Hvordan skru sponplater gulv?

Det må minst være tre skruer i hver lekte. Når neste plate er lagt opp, legges det en stripe trelim på fjæren av den første platen. Alle skjøter må nemlig limes for å gi maksimal stabilitet. Fugen mellom platene skal være så liten som mulig.

Hvorfor lime gulvspon?

Platene skal limes i skjøter og mot bjelkene/tilfarerne for å oppnå en stivere gulvkonstruksjon, og for å unngå mulig knirk i gulvet. Knirk oppstår ofte på grunn av bjelkenes krymping eller tørking i bygget.

Hva kan man bruke sponplater til?

Hvordan skru sponplater gulv? – Related Questions

Skal sponplater limes?

Hver plate skal limes og festes før neste plate monteres. Sponplatene skal monteres innen limets åpentid. Åpentiden varierer avhengig av klima ved montering. Dette fordi løsningsmidler i limet fordamper raskere jo høyere temperaturen er.

Er sponplater sugende underlag?

Dette gjelder blant annet sugende underlag, som for eksempel spon og mur. Disse underlagene må enten grunnes eller limvaskes, slik at tapetlimet ikke forsvinner inn i underlaget. Det gjelder også for gipsplater. De bør alltid grunnes.

Hvordan avrette sponplategulv?

Vannfast spon (spon extra) bør alltid primes med Hey’di Primer Gulv. Sprekker i plankegulv må tettes, enten ved sparkling eller ved gysing (se beskrivelse under). På sviktende treunderlag, eks. sponplater på c/c 60, anbefales det montering av Hey’di Stålnett før avretting.

Hvor tett skal sponplater skrus?

Derfor kan det være lurt å bruke sponplatelim – det holder seg elastisk etter herding. Platene skal i tillegg skrus eller spikres til bjelkelaget. Skruer gir den beste sikkerheten mot å unngå knirk. Til 22 mm.

Kan man legge fliser på sponplater?

Nei, du kan ikke legge fliser direkte på sponplaten. Spon er et levende materiale, som vil bevege seg i takt med fukt- og temperaturendringer i rommet. Når platen beveger seg vil fugemasse og fliser limt oppå sprekke opp. – Løsningen blir her å legge en plate i dødt materiale før man flislegger.

Kan man støpe på sponplater?

Trenger jeg priming, eller kan jeg støpe rett på sponplata? Det går sikkert å støpe rett på spon, men jeg ville ikke gjort det fordi man ikke får kontroll med suget. Det er sikkert forskjell på støpemasser hvor kritisk dette er. Har du mye sug kan det bli vanskelig å jobbe med massen og den kan bli svekket.

LES DETTE:  Kan man bruke tidsur på varmtvannsbereder?

Er sponplater farlig?

Trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f. eks maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, huntonittplater og sponplater.

Kan man legge fliser på sponplater?

Nei, du kan ikke legge fliser direkte på sponplaten. Spon er et levende materiale, som vil bevege seg i takt med fukt- og temperaturendringer i rommet. Når platen beveger seg vil fugemasse og fliser limt oppå sprekke opp. – Løsningen blir her å legge en plate i dødt materiale før man flislegger.

Kan man sparkle sponplater?

Du kan godt bruke sponplater. Platene sparkles som gipsplater. Det vil si kun i skjøtene og hullene etter skruer.

Hvor tett skal sponplater skrus?

Derfor kan det være lurt å bruke sponplatelim – det holder seg elastisk etter herding. Platene skal i tillegg skrus eller spikres til bjelkelaget. Skruer gir den beste sikkerheten mot å unngå knirk. Til 22 mm.

Hvordan rive ned sponplater?

Et bredt stemjern og en liten slager/tung hammer samt et bredt kubein burde gjøre susen. Finner du stenderne, kan du bruke stemjernet til å dele/svekke platene vertikalt på disse. helst nær kanten mot den siden du begynner å rive.

Hvordan behandle sponplater?

Spon trenger nok ingen behandling for å skape heft men hvis det blir stor vannpåvirkning bør det brukes en grunning/priming som hindrer fuktighet i å påvirke sponet. Sponplater sveller ganske kraftig der det er fuktig men vil normalt på et kjøkken ikke bli utsatt for dette.

Hvordan avrette sponplategulv?

Vannfast spon (spon extra) bør alltid primes med Hey’di Primer Gulv. Sprekker i plankegulv må tettes, enten ved sparkling eller ved gysing (se beskrivelse under). På sviktende treunderlag, eks. sponplater på c/c 60, anbefales det montering av Hey’di Stålnett før avretting.

LES DETTE:  Hvordan pusse mur slett?

Hvor mye lim til sponplater?

Forbruk: 1 patron pr. 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.

Hvor mange skruer pr sponplate?

Forbruk pr. m2 er ca. 20 skruer med skrueavstand på 20 cm.

Hvordan male sponplater?

– Det viktigste du kan gjøre, er å grunne skikkelig først. Etter at du har fjernet alle tapetrester og underlaget er rent og tørt, må du grunne for å stabilisere flaten. Da kan du for eksempel bruke Scotte Grunn, en grunning som har god fylde og som stanser suging i underlaget, sier Åvik.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment