Hva er en Spredegrøft?

Ei spredegrøft er et etterpoleringstrinn for vann fra slamavskilleren, før vannet infiltreres ut i grunnen. Grøfta graves ned i nærliggende terreng, der størrelsen på grøfta dimensjoneres etter forventet vannforbruk og lokale grunnforhold.

Hva koster Privat avløpsanlegg?

8 000 kr og opp til knappe 28 000 kr per hus. For enkelthusanlegg er det laveste nivået omkring 10 000 kr samtidig som det generelt er større variasjon i kostnadene for den enkelte anleggstypen.

Hva er en Spredegrøft? – Related Questions

Er urin gråvann?

Avløp fra bad-, oppvask- og vaskevann kalles gråvann. Avløp fra toaletter eller avløp med sterkt forurensende innhold kalles svartvann. Kloakk er en type av avløpsvann som er forurenset med ekskrementer eller urin, men er ofte brukt for alle typer av avløpsvann.

Hva menes med gråvann?

Gråvann er den delen av avløpsvannet fra husholdninger som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. Gråvann inneholder vanligvis såperester som er organiske forbindelser, som kan påvirke vannkvaliteten og vannlevende organismer dersom de slippes ut til en vannforekomst.

Hva menes med infiltrasjon?

Infiltrasjon er inntrenging av væske eller celler i et vev eller organ. Uttrykket brukes i flere sammenhenger. For eksempel ved betennelse kan væske og spesielle betennelsesceller trenge inn i et vev eller et organ med celleskade.

Hvordan virker en slamavskiller?

Slik fungerer slamavskillere

I en slamavskiller går alt avløp fra huset inn i det første kammeret i slamavskilleren. Videre blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Hvis septiktanken ikke tømmes regelmessig kan det bli for mye fast masse i anlegget, noe som kan gi problemer.

Hva er en Støtbelaster?

Støtbelastere kan brukes til både overvann for å transportere vann til mottaker, og I forbindelse med trykkinfiltrasjon. Støtbelater tilpasses til pumpevolum (l), luftehøyde (m), pumpelengde (m) og vannmengde (l/s).

Hva er et minirenseanlegg?

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.

LES DETTE:  Hvor mange spotter per kvadrat?

Hvor mye strøm bruker minirenseanlegg?

Vanligvis 10-15 watt. Når magnetventilene er åpne totalt 10 timer per dag i et konvensjonelt minirenseanlegg, betyr dette et strømforbruk på 100-150 watt hver dag.

Hvor ofte skal en slamavskiller tømmes?

Slamavskillere skal tømmes etter behov og ikke sjeldnere enn hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsboliger. Tette tanker skal tømmes årlig.

Hvem godkjenner minirenseanlegg?

SINTEF Byggforsk jobber kontinuerlig med å godkjenne minirenseanlegg i henhold til den tekniske godkjenningsordningen (TG). På hjemmesiden til SINTEF Certification legges fortløpende ut de anlegg som har fått utstedt SINTEF Teknisk Godkjenning etter gjennomgang av innsendt dokumentasjon.

Hvor stor del av fosforet vil et minirenseanlegg fjerne?

Primæroppgaven for et biologisk/kjemisk anlegg er å fjerne fosfor, organisk og partikler. På markedet finnes flere leverandører som har dokumentert renseffekt på 90 % for fosfor og organisk stoff. Miljødirektoratet har en forventing om at slike avløpsanlegg også vil fjerne ca 99,9 % termostabile koliforme bakterier.

Hva er sanitært avløpsvann?

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Hvor går kloakken?

Det endelige resultatet (effluent) kan slippes ut i en bekk, elv, bukt, lagune eller våtmarksområde, eller det kan brukes til gjødsling av en golfbane, grøntområde eller park. Hvis det er tilstrekkelig rent, kan det også føres tilbake til grunnvannet.

Er det lov å legge inn vann på hytta?

Skal du ha innlagt vann på hytta, må du søke kommunen. Det er fordi innlagt vann omfattes av regelverket om utslipp og krav til rensing, siden vannet som går inn i hytta også må slippes ut. Det gjelder både om du skal bygge ny hytte eller legge inn vann på en eksisterende hytte.

Hvor dypt skal avløp ligge?

Minst 1.5 meter ned.

Er det lov å legge rør selv?

Mange ønsker nå å montere et slikt system i hjemmet, men er det noe du kan og bør gjøre selv? I teorien er det ikke noe i veien for at du kan montere et rør-i-rør-system selv, dersom er du er tilstrekkelig nevenyttig og har erfaring med relativt komplisert rørarbeid fra tidligere.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment