Hva er konsumprisindeks for 2022?

Fra august til september 2022 steg KPI 1,4 prosent, og KPI er nå 6,9 prosent høyere enn for ett år siden. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersveksten i august. – Prisveksten fortsetter å være høy, og øker igjen etter en viss nedgang i august.

Hva er byggekostnadsindeks?

Byggekostnadsindeks er en prisindeks for kostnadsutviklingen for bygging av boliger og for anleggsvirksomhet som utgis av Statistisk Sentralbyrå. Indeksene publiseres fortløpende kvartal for kvartal og gir både samleindekser og indekser for materialer, arbeid og maskiner.

Hva er SSB indeks?

Konsumprisindeksen. SSBs kanskje mest kjente indeks er Konsumprisindeksen (KPI). Den beskriver utviklingen i prisene på varer og tjenester som kjøpes av privatpersoner i Norge, og er dessuten et vanlig mål på inflasjon.

Hva skjer hvis du ikke svarer SSB?

Hva skjer hvis vi ikke svarer? Hvis virksomheten er trukket ut til en undersøkelse med opplysningsplikt, kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom opplysningene ikke blir sendt inn innen fristen. Selv om dere betaler mulkten, er dere pliktige til å levere utfylt skjema.

Er man pliktig til å svare SSB?

Arbeidskraftundersøkelsen er ansett som så viktig, og brukes så mye, at alle som blir trukket ut er pliktig til å svare. Dette er den eneste undersøkelsen der privat- personer er pålagt å svare. Undersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i statistikkloven av 16. juni 1989.

Hvordan kilde er SSB?

Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (kilde: Statistisk sentralbyrå). Kildehenvisning skal angis i direkte tilknytning til hver tabell og figur som benyttes. I tillegg vil vi gjerne ha med adressen til vår web-tjeneste, www.ssb.no.

Hva måler SSB levekårsundersøkelse?

Helse- og levekårsundersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse som kartlegger befolkningens helsetilstand, funksjonsevne, levevaner og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Hva er forskjellen på indeks og konsumprisindeks?

Konsumprisindeksen (KPI) viser et gjennomsnitt av alle prisindekser på varer og tjenester som forbrukes av en gjennomsnittshusholdning. Også denne indeksen settes til 100 i basisåret. Hver måned presenterer Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeksen.

Hvordan sitere fra SSB?

Alle tabeller i Statistikkbanken kan nås med fast adresse på formen www.ssb.no/statbank/table/tabellnummer, for eksempel www.ssb.no/statbank/table/07459 . Kortnavnet finner du i adressen (url’en) til listevisningen i Statistikkbanken. Kortnavnet vises etter: /list/ og i eksempelet over er kortnavnet folkemengde.

Hva er APA 7?

APA står for American Psychological Association, og er en referansestil som er vanlig innenfor blant annet psykologi, økonomi, pedagogikk, helsefag og realfag.

Hvordan henvise til nettside?

Nettside
  1. I TEKSTEN:
  2. I LITTERATURLISTA: Merk deg at tittelen på nettsider ikkje skal skrivast i kursiv. Nettside med personleg forfattar: Ellingsen, B. (
  3. I ENDNOTE: Vel «Web page». Fyll ut felt for Author, Year, Title, Last update date (fyllast inn dersom publiseringssdato er oppgitt i tillegg til publiseringsår), evt.

Hvor ofte skal man henvise til kilder?

Du må henvise hver gang du bruker innhold fra en annen kilde, enten du siterer direkte (direkte sitat) eller gjenforteller med egne ord (indirekte sitat). Det er noen få unntak fra denne hovedregelen. Det viktigste unntaket er at du ikke trenger kildehenvisning på allmenne sannheter.

Hva skal en fotnote inneholde?

Fotnoter brukes når noe i teksten skal utdypes eller du skal henvise til en kilde. Når du bruker fotnoter setter du et tall etter teksten det skal refereres til. Selve fotnoten (kildehenvisningen) plasseres enten nederst på siden, i margen eller i slutten av teksten.

Hvordan oppgi kilder fra internett?

Forfatter. (år, dato). Tittel. Hentet fra URL.

Hvordan oppgi kilde uten dato?

Når det ikke finnes dato for en tekst, skal man skrive i.d. som står for ”ikke dato” der du normalt setter inn årstall.

Hvordan henvise til bildekilder?

Fotografen skal alltid krediteres (oppgi navn på fotograf eller eier). I bildelisten skal du ha med bildenummer, tittel, navn på fotograf, år (hvis tilgjengelig) og URL. Hvis du skal publisere teksten må du bruke bilder som du har lov til å dele (Se Creative Commons symboler på Flickr eller bruk Pixabay som har CC 0).

LES DETTE:  Hvor høy kan en terrasse være uten å søke?

Hvordan skrive kilde til nettside uten forfatter?

Format: [referansenr] Institusjon. «Tittel.» Nettside. Hentet fra: URL (Lastet ned: Lesedato).

Når kom APA 7?

Covey, S. R. (2013).

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment