Hvor vokser osp?

Osp finnes i nesten hele Europa og i mesteparten av Asia utenom de tropiske og de arktiske strøkene. Det finnes spesielt mye osp i Russland. Arten finnes ikke i Nord-Amerika, men her finnes en svært lik art, amerikaosp (Populus tremuloides).

Når beskjære osp?

Osp tåler sterk skjæring, men den skjæres sjelden. Beste tidspunkt for beskjæring er om våren før veksten tar til.

Er osp giftig?

Siden blad og bark av osp inneholder relativt lite salisylsyre, skal det godt gjøres å innta så store mengder at man opplever giftvirkning av drogene. Overforbruk kan imidlertid føre til kvalme og oppkast. Osp er kontraindikert ved overfølsomhet for salisylsyre og tendenser til magesår.

Hvor vokser osp? – Related Questions

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Hvordan bli kvitt osp?

Hvis du skal felle ei osp, så er det ringbarking som er tingen. Da skjærer man av barken og bastlaget, men veden må ikke skades. Når ospa begynner å lage rotskudd, er dette et tegn på at den sliter. Og den vil kanskje dø snart uansett, en kan se på det som en siste krampetrekning, for å få spredd sine gener.

Hvordan få en rot til å råtne?

Pakk stubben inn i plast

Pass på at du ikke sager i jorda eller i småstein. Til slutt pakker du inn trestubben med plast, som et lokk, og dekker til med jord. Med dette vil stubben råtne i løpet av noen år, og du kan deretter plante gress og gode saker over stubben.

Hvordan drepe en rot?

Roundup: Hvis du smører ugressmiddelet Roundup på snittflaten samme dag som du har felt treet, vil du kunne drepe det slik at det ikke kommer opp igjen fra rota. Med tid og stunder vil stubben råtne, og du kan fjerne den.

Hvordan få opp en rot?

Den beste måten å gjøre jobben på er å grave rundt hele treet og kutte av røttene etter hvert som du støter på dem. Fortsett å grave og kutte røtter helt til du får fjernet alle. Etter hvert som du får kuttet av røttene kan du prøve å vippe stubben bort ved å bruke et spett eller liknende som vektstang.

Er hagelupin giftig?

Lupin-arter

Når barn har smakt på norske hagelupiner er dette vanligvis ufarlig, og inntak av inntil 5 belger kan ses an hjemme. Hele planten inneholder små mengder giftstoff, men det er forholdsvis mer gift i frøene enn i øvrige plantedeler.

Hvilke planter er giftig?

De vanligste giftige blomsterplantene som vokser i Norge
Norsk navnLatinsk navnStatus
RevebjelleDigitalis purpureaV
RhododendronRhododendron sp.H
RiddersporeDelphinium sp.V
SelsnepeCicuta virosaV

Er det farlig å spise hundekjeks?

Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) er en lite farlig plante, og vil derfor ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Har barnet ditt smakt på blad eller blomst fra hundekjeks, gi litt drikke. Hundekjeks er en vanlig skjermplante i den norske floraen, og du finner den fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

Hva kan man lage av osp?

Materialer av osp er svært godt egnet til ytre kledning, blant annet fordi den nesten ikke sprekker og fordi den i møte med sol og regn, etter hvert får en vakker patinert gråfarge og en “myk” overflate.

Hva er den hardeste tresorten?

Verdens hardeste treslag er et kirsebærtre kalt Jatoba, og har en Brinellverdi på 5,6-7,2. Brinell-testen er oppkalt etter den svenske ingeniøren Johan August Brinell, som utviklet en metode for i første rekke måle hardhet hos metaller.

Hvordan tørke osp?

Forsøkene viste at tørking av osp til 10 % med våttemperatur 50 – 60 °C og middels til skarp tørkekraft ga bra resultater både når det gjelder sprekk, soppskader og fargeendringer. Kondisjonering i 18 timer med en likevektsfuktighet 4 % over midlere sluttfuktighet, ga også trelast med lite spenninger.

Hva er forskjellen på gråor og svartor?

Gråor har som regel glatt bark også hos ganske stor individer og barken er lyst grå. De to artene har tydelig ulik utbredelse; svartor er varmekjær og finnes i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Trøndelag, mens gråor er mer kuldetolerant og finnes i stort sett hele landet til opp i fjellskogen.

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hva er best å fyre med?

De tresortene som regnes som den beste peisveden er rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk. Bøk og rogn varmer mest pr. volum, og lønn, eik og ask er nest best. Bjørk, furu, svartor og selje deler tredjeplassen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment