Skal det være fuktsperre i gulv?

Svaret på om du trenger ekstra fuktsperre eller ikke, er avhengig av hvilket gulvmateriale du vil bruke. – Det skal brukes fuktsperre på betonggulvet hvis det skal legges parkett eller andre typer gulv som ikke blir limt til undergulv, sier Jan-Åge Iversen, teknisk sjef hos Polyflor.

Er det nødvendig med dampsperre?

Ved ombygging og etterisolering av boliger må man vurdere bruk av dampsperre i hvert enkelt tilfelle. Tre av fire byggskader skyldes fukt, og utett dampsperre kan være en av årsakene. Skadene blir ofte ikke synlige før 5-10 år etter at fuktsikring av vegg eller tak er feil utført.

LES DETTE:  Skal det være dampsperre i gulv?

Hvor tykk fuktsperre?

Byggforsk anbefaler dampsperre med tykkelse 0,15 mm i vegger og luftede skråtak og dampsperre med tykkelse 0,2 mm i kompakte flate tak og i golv.

Skal det være fuktsperre i gulv? – Related Questions

Hvor tykk isolasjon i gulv?

I dag krever Plan- og bygningsloven 20-30 cm isolasjon i gulv, 30-35 cm i tak og 20-25 cm isolasjon i yttervegger i nye boliger. De laveste tykkelsene angir minimumskrav, og betyr at du gjennom en kontrollregning må vise at samlet energibehov ikke overskrider en fastsatt energiramme.

Hvor tykk isolasjon må du bruke i yttervegg etter tek 17?

Rammekravene i TEK17 tar utgangspunkt i U-verdi for vegger på 0,18. Det samme kravet gjelder tiltaksmetoden for boliger. Passivhus trenger mer isolasjon: Typiske U-verdier for yttervegger i boliger er 0,15 – 0,10 W/m²K for å klare krav til varmetapstall.

Hvilken tykkelse på dampsperre?

Vi bruker normalt en dampsperre av plast med en tykkelse på 0,2 mm. Hvis du vil ha en sterkere plastdampsperre, finnes det dampsperre med armering. Bitumenbaserte materialer, det vil si takblegg, kan også fungere som dampsperre.

Hvor tykk må en yttervegg være?

Total tykkelse på ferdig bindingsverkvegg vil avhenge av hvilke funksjonskrav veggen skal oppfylle. For eksempel er yttervegger i boliger, kontorbygg og lignende som bygges i Norge i dag, minst 200 millimeter tykke, mens rene skillevegger kan være helt ned i 50 millimeter tykkelse.

Hvor mye overlapp dampsperre?

Montering av ROCKTETT Dampsperre:

ROCKTETT Dampsperre monteres med minst 15 cm overlapp. Overlappingen tapes deretter med ROCKTETT Tape. Avslutninger: Luft- og damptett montering rundt vinduer og dører er viktig.

Hvorfor fuktsperre på betong før legging gulv?

FUKTSPERRE: Ved legging av parkett eller laminat på betongunderlag og kjellere der det kan komme fukt fra grunnen må det brukes fuktsperre i tillegg til underlag, eller et underlag som kombinerer disse. Dette underlaget demper også lyder og gir god gangkomfort.

LES DETTE:  Når skal klokken stilles 2022?

Hvordan legge underlag med fuktsperre?

Gulv som består av betong eller som ligger direkte på grunn, bør du alltid ha fuktsperre på for å være sikker. Da kan man bruke en 0,2 mm plast som legges i overlapp og tapes i alle skjøter. Legg også plasten et lite stykke oppover veggen. Deretter må det legges på et underlagsmateriale.

Kan varmefolie legges rett på betong?

Viktig å tenke på med varmefoliebetonggulv

Varmefolie kan legges over betong, men ikke under betong.

Kan man legge gulv rett på betong?

Det er mulig å lime et tregulv direkte på et betongunderlag, men da må man forsikre seg om at den relative fuktigheten (RF) i betongen holder seg mellom 60 – 65 %. Dette er som regel mulig å få til i betongunderlag som befinner seg over rom med oppvarming.

Hvor tykk må betonggulv være?

Generelt bør et betonggulv være minst 8 cm tykt. De nøyaktige beregningene skal helst overlates til en spesialist. Dette er også vanligvis et krav for oppussing av boliger.

Når bør man avrette gulv?

Dersom det er mer enn et par millimeter forskjell per andre meter bør du avrette underlaget før du begynner å legge parkett eller laminat. Om du ikke gjør det, kan resultatet bli knirking eller i verste fall føre til sprekker i gulvet.

Hvor lenge må støpt gulv tørke?

Betong bruker lang tid på å herde, en tommelfingerregel er 4 uker, men er selvfølgelig avhengig av temperatur og tykkelse.

Hvor lenge fukte betong?

Herdemembran umiddelbart etter avtrekk, og et lag til etter eventuell skuring eller glatting. Tildekking med plast umiddelbart etter avsluttet overflatebearbeiding. Vanning under plasten etter at betongoverflaten har fått minimum 1 døgns modenhet. Hold gulvet fuktig og tildekket med plast i minimum 1 uke.

Kan man mure når det regner?

Muring utvendig i regnvær er stort sett ikke no problem, bortsett fra hvis det ikke er “øspøs” regnvær da. men da er det bare å dekke til trilleborra med ei plate eller noe. er ikke farlig med litt extra vann oppi der. Når det gjelder fukt inne i muren, så vil alt dette tørke ut gjennom fugene.

Hvor lang tid tar det for sement å tørke?

at betong bruker opptil 3 uker på å herde? Selv om betong blir hardt etter bare ett døgn, så bruker den faktisk opptil tre uker på å herde helt. Pass derfor på kanter og hjørner når du har støpt nye hageheller, ny kjellertrapp og andre ting som er spesielt utsatte.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment