Når er det krav til rekkverk TEK 17?

  • Rekkverk er påkrevd når det er en risiko for fall på mer enn 0,5 meter.
  • TEK 17 krever rekkverk på balkonger, terrasser og lignende konstruksjoner som er mer enn 0,5 meter over bakkenivå.
  • Rekkverket må være minst 1 meter høyt og ha en åpning mellom spilene på maksimalt 10 cm.
  • Dersom det er fare for at barn kan klatre opp på rekkverket, må åpningen mellom spilene være mindre enn 10 cm eller rekkverket må ha et tilleggsnett montert.
  • Det er også krav om rekkverk langs trapper med mer enn tre trinn og langs gangveier med fall på mer enn 0,5 meter.

Har du noen gang lurt på når det kreves å ha rekkverk i henhold til TEK 17? Å vite dette kan være avgjørende for sikkerheten til deg selv og de rundt deg. Selv om denne informasjonen kan virke som en detalj, er det viktig å ha kunnskap om dette for å unngå potensielle farer.

Det kan være lett å overse behovet for rekkverk hvis man ikke vet hva som faktisk kreves etter TEK 17. Men det er verdt å merke seg at manglende eller feilmonterte rekkverk kan føre til alvorlige skader eller ulykker. Derfor er kunnskap om når det kreves rekkverk helt essensielt, spesielt dersom du planlegger å gjøre endringer på eiendommen din. Les videre for å få svar på spørsmålet “når er det krav til rekkverk TEK 17?”

LES DETTE:  Hvordan feste innvendig panel?

Hva kan man plante som rådyr ikke spiser?

Kravene til rekkverk i TEK 17 har som formål å sikre trygghet og hindre fallulykker i byggverk med et nivå eller fall på mer enn én meter fra gulvnivået eller terrengnivået ved trekkvekselretning. Dette gjelder for alle typer bygninger, både private og offentlige, inkludert trappeoppganger, balkonger, takterrasser og verandaer. Rekkverkene må også være estetisk tiltalende og passe inn med bygningens arkitektur.

Hva er TEK 17?

TEK 17 representerer forskrift om tekniske krav til byggverk. Denne forskriften definerer de nødvendige tekniske standardene som må være på plass for at et byggverk kan anerkjennes som en del av det norske bygningsmiljøet. Forskriften inneholder detaljerte krav til blant annet bæreevne, sikkerhet, helse og miljø. Videre legger TEK 17 også opp til bruk av ulike standarder og veiledninger for å sikre at alle byggverk i Norge blir utført etter de samme høyeste kvalitetsstandardene.

Forskriften ble utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og trådte i kraft den 1. juli 2017. Det var en revisjon av TEK10 som ble erstattet med nye og strengere krav til energieffektivitet, universell utforming, brannsikkerhet, lyddemping og bærekraftig design.

Hvilke bygninger omfattes av kravene til rekkverk i TEK 17?

Kravene til rekkverk i TEK 17 gjelder for alle typer bygninger – både private og offentlige – som har et nivå eller fall på mer enn én meter fra gulvnivået eller terrengnivået ved trekkvekselretning. Dette inkluderer trappeoppganger, balkonger, takterrasser, verandaer og lignende.

Kravene til rekkverk i TEK 17 er nødvendige for å sikre trygghet og hindre fallulykker. Det er også viktig at rekkverkene ikke bare oppfyller kravene, men også er estetisk tiltalende og passer inn med bygningens arkitektur.

LES DETTE:  Hvor mye lys i garasje?

Når trådte TEK 17 i kraft?

TEK 17 trådte i kraft den 1. juli 2017 og erstattet tidligere forskrifter som TEK10. Denne revisjonen førte til nye og strengere krav til energieffektivitet, universell utforming, brannsikkerhet, lyddemping og bærekraftig design. Det var en stor reform av de tekniske standardene som må være på plass for at et byggverk kan anerkjennes som en del av det norske bygningsmiljøet.

Hva er formålet med kravene til rekkverk i TEK 17?

Formålet med kravene til rekkverk i TEK 17 er å sikre trygghet og hindre fallulykker i byggverk med nivå eller fall på mer enn én meter fra gulvnivået eller terrengnivået ved trekkvekselretning. Kravene gjelder både for private og offentlige byggverk, inkludert trappeoppganger, balkonger, takterrasser, verandaer og lignende.

Rekkverkene skal også være estetisk tiltalende og passe inn med bygningens arkitektur. For å oppfylle kravene i TEK 17, må rekkverkene være solid konstruert og ha riktig høyde og avstand mellom spilene.

Hvordan skal rekkverkene være utformet for å oppfylle kravene i TEK 17?

Rekkverk som er i samsvar med kravene i TEK 17 bør være konstruert på en slik måte at de gir tilstrekkelig styrke og stabilitet for å hindre fallulykker. Høyden på rekkverket skal være minst 1 meter, og spilenes avstand skal ikke overstige 10 cm. Det er også viktig at rekkverket er godt festet til bygningen.

For balkonger eller terrasser som ligger over bakkenivå, bør det være en liten skjerming eller et gjerde nederst langs gulvet for å hindre at små barn kan klatre under og falle. Rekkverkene skal også ha en jevn overflate uten skarpe kanter eller utstående deler som kan utgjøre en fare.

LES DETTE:  Hva er akseptabel hastighet på nett?

Er det noen unntak fra kravene til rekkverk i TEK 17?

Kravene til rekkverk i TEK 17 gjelder for alle typer bygninger – både private og offentlige – som har et nivå eller fall på mer enn én meter fra gulvnivået eller terrengnivået ved trekkvekselretning. Det finnes imidlertid noen unntak fra kravene.

Hvis det ikke anses som nødvendig å ha rekkverk på grunn av bygningens bruk eller utforming, kan det være unntak fra kravene. For eksempel vil et industribygg der ingen er forventet å oppholde seg på taket, ikke trenge rekkverk. Det samme gjelder for en bygning med en flate mindre enn 1 kvadratmeter eller en høyde lavere enn én meter.

Generelt sett er det krav til rekkverk i henhold til TEK 17 når det er fare for fall fra en høyde på mer enn én meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs, og er ment å ivareta sikkerheten til personer som ferdes i bygninger og andre konstruksjoner. Det er viktig at rekkverket oppfyller gitte krav til høyde, styrke og avstand mellom spilene, for å sikre at det fungerer som det skal. Ved tvil om kravene bør man søke råd fra fagpersoner eller myndighetene.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment