Hvordan restaurere gamle ovner?

Slik gjør du:
 1. Bruk en stålbørste og fjern all løs rust.
 2. Gammel ovnspuss fjernes med egnet rensemiddel.
 3. Påfør så grafittkrem i tynne lag og arbeid den inn i ovnen med en kort, gjerne avklippet, malepensel som er stiv.
 4. La kremen tørke noen minutter før den poleres opp med en skobørste.

Er det lov å montere en gammel vedovn?

Sintef-forskeren forteller at det per i dag ikke er ulovlig å selge gamle ovner. Men det er ikke lov å montere gamle ovner med unntak av de som har antikvarisk verdi – altså de som er produsert før 1940 – og som plasseres i et tilsvarende miljø.

Hvordan restaurere gamle ovner? – Related Questions

Hva kan man gjøre med gammel peis?

Hvis du har en gammel ovn eller peis hjemme, så gjør du miljøet en stor tjeneste ved å bytte til en rentbrennende variant. Ren forbrenning betyr at ovnene har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme.

Kan man fyre med kull i vedovn?

Peisovnen er ikke en slags effektiv søppelkasse som tar alt du ikke orker å kildesortere. Ikke brenn plast, husholdningsavfall, gummi, finérplater, farget papir, glanset papir, kull eller trekull, ifølge Håndbok for effektiv og miljøvennlig vedfyring av SINTEF og VTT.

Hvordan bruke Ovnsverte?

Nigra ovnsverte er et av Bebels første kvalitetsprodukter og har vært laget i Bergen i over 100 år. Trykk sverten ut og gni den jevnt utover så tynt som mulig. Bruk støvklut, fille eller svamp. Puss så til ønsket blankhet er oppnådd.

Hvordan vet jeg om ovnen er rentbrennende?

Er min ovn rentbrennende? Alle ovner som er omsatt/solgt etter 01.07.1998 skal tilfredsstille myndighetenes krav til miljøutslipp (partikler). Er du i tvil om din ovn er rentbrennende vil det i de fleste tilfeller være noen hull for sekundærforbrenningsplasser enten i hvelv, eller bakplate på ildstedet.

Hva skal man ikke brenne i ovnen?

8 ting du ikke skal brenne i vedovnen eller peisen

Hvorfor blir det sot på ovnsdør?

Derfor får du sot på glasset

Hvis temperaturen i peisen er for lav øker sjansen for at sot og tjære legger seg som et teppe i brennkammeret og på peisglasset. Årsaken til dette er som regel at veden du bruker er for fuktig, eller at det er dårlig trekk.

Hva vil det si at en ovn er rentbrennende?

Et rentbrennende ildsted har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler i røyken til varme. Teknologien gjør det miljøvennlig å fyre i peis og ovn.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
 1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
 2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
 3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
 4. En intens og sterk varmelukt.
 5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Er det lov å montere vedovn selv?

Når det gjelder vedfyrte ildsteder, så er svaret på dette spørsmålet ja! Det er fullt lovlig å gjøre dette selv. Det er heller ikke søknadspliktig å installere et nytt ildsted til en eksisterende pipe. Det er derimot krav til hvordan jobben skal utføres, slik at brannsikkerheten ivaretas.

Er kakkelovn rentbrennende?

Kakkelovner er 100 prosent rentbrennende og har en virkningsgrad på 94 prosent. Det er det ingen andre ovner som kan konkurrere med, sier Kotte-Eriksen.

Hvor effektiv er en vedovn?

Virkningsgraden forteller i hvilken grad ovnens forbrenning utnytter veden, og oppgis i %. En åpen peis vil normalt ha en virkningsgrad på ca 30%, mens en moderne vedovn har en virkningsgrad på 75-85%. Ved lav virkningsgrad sendes uforbrente gasser og partikler opp i pipa.

LES DETTE:  Hvorfor lekter man?

Kan man brenne papir i vedovn?

Kun fyr med ved og tennbriketter.

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere. Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser.

Hvordan få mest mulig varme ut av peisen?

Best mulig forbrenning er når nok luft tilføres tørre vedkubber i en moderne vedovn som sikrer god utbrenning. – Viktigste tiltak er stegvis lufttilførsel – avgassing av brenselet, kontrollert separat utbrenning i gassfase og heterogen forbrenning av trekullet. Isolering av brennkammeret gir økt forbrenningstemperatur.

Hvordan få bedre trekk i vedovn?

Pipa har god nok trekk når den klarer å suge tilstrekkelig luft gjennom luftspjeldene til å forsyne forbrenningen med nok luft.

Fyringstips

 1. Bruk tørr ved.
 2. Sørg for god trekk.
 3. Tenn opp fra toppen av veden.
 4. Tenn opp med små, tørre vedkubber.
 5. Ikke brenn ovnens bruksanvisning.
 6. Ikke brenn søppel.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Kommer røyk ut av vedovnen?

Derfor kommer det røyk ut av peisen. Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment