Hvordan regne ut stående kledning?

Forbruket av kledning per kvadratmeter er avhengig av profil og dimensjon. – Som tommelfingerregel går det 7 – 8 løpemeter per kvadratmeter til en kledning over 100 kvadratmeter. Du kan få beregningen din kvalitetssjekket av vår tjeneste Byggservice.

Hvordan regne ut avstand mellom underliggere?

Du starter med å finne dekningsmålet – bredden av under- og overligger minus 5 cm (omlegget på begge bord). Det blir 24,6 cm. Så setter du opp en underligger mot hjørnet og en nærmeste vindu og måler avstanden mellom dem.

LES DETTE:  Hva koster det å få noen til å tegne hus?

Hvor mye overlapp på stående kledning?

Montering av stående kledning
  1. Beregn minst 2 cm overlapp på begge sider av underliggeren.
  2. Underliggerne festes med én spiker, 2,8 x 75 mm, per spikerslag, overliggerne med to stk.
  3. Pass på at bordene står i lodd.

Hvordan regne ut stående kledning? – Related Questions

Hvordan legge utvendig stående panel?

Spikring av stående kledning

Det må spikres slik at kledningen kan bevege seg mest mulig fritt. Spikrene må aldri gå gjennom to overlappende bord. Bruk bare én spiker på underligger ved hvert spikerslag og to for hver overligger. Pass på at både under- og overliggere er i lodd.

Hvor mye lufting bak kledning?

En luftet kledning monteres vanligvis på en utlekting slik at den ventilerte luftespalten blir minst ca. 23 mm. Åpningene ved innløpet i bunn og utløpet i topp bør tilsvare en sammenhengende åpning på ca. 5 mm.

Hvordan skjøte stående kledning?

Skjøting av stående kledningsbord bør i utgangspunktet unngås. Hvis du likevel må skjøte, skal skjøting gjøres midt på spikerslag. Skjøten skjæres i en fallende vinkel på 15-20 grader, for å sikre avrenning av vann. Liggende kledning er normalt endefrest for fortløpende skjøting og minimalt kappsvinn.

Hva er best av stående og liggende kledning?

Velger du stående kledning får du huset til å virke høyere og smalere, mens liggende panel får huset til å virke lavere og bredere. Når det gjelder motstandsdyktighet overfor vær og vind, er det ikke store forskjeller mellom de to typene, selv om regnvannet renner lettere av en stående kledning.

Hvor lenge kan Ferdig grunnet kledning stå?

Hvor lenge kan grunnet kledning stå? Vi anbefaler at grunnet kledning blir behandlet videre så snart som mulig etter montering, senest i løpet av første påfølgende malingssesong. NB! Det er viktig at endeved, kuttflater og annet ubehandlet treverk blir behandlet i forbindelse med montering.

LES DETTE:  Hva er Lydfelle ventilasjon?

Hvilken spiker til stående kledning?

For stående kledning bruker du 48 mm. spiker for underliggere og 65 mm. spiker for overligger. Begge typer er tilpasset innfesting i 36 mm.

Hvor mange spiker pr m2 kledning?

Spiker: Kledningen festes alltid med 90 mm spiker eller lenger. På kledning opp til bredde 148 mm, brukes 1 spiker per spikerslag. På kledning fra 173 mm bredde, brukes 2 spikere.

Hvor mye krymper kledning?

Svelling og krymping i bredden

LVF i boliger svinger altså mellom ca. 6 % og ca. 12 % i løpet av året. Når treet tørker vil det krympe, og når det tar opp fuktighet vil det svelle.

Hvor lange skruer til kledning?

Benyttes skruer, skal lengden på skruene være minimum dobbelt lengde av tykkelsen på kledningsbordet. For eksempel på en 21 mm kledning: 21 mm X 2 = 42 mm lengde på skruen. Dvs at skruen skal festes minimum 21 mm i lekten. Benyttes spiker skal spikerlengden være minimum 3 ganger lengden av tykkelsen på kledningen.

Hvor lenge kan Tyvek stå uten kledning?

Sammen med vindsperren leveres det tape og andre tilbehørs-produkter som gjør det enkelt og sikkert å bygge tett og energieffektivt. Vindsperren er spesielt aldringsbestandig og tåler å stå uten kledning i hele 6 måneder. Det betyr fleksibilitet i byggeperioden og trygget for lang levetid når bygget er ferdigstilt.

Hvor ofte bør man skifte bordkledning?

Dersom kledningen har mange sprekker, bør du også bytte. En kledning kan vare i mange år dersom den behandles riktig. Ved å vaske huset jevnlig med husvask og gjøre godt arbeid når du maler husveggen, forlenges levetiden til kledningen vesentlig i de fleste tilfeller.

LES DETTE:  Når kom leca pipe?

Hvorfor sprekker kledning?

Fordi: Endeveden på stående kledning og ved skjøter/kuttflater er svært utsatt for at malingen sprekker opp fordi treverket trekker inn vann. Om dette får foregå over tid, vil det ende med at treverket begynner å råtne og at malingen løsner, flasser av og at treverket sprekker opp.

Er det lov å bytte kledning selv?

Bytte av kledning i seg selv, er vanligvis ikke et søknadspliktig prosjekt. Kommunen krever derimot søking hvis prosjektet medfører betydelig fasadeendringer. Dersom boligens uttrykk endres som følge av kledningsbytte, er det derfor mulig at du må søke.

Hvor lenge kan ubehandlet kledning stå?

Selv i et fuktig miljø hvor det regner nesten hele året, kan utvendig kledning stå ubehandlet i årevis uten å ta skade.

Hvorfor stående kledning?

Stående kledning kan ha disse fordelene sammenliknet med liggende kledning: Enklere å unngå skjøter i kledningen på fasader inntil to etasjer. Enklere å fuktsikre hjørneløsninger uten bruk av hjørnekasser. Enklere å få til fuktsikre avslutninger/tilpasninger sideveis inn mot vinduer og andre veggåpninger.

Hvorfor Dryppkant?

Dryppkanten har en viktig funksjon. Den leder vekk vannet, slik at du unngår fuktskader på både treverk og i murverk. Dryppkanten under dette vinduet er en not på undersiden av vannbrettet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment