Hvorfor blir poteter blå?

Antocyaniner. De røde, blå og fiolette fargene i potet skyldes en gruppe fargestoffer som kalles antocyaniner, og som er vidt utbredt i planter. Det er i naturen påvist over 300 ulike antocyaniner.

Finnes det Potetfrø?

Potetplanter fra frø kan være veldig ulike fra morplanten selv om den er selvpollinert eller krysset med annen plante fra samme potetsort. Ved kryssing av to ulike potetsorter vil variasjonen mellom potetene bli enda større. Det er ved dyrking av potetfrø at nye potetsorter oppstår.

Hvor mange poteter er det i Norge?

Den kom til Norge for omtrent 250 år siden, ca 1750. Dyrkes det mange ulike sorter i Norge og brukes de samme sortene til alt? På den norske sortslista finnes rundt 100 sorter, men bare ca 30 av disse dyrkes i noe særlig omfang. Mange er spesialsorter.

Hvorfor blir poteter blå? – Related Questions

Hvorfor kan man ikke kjøpe poteter i Sverige?

Poteten skyldes i hovedsak smittefaren. Fyrverkeri er også forbudt innført.

Hvorfor kan man ikke ta med poteter fra Sverige?

Bakgrunn for reglene for import

Import av poteter medfører en risiko for å introdusere og spre planteskadegjørere som kan gi alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Flere av planteskadegjørerne som angriper potet i EU og utenfor Europa, har vi til nå heldigvis ikke oppdaget i Norge.

Hvilken land spiser de mest poteter i?

På topp lå Hvite-Russland hvor det spises hele 337 kilo poteter pr innbygger. Det vil si nesten 300 kilo mer enn i Norge.

Er Norge selvforsynt med poteter?

Det betyr at godt under halvparten av den maten vi spiser (på energibasis) er produsert i Norge. Ser vi på grøntprodukter er det store variasjoner mellom selvforsyningsgraden. Nesten 80 prosent av potetene vi spiser er produsert i Norge, mens bare 6 prosent av frukt og bær er norskprodusert.

Hvorfor ikke sette poteter fra butikken?

Ikke sett matpotet i jorda

Mattilsynet ønsker ikke at du skal sette poteter fra matbutikken rett i jorda. Poteter som ser friske ut, kan likevel inneholde små organismer som kan smitte over fra kjøkkenhagen til jordbruksarealer og gjøre stor skade.

Hvor mye poteter produserer Norge?

Produksjon av poteter
Sorter20032017
Storbritannia59186218
Iran42115102
Norge367315
Verden314 317388 191

Hvilket land i verden produserer mest poteter?

På verdensbasis produseres det rundt 341 millioner tonn poteter i året på 20 millioner hektar. Kina er verdens største produsent og avlingen er på mellom 66 og 71 millioner tonn pr år. Andre store produsenter er Russland, India, Polen, USA, Ukraina, Tyskland, Nederland og Hviterussland.

Hvor mange poteter i året?

Om dere spiser potet fire ganger i uken, blir det 4 kg i uken. Om dere holder dette jevnt gjennom årets 52 uker, blir det totalt 208 kg poteter på ett år.

Hvilken land spiser de mest poteter i?

På topp lå Hvite-Russland hvor det spises hele 337 kilo poteter pr innbygger. Det vil si nesten 300 kilo mer enn i Norge.

Hvem brakte poteten til Norge?

Åke Jønsson var en omreisende handelsmann i Sverige omkring 1740, og han var nok en av de første som brakte potetplanten til Norge. Det var dårlige tider i Sverige, og Åke fant ut at han like gjerne kunne prøve lykken i Norge.

Hvorfor kan man ikke ta med poteter til Norge?

Flere av planteskadegjørerne som angriper potet i EU og land utenfor Europa, har vi til nå heldigvis ikke oppdaget i Norge. Derfor har Norge et strengt regelverk for import, produksjon og omsetning av potet. Av samme grunn er det ikke tillatt for reisende å ta med seg poteter fra utlandet som håndbagasje.

Er Norge selvforsynt med poteter?

Det betyr at godt under halvparten av den maten vi spiser (på energibasis) er produsert i Norge. Ser vi på grøntprodukter er det store variasjoner mellom selvforsyningsgraden. Nesten 80 prosent av potetene vi spiser er produsert i Norge, mens bare 6 prosent av frukt og bær er norskprodusert.

Kan Norge forsyne seg selv?

Selvforsyningsgraden i Norge har alltid vært blant de laveste i verden, og ikke over 50 % de siste tiårene. I 2020 var den på 46 prosent. Fjerner vi tilgangen på importert kraftfôr, faller den til 40 prosent.

Kan vi leve av bare kortreist mat i Norge?

Hva som er kortreist mat avhenger av hvor du bor på kloden. For oss i Norge betyr det å spise mat som er produsert på norsk jord. Bare 1/3 av de 3% dyrkbar mark vi har her i Norge er egnet for å dyrke korn, grønnsaker og poteter. Resten egner seg kun til dyrking av gress som fôr til dyrene.

Hva kan ikke dyrkes i Norge?

Soya kan ikke dyrkes i Norge. Erter og åkerbønner er proteinrike og kan dyrkes, men bare på de beste kornarealene, og da kreves et 5-årig vekstskifte. Det samme gjelder for potet og grønnsaker. Kunne vi ha dyrket mer vegetabilske matvarer i Norge?

Er Norge selvforsynt med havre?

Bygg, havre og rug er vi nokså selvforsynte av. Tallene fra norsk kornproduksjon er hentet fra Landbruksdirektoratet og Norske Felleskjøp. I 2020 ble det dyrket totalt 1,3 millioner tonn korn på 2,8 millioner dekar.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment