Er det lov å montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Kan man få pipebrann i stålpipe?

I pipa er det normalt bare røyk og sot etter fyringa, og lite annet som kan brenne. For å si det litt flåsete, det er i ovnen vi ønsker brann, ikke oppover i pipa.

Skal man feie stålpipe?

Hva med stålpiper

Produsentene har alle som én svart at de ikke lager skorsteiner som ikke krever feiing. Unnlater man å feie stålpipa øker brannrisikoen. De eneste kriteriene for fritak for feiing av fritidsboliger er enten at ovnen fjernes eller at skorsteinen er plombert.

Er det lov å montere stålpipe selv? – Related Questions

Har jeg lov å sette opp pipe selv?

Hvem kan montere en skorstein? Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

Er det lov å feie pipe selv?

Fei pipa selv Selve feiingen bør gjøres av den lokale feieren, ofte som en bestillingstjeneste. Men er du komfortabel med å gå på taket, kan du gjøre det selv. Start med å feie røykrøret som går fra ovnen og inn i pipa, her kan du bruke en røykrørskost.

Hvor ofte feie stålpipe?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Kan man ha to ovner på samme pipe?

Kan man ha flere vedovner på samme pipe? Ja, det går fint å montere to eller flere ovner på samme pipe, hvis det er tilstrekkelig avstand mellom røykrørsinnføringene for de to ovnene. En ovn i første og en i andre etasje bør ikke være noe problem, særlig ikke hvis de tilhører samme boenhet.

Er det lov å kle inn pipe?

Reglene er i grunnen ganske enkle: en teglsteinspipe skal i utgangspunktet ikke kles inn på noen av sidene. Gipsplater og andre plateprodukter der dermed ikke tillatt. Grunnen til at det ikke er lov er at det ikke vil være mulig å se sprekkdannelser gjennom pipen dersom den er kledd med plater.

Hvor ofte feie stålpipe?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Er det påbudt med feieluke?

Skorsteinen skal ha så mange feieluker som er nødvendig for forsvarlig feiing. Feieluke må ikke komme nærmere brennbart materialer enn 300 mm. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med ubrennbart materiale med forsvarlig brannmotstand, K1-A eller tilsvarende.

Er feiing påbudt?

Svar: Ja, nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Når er det krav til Feieplattform?

Hvis skorsteinen er mer enn 1,2 meter høy, målt på skorsteinens kortside, skal det være montert feieplattform eller feieluke. På bygg hvor gesimshøyden (avstanden fra bakken til skjæringen mellom yttervegg og takflate) er over fem meter, skal det være montert sklisikring.

Kan man montere takstige selv?

Som privatperson har du lov til å montere takstigen selv, så lenge du bruker typegodkjent utstyr, og følger produsentens monteringsanvisning. Med typegodkjent utstyr menes utstyr som er testet og godkjent for formålet, og her i landet har vi flere gode norske produsenter som oppfyller disse kravene.

Kan man fyre før feier kommer?

Forberedelser ved feiing

Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) den dagen feieren kommer. Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade i huset. Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige. Legg frem stige, der den skal brukes.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment