Hvordan kjenne igjen treslag?

Hvordan kjenne igjen tresorter?
 1. Ask. Kan ofte kjennes igjen på den gråaktige barken.
 2. Bjørk. Kjennes som regel igjen på den hvite barken.
 3. Bøk. Bøk kjennes som regel igjen på den glatte, gråe stammen.
 4. Furu. Furu har LANGE nåler og små kongler.
 5. Gran. Gran har KORTE nåler og lange kongler.
 6. Selje. Selje har grå bark.
 7. Rogn.
 8. Osp.

Hvilke type tre?

Gran, furu og bjørk dominerer

Norske skoger er dominert av et lite antall arter som finnes over store deler av landet; gran, furu og bjørk. Disse tre artene utgjør tilsammen over 90 prosent av stående skogvolum i Norge.

Hvilke treslag har vi i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
 • Bjørk: 4,9 milliarder.
 • Gran: 3,2 milliarder.
 • Furu: 1,5 milliarder.
 • Gråor: 392 millioner.
 • Rogn: 327 millioner.
 • Selje: 152 millioner.
 • Osp: 121 millioner.
 • Hassel: 102 millioner.

Hvordan kjenne igjen treslag? – Related Questions

Hvilken treslag er best?

Tyngst er best

– Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10–12 meter høye. – Men veden er svært tung og sterk.

Hva er best å fyre med?

De tresortene som regnes som den beste peisveden er rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk. Bøk og rogn varmer mest pr. volum, og lønn, eik og ask er nest best. Bjørk, furu, svartor og selje deler tredjeplassen.

Hvilket treslag er viktigst i Norge?

Gran er det viktigste treslaget i Norge, det har størst utbredelse på Østlandet og i Trøndelag der det er høy temperatur i vekstsesongen.

Hvilke tresorter finnes i Norge?

Tresorter i Norge
TreTypeHardhet
EikLauvtre4.98
LønnLauvtre4.5
AlmLauvtre4.4
BjørkLauvtre4.12

Hvor mange treslag finnes det?

Dyr er organismer som hører til dyreriket, Animalia. Man regner at man kjenner om lag én million nålevende og tre–fire hundre tusen fossile arter av dyr.

Hvilke treslag er mest brukt til husbygging i Norge?

Ospa er Norges nest vanligste løvtreslag, men har havnet i skyggen av bjørk, furu og gran når det kommer til bruk i hus.

Hvilke treslag gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hva heter verdens høyeste treslag?

Redwood vokser hovedsakelig i California. Det er også her verdens største eksemplar – og verdens høyeste tre i det hele tatt – finnes.

Hva bruker vi tre til?

Trevirke fra løvtrær, løvtrevirke, eller baretrevirke brukes i konstruksjonstrevirke som byggemateriale (trelast), ytterpanel eller innerpanel, gulvplanker, møbler, husholdningsredskaper i tre. Andre trelastmaterialer limtre, massivtre, sponplater, finerplater, trefiberplater, samt trekull brukt til grilling.

Hvordan kan man se hvor gammelt et tre er?

Å finne den nøyaktige alderen på et tre er ikke helt enkelt med mindre det hogges og vi kan tellte årringene på stubben. Dersom det finnes en stubbe i nærheten av treet som er av samme treslag og noenlunde samme størrelse, kan dere telle årringene og finne ut hvor gammelt dette treet var da det ble felt.

Hvor mange år kan et tre bli?

Trær kan bli over 100 meter høye og tidvis bli over 1 000 år gamle. I Norge kan gran bli 50 m høy og eik kan bli 1 000 år gammel. Normalt dør trærne lenge før de når slik høyde og alder. De vanligste årsakene til at trær dør er soppangrep, insektangrep og stormfelling.

Hva koster ett tre?

Mindre trær og trær med en stamme under 8 meters høyde kan koste mellom 1000 kr til 3500 kr per tre. Tre mellom 8 og 20 meters høyde i tillegg til trær med flere stammer kan koste mellom 1500 kr til 7000 kr å felle.

Er det lov å felle trær på egen tomt?

Naboloven slår fast at du har rett til å fjerne trær eller eventuelle greiner og lignende som går over din eiendom. Trær som er over ni meter høye skal også fjernes, selv om naboen ønsker å beholde det. Dette gjelder vel og merke kun hvis det står under tre meter fra din egen eiendom.

Er tre levende?

Tre er et levende naturmateriale som under veksten påvirkes av miljø, årstid, lys og fuktighet. Det er grunnen til at samme tresort kan ha ulike nyanser og mønster. Av samme grunn kan dører fra samme tresort se forskjellige ut.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment