Kan en montere peisovn selv?

– Det er ingen formalkrav for hvem som kan gjøre den jobben, men det må være en som har fagkunnskap, sier Tom Erik Galambos. Galambos er senior rådgiver i Brannvernforeningen. Han sier at hvem som helst kan installere en vedovn. Men de anbefaler å la en sertifisert installatør gjøre jobben.

Hvem kan godkjenne nytt ildsted?

Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av vedfyrte ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår.

Er peis søknadspliktig?

Installering, endring og reparasjon av ildsted som ovn og peis i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt søknadsplikt. Unntaket gjelder bare selve ildstedet. Bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre.

LES DETTE:  Hvordan bli kvitt kloakklukt ute?

Kan en montere peisovn selv? – Related Questions

Hvem godkjenner peis?

– Det aller viktigste du må vite når du skifter ut et ildsted er at kommunen der du bor skal godkjenne det du har gjort. Det forteller Stian Gaathaug hos Mur og Pipeservice i Drammen, som har lang erfaring med å skifte ut ildsteder.

Kan man ha peis uten pipe?

En peis uten pipe er perfekt for de som ønsker seg peis, men ikke har pipeløp. Peisene brenner på rent brennstoff som ikke er farlig for inneklima eller miljøet. Flere av peisene kan du enkelt installere selv, og er perfekt egnet for de som bor i leilighet, men likevel drømmer om peiskos.

Hva er ikke søknadspliktig?

Unntak fra søknadsplikten gjelder for frittliggende bygning i én etasje på bebygd eiendom og som ikke skal brukes til beboelse. Dette vil for eksempel være enkle konstruksjoner som uthus, garasje og annen bygning for oppbevaring av diverse utstyr.

Hvor plassere peis?

Både peis og pipe avgir mye varme, og det er svært viktig at ildstedet ikke plasseres for nærme brennbart materiale. Det første du må tenke på er hvor peisen skal plasseres i rommet. Mål opp avstanden til veggen både bak og ved siden av, spesielt hvis du skal plassere den i et hjørne.

Hva er søknadspliktig bruksendring?

En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk. Både varig og tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig.

LES DETTE:  Hva er standardmål på ytterdør?

Hvordan legge ved i peis?

Legg så et lag med opptenningsved oppå vedkubbene, gjerne 2-3 lag. Husk at luft er viktig – en avstand på ca 1 cm mellom hver pinne er fint. Opptenningsveden må ikke være for grov, små kubber/fliser som er 2-4 cm tykke er perfekt. På toppen av laget med opptenningsved legger du et par opptenningsbriketter.

Er det farlig å legge seg med fyr i peisen?

Kan man gå å legge seg med fyr i peisen? Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Kan det bli for varmt i peisen?

– Ja, det er faktisk mulig. Spesielt hvis du har en ovn av litt billigere type. Da er kanskje ikke stålkvaliteten like god som i en dyrere ovn. Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen.

Kan man fyre i peisen om natta?

Ikke fyr i ovn/peis om natten

Noen fyrer i peis eller ovn om natten for at det skal være en god lunk i huset neste morgen. Men en slik ulmebrann kan fort utvikle seg til pipebrann. Fyr kun når du er hjemme og våken.

Når kan man fyre i peisen etter montering?

– Hvor lang tid bør det gå før vi kan fyre etter at dere har montert et ildsted? Ved en vanlig montering bør du vente 3-4 dager før du tar produktet i bruk. Dette for at det vi murer fast skal få tid til å tørke og herde skikkelig.

LES DETTE:  Når skal vi stille klokken 2022?

Hvorfor soter det i peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

Best mulig forbrenning er når nok luft tilføres tørre vedkubber i en moderne vedovn som sikrer god utbrenning. – Viktigste tiltak er stegvis lufttilførsel – avgassing av brenselet, kontrollert separat utbrenning i gassfase og heterogen forbrenning av trekullet. Isolering av brennkammeret gir økt forbrenningstemperatur.

Kan glasset i peisen sprekke?

–Mange fyller altfor mye brensel i brennkammeret, slik at veden står støttet mot glassruten. Da blir oppvarmingen svært kraftig og resultatet kan bli at glasset sprekker og innholdet renner ut, advarer Medhaug.

Hva gjør man med asken i peisen?

Kastes med restavfallet

Aske skal sorteres som restavfall, og ikke blandes med matavfallet.

Kan man forlate huset med fyr i peisen?

Vi anbefaler derfor å ikke reise bort hjemmefra eller å reise fra hytta mens det fremdeles er fyr i peisen. Peisen kan tette seg som følge av pipebrann, så selv om man ikke vet at man har hatt pipebrann, så vil du legge merke til det neste gang du fyrer opp.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment