Hvor lenge er polet åpen?

Når ble det vinmonopol i Alta?

Polet i Alta så dagens lys 26. juni 1980. Fra å måtte bestille varer fra Hammerfest, kunne endelig altaværingene dra til sentrum for å kjøpe en halvflaske Smirnoff vodka for kroner 52,50. Siden da har det kun vært to sjefer; Kjell Jensen og «Dansken» Peter Anders Haastrup Kromann.

Har andre land Vinmonopol?

Alle de nordiske landene unntatt Danmark har vinmonopol, og da Sverige og Finland ble medlemmer av EU ble det hevdvunnet et eget unntak i EU-retten som tillater et slikt statsmonopol. I Nord-Amerika har bare noen få delstater i USA fortsatt monopol, men alle provinsene i Canada har offentlige monopoler.

Hvor mange Vinmonopol finnes i Norge?

Vinmonopolet hadde til sammen 337 utsalgssteder ved utgangen av 2021, og vareutvalget omfattet mer enn 30 000 produkter.

Hvor lenge er polet åpen? – Related Questions

Når fikk vi Vinmonopol i Norge?

Vinmonopolet ble etablert som et privat aksjeselskap under statlig kontroll 30. november 1922. Etableringen skjedde som en konsekvens av reglene i den norske forbudstiden (brennevinsforbudet), og navnet har sin opprinnelse i at det på etableringstidspunktet bare var tillatt å selge vin i Norge.

Når ble det Vinmonopol i Norge?

I 1922 ble Vinmonopolet etablert, på et tidspunkt da Norge hadde innført forbud mot salg av brennevin og hetvin. Institusjonen var da et ekte vin-monopol.

Når fikk Søgne Vinmonopol?

Vinmonopolet Søgne
Mandag10.00 – 18.00
Tirsdag10.00 – 18.00
Onsdag10.00 – 18.00
Torsdag10.00 – 18.00
Fredag10.00 – 18.00

Når var det alkoholforbud i Norge?

Forbudet ble innført som en midlertidig ordning under første verdenskrig, men ble gjort permanent i 1919, da 61,6 prosent stemte ja til brennevins- og hetvinsforbud under en landsomfattende folkeavstemning. Forbudet var omstridt og ble opphevet etter en ny folkeavstemning i 1926.

Hva er den høyeste alkoholprosenten i Norge?

Det er forbudt å skjenke, selge eller omsette drikke som inneholder over 60 volumprosent alkohol i Norge.

Når kan man drikke alkohol i Russland?

Slik skal Russland få en sunnere befolkning. Russland kunne ikke leve med at en gjennomsnittsrusser levde 12 år kortere enn en amerikaner.

Er 20% brennevin?

Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin. Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.

Er det lov å drikke alkohol i taxi?

En taxi er et offentlig transportmiddel, derfor kan man bli både bøtelagt og anmeldt dersom man tar med seg alkohol inn i bilen. — Man ønsker å begrense alkoholforbruket og hindre at folk som drikker er til sjenanse, sier politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt.

Hvor gammel sprit kan man drikke?

Særlig om ferdigblandede brennevinsbaserte drinker

Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent er 18 år. Aldersgrensen for salg og skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er 20 år.

Kan man kjøpe 40 i Danmark?

Aldersgrense; For å innføre øl, vin og tobakk må du være 18 år eller mer. Skal du ta med deg brennevin og lignende over 22 prosent, må du være 20 år eller mer.

Hva koster det å fortolle 1 flaske vin?

Informasjon om avgiftssatsar for alkohol for 2022
Alkoholhaldig drikkVolumprosent alkoholKroner
Lettøl og annaover 0,7 t.o.m. 2,73,31 pr. liter
Lettøl og annaover 2,7 t.o.m. 3,712,44 pr. liter
Øl og annaover 3,7 t.o.m. 4,721,55 pr. liter
Vin og sterkølover 4,7 t.o.m. 22,04,82 pr. volumprosent og liter

Hva er billigere å kjøpe i Danmark?

Mat, drikke og klær

Tall fra SSB viser at matvarer og alkoholfrie drikkevarer var 17 prosent billigere i Danmark enn i Norge i 2019. Med utviklingen i kronekursen det siste året, er maten vi kjøper i landet nå, bare litt billigere for oss. Alkohol og tobakk koster fremdeles omtrent halvparten av hva det gjør i Norge.

Er førerkort gyldig legitimasjon på polet?

Digitalt førerkort er gyldig som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll. Du kan ikke forvente at det blir godkjent som legitimasjon i andre tilfeller. Heller ikke på Vinmonopolet.

Kan jeg kjøpe alkohol med utgått pass?

Kan jeg kjøpe alkohol med utgått pass? Et utgått pass regnes ikke som gyldig legitimasjon. Butikken kan derfor nekte deg å kjøpe varer som krever at du legitimerer deg.

Er det en grense på hvor mye man kan kjøpe på polet?

Det er ingen lov som regulerer hvor mye alkohol man kan kjøpe på samme tid i Norge. Du kan derfor kjøpemye alkohol du vil. Hvis butikken mistenker at du skal gi alkoholen videre til mindreårige, så kan de likevel la være å selge det til deg.

Er bankkort ID-kort?

Sikkerhetssjef Kurt Thomassen i Meny viser til følgende aksepterte dokumenter: gyldig bankkort med bilde, førerkort (både norske og europeiske), pass, IDkort (norske og europeiske), Forsvarets og Postens IDkort, utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment