Hvordan plassere stikkontakter?

Stikkontakten bør plasseres 1 – 1,5 meter over bakken pga. snø, is og fauna ( blomster/ planter). Kapslingsgraden er som hovedregel IP34, men under overbygg/ tak kan IP20 være tilstrekkelig. Kursen i sikringsskapet må være tilkoblet jordfeilvern.

Hvor høyt skal en bryter monteres?

Brytere skal plasseres mellom 80 og 120 cm over gulv. Hvis flere i rekke regnes midtpunktet. Stikkontakter skal ikke stå nærmere hjørne enn 50 cm.

Hvordan plassere stikkontakter? – Related Questions

Kan man ha stikkontakt i sone 2?

Sone 2 er området rett utenfor dette, og sone 3 er resten av rommet. I sone 1 er det ikke tillatt med stikkontakter. Stikkontakter er tillat innenfor sone 2, men da må de ha en IP-klassifisering som er IP44 eller høyere. Dette betyr at de tåler noe fukt.

Hva koster det å få montert en stikkontakt?

Montering av stikkontakt kan koste fra 2.000 til 5.000 kroner. Prisen kommer an på mange faktorer. Den rimeligste monteringen gjelder for en vanlig stikkontakt som er jordet og har to uttak. Da blir prisen lik, uansett om du skal koble stikkontakten på en ny eller en eksisterende kurs.

Hva er vanlig stikkontakt?

I Norge benyttes stikkontakter med 230 volt spenning (50 hertz vekselstrøm) i vanlige hus. Blant produsenter av stikkontakter i Norge er ELKO, Norwesco og Etman. Designet på en stikkontakt varierer blant annet etter land, spenning og type ustyr som er ment å kunne kobles til.

Hva er forskjell på støpsel og stikkontakt?

Støpsel er betegnelsen på pluggen som settes inn i en stikkontakt. I Norge benyttes denne typen kontakter på ledninger til elektrisk utstyr som krever tilkobling til 230 V spenning. Lavspenningsplugger finnes i mange varianter.

Kan man legge stikkontakt selv?

Fordi en stikkontakt er en fast elektrisk installasjon, skal det overlates til fagfolk å koble stikkontakt, dette bør du ikke gjøre på egenhånd.

Hvor mange stikkontakter på soverom?

Soverom: Minst to uttak påbegynte pr. 4 m2 gulvareal. Arbeidsrom: Minst to uttak påbegynte pr. 4 m2 gulvareal.

Skal oppvaskmaskin ha egen kurs?

Bruk separate elektriske kurser

Komfyren/platetoppen skal alltid ha sin egen kurs (20A+), og det kan være lurt å gi egne kurser også til andre strømkrevende apparater som ovnen, oppvaskmaskinen og evt. varmtvannsberederen.

Er strøm fra stikkontakt farlig?

Støt som skyldes kortvarig kontakt med vanlig lavspent strøm i husholdninger, er som oftest ufarlig for hjertefriske voksne. Imidlertid er vurdering av lege nødvendig ved mer omfattende eksponering for elektrisk strøm, da dette kan gi både overfladisk brannskade og dype indre brannskader.

Hvor høy strøm tåler en teknisk stikkontakt?

Det er egne stikkontakter beregnet for komfyr og stekeovn, siden disse, og da spesielt koketoppen, bruker mer strøm enn vanlige stikkontakter er laget for å tåle. Komfyr stikkontakt kalt “teknisk stikk” er beregnet for komfyrkurs, og har en maksimumsstrøm på 25 A.

Kan barn få støt av stikkontakt?

Kan barn få støt av stikkontakt? Å komme i kontakt med husholdningsstrøm på 230 volt kan være livsfarlig for et barn. Ikke bare er barn mer tilbøyelige til å gjøre opplagt farlige ting med strømkilder, som å stikke fingrene inn i en stikkontakt, men skadeomfanget kan også være større enn hos voksne.

Er det farlig å få mye støt?

Ytre og indre forbrenninger, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er noen eksempler på skader du kan som følge av strøm eller kraftig “støt“. Noen skader kan også oppstå en stund etter ulykken. Slike senskader kan være psykiske plager, nerveskade, eller muskel- og skjelettlidelser.

Kan mennesker lede strøm?

Fordi kroppen vår er en strømleder, vil det kunne gå sterk strøm gjennom den. Dette er farlig. Derfor er det viktig at elektriske anlegg og apparater i husene er i god stand, slik at ikke kroppen kommer i kontakt med strømførende ledninger. E N G L IS H ?

LES DETTE:  Hvor mye koster Hustegning?

Hvordan unngå å bli statisk?

Råd for å unngå statisk elektrisitet
 1. Senk varmen.
 2. Bruk skyllemiddel.
 3. Unngå tøy av kunststoff eller ull.
 4. Bruk fuktighetskrem, dersom du har tørr hud.
 5. Brug antistatisk matte under din kontorstol og skrivebord.
 6. Løft føttene.
 7. Åpne døren med håndbaken.

Hva gjør man når man har fått støt?

Hvis du tror noen har vært utsatt for et elektrisk sjokk:
 1. Ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp.
 2. Se først. Ikke rør.
 3. Slå av den elektriske kilden om mulig.
 4. Straks personen er fri fra den elektriske kilden, sjekk at personen puster og har puls.
 5. Dekk til større brannskader.

Hvor farlig er stikkontakt?

Elektriske støt bør unngås, selv om støt med lavspenning ikke er så farlig som man lenge har trodd. Det er vanskelig å få plass til både små og store fingre i stikkontakten. Heller ikke en strikkepinne er lenger lett å stikke inn etter at de nye stikkontaktene ble barnesikret med spesielle barrierer.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment