Hva er forskjellen på energiglass og vanlig isolerglass?

Fortsatt er det mange som bruker vanlig isolerglass i hjemmet, og det fungerer til en viss grad. Men mens et gammeldags isolerglass lar en stor del av varmen slippe ut i det fri, vil et energispareglass vendt mot solen la mer energi slippe inn i rommet enn det lar passere ut.

Hva gjør man med punktert vindu?

Innvendig kondens mellom glassene betyr at vinduene dine er hva vi kaller ‘punktert‘, og da er det dessverre ingen annen utvei enn å skifte glasset. «Et punktert vindu bør repareres omgående, men husk at det mest sannsynlig ikke er nødvendig å skifte hele vinduet. Det holder å skifte glasset!»

Hva er et sikkerhetsglass?

Sikkerhetsglass sikrer mot alvorlige skjærskader ved sammenstøt eller fall mot glass / gjennomfall, og i form av nedfall ved brekkasje i f. eks. glasstak. Dessuten beskytter det mot flammer, røyk og strålevarme ved brann.

Hva er forskjellen på energiglass og vanlig isolerglass? – Related Questions

Når er det krav om sikkerhetsglass?

Sikring av vindu og glassfelt er regulert i TEK 17 som igjen viser til NS 3510:2015. Sikkerhetsglass skal forhindre eller minske risikoen for personskade ved sammenstøt med glass. Hovedregelen er at vindu/dører/glassfelt som er lavere enn 0,8 meter over gulv skal sikres (se illustrasjon 1 under).

Hva menes med 8 glass?

Uttrykket skriver seg fra den tid da man brukte halvtimeglass til å måle tiden om bord, og dette glasset ble snudd åtte ganger i en vakt. At glasset ble snudd, ble markert med slag på skipsklokken, derav uttrykket slå glass. Åtte glass ble slått hver fulle fjerde time, altså klokken 4, 8, 12, 16, 20 og 24.

Hva betyr glass?

Glass er materialer som dannes ved at væsker avkjøles uten å krystallisere. I stedet blir væsken mer og mer seigtflytende ved gradvis avkjøling inntil den blir helt stiv. Under hele avkjølingen beholder den samme strukturen som den hadde som væske, den er amorf.

Hva er forskjellen på herdet og laminert glass?

Laminert glass lages av to eller flere lag med glass som limes sammen. Laminert glass er ikke like sterkt som herdet glass, men har den fordelen at dersom det knuses holdes bitene sammen av en folie.

Hvordan ser man at det er herdet glass?

At glasset er herdet kan sees ved å se på det i polarisert lys, noe som gjør at spenningsnettet blir synlig.

Er det mulig å skjære herdet glass?

Herdet glass må tilskjæres fra fabrikken, da det ikke etterfølgende er mulig å skjære selv med en glasskjærer. Denne typen glass kaldes også floatglass. Vi anbefaler Glass Cleaner til effektiv rengjøring av glass. På 15 mm glass kan det forekomme lengere leveringstid.

Når sprekker glass?

Ved tildekking av glasset (vanlig floatglass) risikerer du at det sprekker på grunn av store temperaturforskjeller i glasset. Glasset må ikke helt eller delvis tildekkes uten tilstrekkelig luftsirkulasjon mot glasset. Det må være en avstand på minimum 2-3 cm. Overoppheting kan føre til termisk brudd (varmesprekk).

Kan glass sprekke av seg selv?

De fleste produsenter av herdet glass vurderer at én av 200.000 plater kan sprekke av seg selv, forteller Engstöm, som i sine fire år på Brafab bare har opplevd en gang tidligere at et glass har sprukket uten forvarsel.

Hvorfor sprekker glass?

Påvirkes bare deler av glassets overflate for varmestråling resulterer dette i temperaturforskjeller over glassets flate. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i et vanlig glass er 35-45oC avhengig av kantbehandling. Oppstår temperaturforskjeller på mer enn dette vil glasset sprekke.

Kan et vindu sprekke av seg selv?

Selv om glass har høy motstandsdyktighet mot både klimatisk og mekanisk påkjenning, fører temperaturforskjellene iblant til at glasset kan sprekke. Dette kalles termisk brudd eller termisk sprekkdannelse.

Hvordan fikse sprekk i vindu?

SMÅ SPREKKER KAN TETTES MED KJEMISK METALL, eller annen sterk reparasjonsmasse. Større repareres med sementmørtel. REPARASJONEN KAN SLIPES I PLAN med overflaten med en steinskive eller en grov slipeskive på vinkelsliperen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment