Hvordan bruke Nordpeis?

Bruk store vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Begynn bakfra og stable fremover slik at luften kan strømme ned langs glasset og inn under veden. Det er viktig at vedkubbene er tørre. Er du usikker på om veden er helt tørr kan du slå dem mot hverandre.

Hva slags peis bør man velge?

Det er kun i to tilfeller at du bør være oppmerksom på ovnens størrelse: Er ditt varmebehov under 3 kW, bør du vælge en ovn med maksimalt 5 kW i nominell ytelse. Er ditt varmebehov over 7 kW bør du velge en ovn med en nominell ydelse på minimum 6 kW.

Hvordan fyre i åpen peis?

Når du skal fyre i peisen er det viktig at du bruker rikelig med ved, slik at du får opp temperaturen raskt. Bruk gode og tørre vedkubber, litt opptenningsved og et par tennbriketter. Åpne avgasspjelet, legg i ved og tenn på. – Vi anbefaler at du tenner bålet fra toppen.

LES DETTE:  Hvordan isolere gulv i utebod?

Hvordan bruke Nordpeis? – Related Questions

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Skal veden stå eller ligge i peisen? Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.

Er det farlig å legge seg med fyr i peisen?

Vi anbefaler derfor å ikke reise bort hjemmefra eller å reise fra hytta mens det fremdeles er fyr i peisen. Peisen kan tette seg som følge av pipebrann, så selv om man ikke vet at man har hatt pipebrann, så vil du legge merke til det neste gang du fyrer opp.

Hvordan skal spjeldet være åpent?

Til å begynne med skal spjeldet stå helt åpent så ovnen får maksimal lufttilførsel under opptenningen. Når ilden har godt fatt, lukkes spjeldet ned til midtposisjon. Når det er et fint lag med glør, legges det litt mer ved på samtidig med at spjeldet åpnes litt mer – til ilden har godt fatt.

Hvordan få best mulig fyr i peisen?

Da er det på tide med fyr i peisen!
  1. Sørg for at alle ventiler i ovnen er åpne så det blir godt med trekk når du fyrer.
  2. Legg så et lag med opptenningsved oppå vedkubbene, gjerne 2-3 lag.
  3. På toppen av laget med opptenningsved legger du et par opptenningsbriketter.
  4. Siste steg er enkelt, tenn på og lukk døren.

Hvordan få god trekk i pipa?

Med en røyksuger montert på toppen av pipa kan du med et tastetrykk sørge for at sot og røyk trekkes opp og ut. Resultatet er optimal trekk i pipa og en stabil flamme i peisen. Du vil også en mer effektiv utnyttelse av veden og spare opptil 15 prosent av det totale vedforbuket ditt.

LES DETTE:  Hvordan fjerne maling fra murvegg?

Kan man bygge åpen peis?

Forbudet gjelder bruk av ildstedet. Det er altså ikke forbudt å ha det i huset. Ønsker du fortsatt å ha den gamle ovnen eller peisen, må den kobles fra eller sikres mot bruk.

Hvor nærme peisen kan Møbler stå?

Hvor langt må ildstedet stå fra brennbart materiale? Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 30 cm fra røykrøret til nærmeste brennbart.

Hvilken peis gir mest varme?

Klebersteinsovner og andre varmelagrende vedovner

Med både klebersteinsovner og vedovner med varmelagring i toppen får du peisovner som avgir varme lenge etter at siste vedkubbe har brent ut. Varmelagrende peiser og vedovner avgir varme lenge etter at siste vedkubbe har brent ut.

Er det lov å bruke gamle vedovner?

Hus med ovner produsert før 1940 er ok, men huseier må melde fra om han eller hun bytter ildsted. I nyere hus er det lov å montere eldre ildsteder, men man kunne få problemer med å bruke dem. Nyere hus er tettere enn gamle hus og ildstedene må ha tilluft for å fungere optimalt.

Kan man fyre med kull i vedovn?

Peisovnen er ikke en slags effektiv søppelkasse som tar alt du ikke orker å kildesortere. Ikke brenn plast, husholdningsavfall, gummi, finérplater, farget papir, glanset papir, kull eller trekull, ifølge Håndbok for effektiv og miljøvennlig vedfyring av SINTEF og VTT.

Kan man brenne papir i vedovn?

Kun fyr med ved og tennbriketter.

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere. Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser.

Hvorfor smeller det i peisen?

I et lukket ildsted blir det for mye energi i kubben, men for lite luft til å få en fullstendig forbrenning av gassene. Når gassene ikke brenner opp, men samler seg i ildstedet antennes de med et smell når temperaturen blir høy nok, altså en gasseksplosjon inne i ildstedet og skorstein, forklarer Larsen.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
  1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
  2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
  3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
  4. En intens og sterk varmelukt.
  5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Er det lurt å brenne melkekartonger?

Glem melkekartonger, makaroniesker og aviser

Da lager du utslipp til luften som vi ikke vil ha der. Brenner du melke- eller juskartonger, kan det bli høyere varme enn det ovnen din tåler. Kartongene har også et plastbelegg. Det blir til beksot på innsiden av skorsteinen, som igjen øker faren for pipebrann.

Hvordan unngå sot på Peisglass?

Bruk tørr ved

For å forebygge sotdannelse, må du alltid fyre med tørr ved og sørge for god lufttilførsel. Avsetningen av sot og tjære øker når temperaturen i peisen er for lav, noe den fort blir når veden er fuktig eller hvis trekken er dårlig.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment