Kan man Branntette selv?

Branntetting av gjennomføringer i gulv og vegg utføres ofte av spesialister, men du kan med fordel kvalifisere deg og din elektriker- eller rørleggervirksomhet til å ta disse oppgavene selv.

Hva er Branntetting?

Hva er egentlig branntetting? Branntetting handler om å forhindre at brann og røyk sprer seg fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Det skal tettes i fuger mellom tak og vegger, og rundt gjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler, slik at ikke brannmotstanden svekkes.

Kan man Branntette selv? – Related Questions

Hva står ei 30 for?

El står for brannmotstand, og brannmotstand EI30 betyr at den er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter.

Når er det krav til brannprosjektering?

Brannteknisk prosjektering ofte er krav ved for eksempel oppføring av nybygg, endring av brannceller, oppdeling av bruksenheter og bruksendring av eksisterende byggverk. Brannprosjekteringen resulterer i et brannkonsept / brannsikkerhetskonsept som normalt vedlegges byggesøknaden.

Hvilken brannklasse er en bolig?

Bygningens brannklasse (BKL)

Vi husker at bolig er i risikoklasse 4, og ut fra tabellen leser vi at bygningen plasseres i brannklasse 2.

Hvor mange brannklasser og risikoklasser har vi?

For å avgjøre hvilke krav som stilles til brannsikkerhet, klassifiseres alle bygg i 6 risikoklasser ut ifra byggets funksjon. Klasse 1: Garasjeanlegg, driftsbygninger, skur, naust etc.

Hva betyr A2-s1 d0?

Når det for eksempel angis at en bærende bygningsdel må tilfredsstille klasse A2s1,d0 betyr dette at alle deler, komponenter eller sjikt i bygningsdelen må tilfredsstille klasse A2s1,d0.

Hva kalles de fire fasene i en brann?

Et brannforløp har normalt 4 faser: Antenningsfasen, vekstfasen, full utviklet brann og utbrenningsfasen. Fasen går relativt raskt (5 – 10 minutter). Det er i denne fasen, du eller brannvesenet har mulighet til å slukke brannen, innen den utvikler seg.

Hvilke 3 typer av brann har vi?

Vi skiller gjerne mellom ulike typer branner avhengig av om materialet er fast, flytende eller i form av gass. Klassifiseringen avgjør hvordan en brann skal slokkes – om den skal kjøles ned eller kveles. Alle brannslokkeapparat er merket med bokstavene for de brannklassene slokkemiddelet er beregnet til.

LES DETTE:  What do you use Tyvek tape for?

Hva er de 3 komponentene i Branntrekanten?

Forutsetningene for brann er brennbart materiale (brennstoff), tilgang på oksygen og høy nok temperatur, det vil si energi i form av varme. Dette omtales noen ganger som «branntrekanten».

Er gipsplater brennbart?

Massivtre brenner og bidrar til brannspredning. Det gjør ikke gips og andre ubrennbare materialer.

Hvor tykk må en brannmur være?

Byggregler for brannmur

Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein (teglstein), Siporex eller tilsvarende produkt. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden pusses. Den kan dekkes til med keramiske fliser eller naturstein, eller den kan males med egnet maling eller slemmes/pusses.

Er det lov å kle inn brannmur?

De fleste brannmurer kan overmales eller kles med dekorstein eller fliser, mens noen brannmursplater ikke er beregnet for ekstra vekt som for eksempel fliser. Ikke tapetser eller dekk til brannmur/brannmursplate med annet brennbart materiale.

Er det lov å kle inn pipe med gips?

Skorsteinen kan også pusses, slemmes eller males. (Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes). Materialene må limes direkte på skorsteinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips).

Hvor langt må ovnen stå fra veggen?

Ildstedets ytterflate ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm, og avstand fra ildsted til brannmur være minst 100 mm. Avstanden regnes fra eventuelle utspring.

Kan man flislegge brannmur?

Men hvis brannmuren er utenfor de våte sonene, og arbeidet på badet for øvrig er skikkelig gjort, er det ingenting i veien for at du kan flislegge denne muren selv. – En helt vanlig smøremembran vil fungere fint til dette formålet, anbefaler Syversen.

LES DETTE:  Hvor mange Forskalingsblokker pr m2?

Hvor langt fra vedovn til brennbart?

Hvor langt må ildstedet stå fra brennbart materiale? Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 30 cm fra røykrøret til nærmeste brennbart.

Kan man forlate huset med fyr i peisen?

Vi anbefaler derfor å ikke reise bort hjemmefra eller å reise fra hytta mens det fremdeles er fyr i peisen. Peisen kan tette seg som følge av pipebrann, så selv om man ikke vet at man har hatt pipebrann, så vil du legge merke til det neste gang du fyrer opp.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment