Hva betyr forkortelsene?

En forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktsmessig) form.

Hva står ifb for?

Ifb. er en forkortelse for ‘i forbindelse med’.

Hva er mv forkortelse for?

mfl. med fleire / med flere. mv. med videre (bokmål)

Hva betyr forkortelsene? – Related Questions

Hva er forkortelsen NVM?

NVM – Never mind

Betyr «ikke bry deg» eller «ikke så farlig». Eksempel: – Må nyse! NVM, måtte visst ikke likevel.

Hva er fl?

er en forkortelse for ‘flere’.

Hva er forkortelsen for eksempel?

F. eks. er en forkortelse for ‘for eksempel‘, som brukes for å gi, vise et forklarende eller typisk tilfelle.

Kan man skrive osv?

Ifølge Språkrådet er hovedregelen at forkortelser skal inneholde punktum, men det gjør ikke saken mye enklere. «På grunn av» og «og så videre» forkortes «pga.» og «osv.», med punktum til slutt, mens «og lignende» og «blant annet» forkortes «o.l.» og «bl. a.».

Hvordan skrive f eks?

En setning skal helst ikke begynne med en forkortelse, i begynnelsen av en setning bør du skrive forkortelsen fullt ut. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum: f. eks., osv., dvs., o.l., moh.

Hvordan bruke etc?

Frasen et cetera er ofte brukt for å presentere den logiske fortsettelsen av en serie beskrivelser. For eksempel i følgende setning: Vi vil trenge masse frukt: epler, bananer, appelsiner etc.

Hva er en MD?

Internasjonalt har vi også graden M.D., som er kort for «Medicinae Doctor», og som svarar til den norske cand. med. Etymologisk er den til å forveksle med graden dr. med.

Hva betyr FR på snapchat?

Fr” er gjerne en forkortelse som betyr “for real.” På norsk kan dette oversettes med “er du seriøs” eller “mener du det.” Hvis dette ikke gir mening i de situasjonene dine venner bruker det, så vil jeg anbefale deg å spørre dem.

Hva betyr LMAO på engelsk?

InitialordRediger

(slang) Laughing My Ass (Arse) Off, brukt for å indikere på en overdrevet måte at noe er morsomt eller underholdene.

Hva betyr Bae på engelsk?

BAE. M: Dette står for Before. Anyone.

Hva betyr omg lol?

Blant disse finner vi LOL (Laughing out Loud), ”BFF” (Best friends forever) og “OMG” (oh my God).

Når kom lol?

League of Legends (LoL), også bare kalt League, er et MOBA-spill utviklet og utgitt av Riot Games. Spillet er free-to-play og ble utgitt 27. oktober 2009 for Microsoft Windows, og 1. mars 2013 for macOS.

Når kom ordet LOL?

Akronymet LOL («laughing out loud») kom inn i ungdommens skriftsspråk i siste halvdel av 1990-tallet. I dag har ordet tatt turen ut fra mobilene og inn i dagligtalen.

Hvor kommer ordet omg fra?

Forkortelse for oh my god.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment