Når på året er det best å plante hekk?

Men som hovedregel heter det at: de vintergrønne og blomstrende plantene skal plantes i mai eller i august/september. de løvfellende, barrotede plantene, for eksempel liguster og bøk, plantes best i april/mai eller oktober/november.

Hvor tidlig kan man plante hekk?

Den beste tiden for planting av busker er vår eller høst, når det ikke er for varmt eller tørt. Den enkleste og billigste veien til en ny hekk er å plante barrotsplanter. En barrotsplante har ingen jordklump rundt røttene som beskytter mot uttørking, og må derfor plantes før den får blader som avgir fukt.

Hvordan plante granhekk?

Jeg vil anbefale deg å plante med ca. 0,6 m mellom trærne. (Avstanden kommer jo litt an på hvor store trærne er når du planter dem). Trærne skal ikke toppes før de har nådd ønsket høyde, men du skal knipe (eller klippe) sideskuddene to ganger i året.

Når på året er det best å plante hekk? – Related Questions

Kan man toppe grantrær?

” Unngå å toppe trær. Det utsetter treet for angrep av råtesopper og gir på sikt et stygt ødelagt og potensielt farlig tre. ” Ikke bruk sårmaling. Det kan gi bedre forhold for råtesopp og hindrer treets naturlige forsvarsmekanismer.

Hvor langt kan et grantre bli?

Et grantre kan bli 40-50 meter høyt og opptil 400 år gammelt.

Hvor mye vokser et grantre pr år?

Treet må starte raskere

Da kommer det en ny krans av grener med nåler, og slik fortsetter det. I løpet av de første årene vokser treet derfor bare 10–20 centimeter i året, mens det kan vokse opp mot en halv meter i året i sluttspurten. Når treet har blitt tre år gammelt, er det klart til å bli plantet ut.

Hvilke trær lever lengst?

Pinus longaeva er den tresorten som lever lengst. Verdens eldste tre var også fra denne slekten. Det het Prometheus og ble oppdaget i Great Basin nasjonalpark på slutten av femtitallet, og var over 5000 år gammelt da det ble felt i 1964. Det er hundre ganger mer enn levetiden til en palme, som er på rundt 50 år.

Hvor mye er et grantre verdt?

Et middels stort grantre til en verdi av 100 kroner kan gi rundt 400 kilo fyringsved til en verdi av rundt 360 kroner. Men dersom vi prosesserer tømmerstokken i vårt bioraffineri i Sarpsborg, kan det gi en palett av biomaterialer eller biokjemikalier til en verdi av rundt 1.400 kroner.

Hvor høyt kan et furutre bli?

Furu kan bli inntil 40 meter høy og er opprett med ofte glissen nedre stamme og greinene konsentrert i en rund krone i toppen av treet. Barken er rødbrun og danner tynne flak som detter av.

Hva er forskjellen på gran og furu?

Det meste av kledningsbord du finner i byggvarehusene, er gran. Treet er litt mykere, lettere og lysere enn furu, uten et klart skille mellom kjerneved innerst og splintved ytterst. Cellestrukturen i veden er tettere enn i furu. Gran har også normalt mindre kvister enn furu, men kvistene er ofte svarte og harde.

Hvor lenge kan gran ligge?

Grana går først

– For et furutre som velter kan det ta rundt 200 til 300 år før det er helt borte, mens for en gran er nok det meste borte innen 50 til 100 år, sier Olav Hjeljord. Han er professor emeritus ved Universitetet for miljø og biovitenskaps Institutt for naturforvaltning.

Hvorfor blir grantrær brune?

Akutt tørke tidlig i vekstsesongen fører til hengende og evt brune, døde årsskudd hos gran. Planter og småtrær dør. Lauvtrær får brun misfarging (nekroser) langs bladranda og innover mellom nervene. Akutt tørke på furu er sjelden, men kan føre til brune årsnåler.

Hvorfor så mange døde grantrær?

– Etter sommeren i fjor er det veldig mange grantrær som har dødd og tørket. Den vanligste grunnen er svekket motstandskraft mot billeangrep, som følge av tørke og lite vann. Da klarer ikke trærne å produsere nok kvae til å «drukne» billene, når de borer hull i barken, som er trærnes forsvarsmekanisme mot angrep.

Hvordan se forskjell på gran og edelgran?

Hos edelgran er nåla festet til kvisten med en slags sugekoppformet festeskive, mens hos vanlig gran er nålefestet svært tynt, og nålen sitter på en vorteformet utvekst på kvisten. Herbarieeksemplarer av vanlig gran er gjerne sørgelige greier: en naken kvist og en konvolutt med løse nåler.

Hvordan beskjære grantrær?

Vanlig gran kan beskjæres i årets vekst – ikke gammel vekst, for grana skyter ikke fra gammel ved. Du beskjærer den m.a.o. utpå sommeren når årets skudd har vokst ut. Bruk gjerne hekksaks og ‘snipp’ forsiktig så du ikke klipper for mye. Du kan også bruke en hagesaks hvis ikke grana er for stor.

Hvordan kan vi finne alderen på et grantre?

Forskere bruker gjerne ultralyd for å telle årringer på trær. Men det finnes også andre metoder: For grantrær som er inntil 30–40 år, kan vi også finne alderen ved å telle kvistkranser. Det blir laget en kvistkrans for hvert år.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment