Hvorfor går sikringen når jeg skrur på komfyren?

Du har nok en jordfeil på komfyren. Ser at sikringen din er blå – det indikerer at den er løst ut pga jordfeil og ikke overlast. Ikke uvanlig med jordfeil i ovn etter en stund, ting beveger seg når det blir varmt og plutselig ligger fase mot jord i varmeelement.

Hvorfor slår sikringen seg av?

Normalt slår sikringer ut på grunn av overbelastning, for eksempel fordi man bruker for mange eller kraftige el-produkter på samme kurs. Samtidig kan årsaken også ligge i en feil et eller annet sted på kursen. I dagens sikringsskap er det mest vanlig med automatsikringer, som ikke behøver å byttes hvis de slår ut.

Når komfyren slår seg av?

Dersom ovnen ofte slår fra og deretter gjeninnkobler, kan det skyldes at bimetalsikringen er blitt ”slakk” og skal byttes. Overopphetningssikringen kan også være en smeltesikring som skal skiftes i tilfelle den brenner over. Du kan kjøpe ny overopphetningssikring her. Feilen kan skyldes en defekt kjølevifte.

Hvorfor går sikringen når jeg skrur på komfyren? – Related Questions

Hva er levetiden på en komfyr?

* Komfyrer av et anerkjent merke bør minimum vare 10-15 år. * Billigutgaver har gjerne en levetid på 5-8 år. * Velg en komfyr som passer til ditt bruk. Er du lite glad i å lage mat, velg gjerne en enkel modell.

Hvor stor sikring til komfyr?

Stekeovnen trenger som regel en egen 15A eller 16A, og platetoppen en 25Ampers sikring. Når gamle kjøkken pusses opp må det også i mange tilfeller legges opp en god del flere stikkontakter enn tidligere. Man er pålagt å ha en egen stikkontakt per hvitevare.

Hvorfor slår platetoppen seg av?

Vann på kontrollpanelet kan føre til at platetoppen går av. Sørg for at det ikke er noe som berører kontrollpanelet. Ligger det noe som dekker kontrollpanelet helt eller delvis, vil platetoppen avgi et lydsignal. Sett på et tilberedningstrinn.

Hva skjer om man glemmer å skru av komfyren?

Skulle man glemme å slå av en komfyr vil varmen fra platen etter hvert smelte fettet i viften. Når dette drypper ned på platen vil fettet kunne antennes på komfyren. En åpen flamme som står opp i vifta er en skikkelig brannbombe, og flammene vil trekkes inn i ventilasjonskanalen.

Hvorfor går Komfyrvakta?

Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Hvordan resette komfyr?

Dersom komfyrvakten har brutt strømmen til platetopp som følge av for høy temperatur kan man sette på strømmen igjen ved å holde inne trykknappen på sensoren inntil lampe skifter fra grønt til rødt lys etter ca 5 sekunder. Slipp knappen og tilførsel til platetopp/ komfyr kobles tilbake.

Hvor ofte bytte batteri komfyrvakt?

Det vil variere litt fra komfyrvakt til komfyrvakt, men som oftest drives sensoren med ett CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid på inntil 6 år.

Kan man slå av komfyrvakt?

Det finnes to ulike alarmer tilknyttet måling av temperatur. Den du først hører er en forvarsel, og er et enkelt pip fra komfyrvakten. Denne kan du enkelt slå av ved et trykk på knappen på sensoren. Skulle du ikke reagere på eller høre lyden, vil alarmen gå.

Hvorfor piper komfyren?

Komfyrvakten varsler med ulike alarmsignaler i form av “pip, ring/brum” ved faretruende høye temperaturer, eller dersom det er et problem med produktet.

Hva skal jeg gjøre når komfyrvakten piper?

Hva gjør jeg når komfyrvakten piper?
  1. Forsikre deg om at det ikke er i ferd med å oppstå en farlig situasjon på platetoppen din.
  2. Merk deg alarm signalet.
  3. Finn ditt spesifikke produkt i oversikten under og følg forklaringen.
  4. Dersom du fortsatt har problemer, ta kontakt med vårt kundesenter eller din forhandler/Installatør.

Hvordan overstyre komfyrvakt?

Overstyring av komfyrvakt

Dette gjøres ved å ta ut batteriet av sensoren, bryte strømkursen til komfyr/platetopp i sikringsskapet, for deretter å sette denne på igjen. Man vil da kunne benytte komfyr/platetopp i inntil tre timer.

Hvordan bytte batteri i Komfy komfyrvakt?

Tiltak Vipp sensor mot deg (løsner fra brakett). Skru ut de to skruene i bunndekselet og bytt batterier (2 stk AAA). Du har 15 min til dette. Besøk oss gjerne på www.ctmlyng.no/komfyrvakt eller skann QR-koden til høyre med din smarttelefon for å finne mer informasjon og dokumentasjon på komfyrvakt.

Hvor får jeg kjøpt batteri til komfyrvakt?

Dersom din sensor har ett vanlig AA/LR6 batteri installert, så kan dette kjøpes i vanlig dagligvareforretning.

Hvorfor piper Komfyrvakten hele tiden?

Dersom komfyrvakten din piper regelmessig trenger du antatt et nytt batteri. Man kan bestille nye batterier direkte hos EFP Nordic på deres hjemmeside www.komfyrvakt.no.

Hvordan Reset komfyrvakt?

  1. Slå av sikring til platetopp før du begynner.
  2. Hold inne knappen med skiftenøkkelsymbol.
  3. Samtidig som skiftenøkkel holdes inne trykker du én gang på «ok» knapp og én gang på
  4. Slipp skiftenøkkel knappen.

Når komfyrvakten ikke virker?

1) Trekk ut støpselet fra komfyrvakt kontakten (la være ute under hele programmeringen) 2) Skru av sikringen og vent i 2 minutter. 3) Skru på sikringen og vent 15 sekunder. 4) Skru av sikringen igjen og vent 15 sekunder. 5) Skru på sikringen og gå til platetoppen/komfyren.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment