Når er Katja epler modne?

Katja‘ gir epler med fast, grønnhvitt, saftig og velsmakende fruktkjøtt som er modne i september og gir tidlig og rik bæring.

Hvor mange eple typer finnes det?

Det finnes mange tusen forskjellige eplevarianter fremavlet i forskjellige produksjonsland, tilpasset de lokale dyrkningsforhold. Dette medfører at det stadig kommer nye varianter på markedet og at gamle går ut. Hos oss er det viktig at eple har gode smaksegenskaper og er velegnet for langtidslagring.

Hvilket språk kommer eple fra?

På latin heter eple malum og epletre malus. Disse ordene kommer fra en annen indoeuropeisk rot *mal-, sammenlign gresk melon («frukt»), hettittisk mahlas («vinmark») og slavisk malina («bringebær»). Ordet apal for epletre kommer fra norrønt apaldr og har samme opprinnelse som eple.

Når er Katja epler modne? – Related Questions

Hvilket eple er det sunneste?

I snitt inneholder likevel røde epler flere antioksidanter, mens grønne epler ofte inneholder litt mindre fruktsukker og litt mer fiber. Derfor er de grønne bitte litt bedre enn de røde rent slankemessig.

Hvilke epletre er best?

Hageland anbefaler følgende sorter:
  • Aroma. Aroma får rødgule, middelsstore frukter som er modne i slutten av september/starten på oktober.
  • Katinka. Dette er et sommereple som er modent tidlig i september.
  • Discovery. Her får du røde, middels store epler med svært god smak.
  • Kronprins.
  • Nana.

Hvor dypt skal man plante epletre?

De fleste røttene utvikler seg i de øverste 30 cm i jorden. Hvis treet plantes for dypt, vil nye røtter få vanskeligheter med å ut- vikle seg fordi de mangler oksygen. I jord med dårlig drenering eller mye leire, kan trær plantes med foten av rothalsen 5 til 10 cm over bakken.

Hvor bør man plante epletre?

Velg en solrik og lun plassering for epletreet, da vil det trives best og bære mest frukt. Når du skal plante ut epletreet lønner det seg å gjøre dette når det er mye fukt i bakken, enten tidlig vår eller sen høst, men bakken må ikke være frossen.

Hvordan hindre maur i epletre?

– Hvis du klistrer teip rundt stammen, så forhindrer dette mauren i å komme opp i epletreet og forsvare bladelusene. Det kan brukes dobbeltsidig teip eller gaffateip som er brettet med limet ut, opplyser Korsgaard.

Når kom epler til Norge?

Epler ble spist av vikingene, og fra 1700-tallet ble epledyrking en viktig næring i lune bygder og i liene ved vestlandsfjordene.

Hva betyr et eple?

Eplet har symbolisert fruktbarhet og kjærlighet så vel som kunnskap (kunnskapens tre) og visdom, men også død, svikefullhet, fristelse og syndefall (den forbudte frukt). I det gamle Hellas var eplet viet til Afrodite og symboliserte kjærlighet og begjær. I Kina symboliserte eplet harmoni og fred.

Hvor gammel er eple?

Historikk. Epledyrkinga er fleire tusen år gammal. Ordet eple, som er felles på dei nordeuropeiske språka og kanskje av keltisk opphav, tyder på at eple har vore kjent i Nord- og Mellom-Europa før erobringa til romarane. I Skandinavia har vi funn frå steinalderen som peikar i same retning.

Hvordan bøye eit eple på nynorsk?

1.4 Inkjekjønn
Form av substantivet i eintal. Ubunden form eintal viser oftast til noko som ikkje er kjent frå før: ubunde eintalForm av substantivet i eintal. Bunden form eintal viser oftast til noko som er kjent frå før: bunde eintal
eit hushuset
eit epleeplet
eit dokumentdokumentet
eit områdeområdet

Hva er bror på nynorsk?

Desse orda har uregelrett bøying: far – faren – fedrar – fedrane, bror – broren – brør – brørne, feil – feilen – feil – feila, kjeks – kjeksen – kjeks – kjeksa, mann – mannen – menn – mennene, ting – tingen – ting – tinga, sko – skoen – sko – skoa, skor – skorne.

Kan man si ei på bokmål?

I lærebøker generelt er artikkelen en mer brukt ved hunkjønnsord enn artikkelen ei, men det betyr neppe at ei er på vei ut av skriftlig bokmål. I lærebøker der grammatikken i bokmål blir omtalt, blir det selvsagt også gitt opplysning om valgfriheten en/ei ved hunkjønnsord.

Hvilke ord er intetkjønn?

Bøyingsskjema
Hankjønn Ord med en foranen mann, en katt
Hunkjønn Ord med ei/en foranei/en venninne, ei/en klokke
Intetkjønn Ord med et foranet spill, et system

Kan man bli født som intetkjønn?

Hvert år fødes det mellom fem og femten barn i Norge med uavklart kjønn. Det vil si at det ikke er mulig å avgjøre om det er en gutt eller en jente ved å undersøke de ytre kjønnsorganene.

Hvilket kjønn er hus?

I nynorsk og dialektene bruker man tre kjønn: en båt, ei bok og et hus. Det kan man gjøre i bokmål også, men her kan man også velge å bruke bare to kjønn, felleskjønn og intetkjønn: En bok, et hus. I riksmål er det dette systemet med to kjønn som benyttes. Riksmålsforbundets egne nettsider.

Er ei og en og et?

Foran substantiv i ubestemt form entall har vi ubestemt artikkel. Foran hankjønnsord bruker vi artikkelen en, foran hunkjønnsord bruker vi artikkelen ei, og foran intetkjønnsord bruker vi artikkelen et.

Er bil hankjønn eller hunkjønn?

Samsvarsbøying på norsk

Her er nokre døme som viser at substantivet bok har eit anna genus enn bil og hus: Hokjønn: ei lita bok, boka er mi. Hankjønn: ein liten bil, bilen er min. Inkjekjønn: eit lite hus, huset er mitt.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment