kjeller søknadspliktig?

Som hovedregel vil du ikke trenge å søke dersom kjelleren din allerede er innredet/godkjent som vanlig oppholdsrom, og ingen av tilfellene over gjelder for deg. Dersom kjelleren din oppfyller samtlige tekniske krav til varig opphold, men ikke er godkjent som dette, kan du søke selv.

Kan man oppbevare ved i kjelleren?

Lagring av ved i kjeller

Ved som lagres i kjeller bør være så tørr som mulig, ha en fuktkvote på maks 20%. En kubikkmeter med fuktig ved kan avgi 200 liter vann under tørking, dette gir en fuktig luftfuktighet i kjelleren. Lagring av ved i kjeller kan gi ekte hussopp (råtesopp) og vekst av muggsopp.

Hvordan få godkjent kjeller?

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før kjellerrommene tas i bruk. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

Hvor mye koster det å renovere kjeller?

For oppussing av kjeller ser vi at snittprisen ligger på ca. 16.000 kroner per kvadratmeter, alt inkludert. Denne prisen gjelder i tilfeller der det er behov for utbedringer for å endre bruken av boligen. Er din kjeller allerede godkjent for varig opphold, vil prosjektet bli rimeligere.

LES DETTE:  Hvor mye vekt tåler et vegghengt toalett?

Hvordan unngå fukt i kjellerleilighet?

Dersom du har fuktproblemer i kjelleretasjen, er ofte det beste du kan gjøre å legge ny drenering. Svært forenklet betyr det at du må grave opp rundt huset, legge ny drensledning, legge knotteplast utenpå veggen og fylle på med drenerende masser.

Er kjeller bruksareal?

Når et areal ligger under bakkenivå i en kjeller, er det kommunens planbestemmelser som avgjør om arealet skal telle med i det totale bruksarealet. Det vanligste er at arealet som kjelleren utgjør, skal tas med i beregningen.

Hvordan godkjenne kjellerleilighet?

For at den nye boenheten skal bli godkjent må den ha alle hovedfunksjoner for bolig. Det betyr at enheten trenger bad og toalett, kjøkken, stue og soveplass. I tillegg må enheten ha egen inngang og være fysisk adskilt fra andre enheter.

Er kjellerstue rom for varig opphold?

I norske hjem er det mange kjellerstuer. Mange tilfredsstiller ikke kravene som settes til rom med varig opphold (p-rom). Lave tak og lite lys regnes ikke som direkte ulovlig. Selv om kjelleren ikke tilfredsstiller krav til varig opphold er det ikke dermed sagt at du ikke kan bruke den som kjellerstue.

Hva er godkjent høyde i kjeller?

Kravet for takhøyde i kjeller er 2,0 meter for bygg som er bygget før 1. juli 2011, mens det er 2,2 meter for nybygg. Men selv om dette er minimumskravet, anbefales det gjerne at du graver enda litt til så lenge det er mulig. For å sikre bokvalitet anbefales det minimum 2,4 meter opp til taket.

Er det lov å ha soverom uten vindu?

Er det lov å sove i et rom uten vindu? Det er ikke lovlig å ha et boligrom uten vinduer. Og minsteareal for oppholdsrom bør ikke være under syv kvadratmeter. I dette tilfellet ser det ut til at soverommet er for lite til å kunne defineres som et oppholdsrom.

LES DETTE:  Hvor mye koster det å pusse opp vaskerom?

Hvor dypt kan man grave kjeller?

4. Grav dypt nok. For å få et rom godkjent som oppholdsrom må takhøyden være minimum 2,0 meter.

Hva er brannskille mellom leiligheter?

BRANNSKILLE: Det skal være brannskille mellom leiligheter horisontalt og vertikalt. Dette gjelder for boliger til og med tre etasjer. Er det mer enn tre etasjer som er innredet med boligfunksjoner, må det foretas brannprosjektering.

Hva er godkjent brannvegg?

De aller fleste brann vegger skal ha brannklasse REI 120M. Ved spesifikk brannenergi over 400 MJ/m2 (omhyllingsflate) kreves høyere brannmotstand, inntil REI 240M. For at en brann vegg skal ha tilfredsstillende mekanisk motstandsevne (M), må den i praksis utføres i mur eller betong.

Hvor tykk er en brannvegg?

Brannmuren er 10 cm tykk og kommer i siporex, leca eller teglstein, mens godkjente brannmursplater/brannmurselementer kan være tynnere. Brannmur og brannmursplater tåler høye temperaturer og kan monteres mellom brennbart materiale (f. eks. gips og trevegg) og ildstedet.

Når brytes brannskille?

Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment