Hvor skal knotteplast ligge?

Knotteplast brukes som fuktsikkert sjikt ved isolering av kjellervegger. Vanligvis legges nå knotteplast ytterst på utsiden av EPS eller XPS isolasjonen, dette er også anbefalt av Sintef Byggforsk.

Hvor høyt skal grunnmursplast?

Mange tror at grunnmurplater skal avsluttes over terreng, – men det ikke riktig. Grunnmursplater skal monteres slik at platene blir liggende ca. 50 mm under terrengnivå og ikke blir synlig. Bruk en kantlist som forankrer og forsegler øverste del av platen til grunnmuren.

Hvor skal knotteplast ligge? – Related Questions

Hvilken vei skal knotteplast?

Knottene eller knastene sørger for at det alltid vil være litt avstand mellom plast og vegg. Derfor er det viktig at knottene på platene vender inn mot veggen når de monteres.

Hvor dypt skal Drenering ligge?

Den skal ligge 5 – 30 cm utenfor grunnmursålen og minimum 20 cm under gulvnivået . Drensledningen skal ha fall på minst 1:200. 5) Drensledningen bør ligge på et lag av 5 cm drenerende masse (kornstørrelse 4 – 16 mm).

Hvordan spyle dreneringsrør?

Drensrør med slisse må legges med slissen opp, slik at vannet finner veien ned i røret. Det er også lurt å legge inn en spylegren på røret som stikker opp av bakken. Da har du muligheten til å spyle rent røret, hvis sand, løv og annet smuss har tettet det. Man kan også spyle røret fra kumsiden, hvis det er mulig.

Når kom knotteplast?

Det ligger ingen drensledning nederst. Er det noen som vet hvem som produserte knotteplast i 1979, og er denne lik dagens i kvalitet?

Når begynte man å bruke dampsperre?

Dampsperren dukket opp i løpet av 1960-årene, og i starten ofte i form av papp med aluminiumsfolie på. En løsning som sjelden var særlig tett. Er huset ditt eldre, har det ikke opprinnelig en dampsperre (men det kan ha fått det montert senere).

Hva er en setningsskade?

Hva er setningsskader? Setningsskader er en fellesbetegnelse på en rekke skader som kan ramme en bolig eller et bygg. Felles for setningsskader er at de gjerne oppstår som følge av at boligens fundament er dårlig, og at bygget dermed senkes eller forskyver seg.

LES DETTE:  Hvor tykk avrettingsmasse skal det være over varmekabler?

Når drenere?

Avhengig av forholdene rundt boligen og kvaliteten på selve dreneringen, kan du forvente at en god drenering holder opp mot 60 år dersom den vedlikeholdes godt. Hvis kjelleren er fuktig eller du kjenner at det lukter «kjeller», kan det være et tegn på at noe bør gjøres.

Kan jeg gjøre drenering selv?

Drenering av grunnen rundt huset er noe du kan gjøre selv, så lenge du ikke gjør strukturelle endringer på bygningsmassen. Prisen vil påvirkes av størrelsen på grunnmuren, men du kan ta utgangspunkt i en minstepris på rundt 1000 kr/m2, dersom du gjør arbeidet selv.

Hvor mye koster det å drenere?

Drenering koster som regel mellom 6000 til 9000 kroner per løpemeter. Snittprisen vil som regel ligge på omtrent 7000 kr. Det er flere faktorer som spiller inn på hva prisen blir, og kompleksiteten på tiltakene avgjør hvor mye du må betale.

Kan man drenere på vinteren?

Drenering kan med fordel utføres om vinteren

Selv om det er vanligst å grave om våren, kan man med fordel drenere om vinteren. De fleste gravefirmaer er travle om våren, noe som medfører lange ventelister. Vinteren er derimot en stille tid for de fleste firmaer.

Hvor mye pukk til drenering?

Vi anbefaler ca. 5 cm tykt lag av singel som topplag i gårdsplassen. Under dette bør du ha ca. 10 cm drenerende pukk.

Hvem har ansvaret for drenering?

Avledning av vann skal være sikret før man starter et byggeprosjekt. Grunnen må dermed dreneres, og det er utbyggers ansvar. På den annen side er det kommunen som har ansvar for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av kommunen. Ved private avløpsanlegg er eieren av eiendommen ansvarlig.

LES DETTE:  Hva er en gavlvegg?

Hvor ofte drenere huset?

Hvorfor må du drenere huset? Drenering er et viktig tiltak som forhindrer fukt og kondens i kjeller og grunnmur. Ved store nedbørsmengder samles det mye vann på bakken, og dette kan renne inn mot huset og gi trykk mot grunnmuren.

Er drenering søknadspliktig?

Drenering er normalt ikke søknadspliktig

En slik omlegging er derfor ikke direkte unntatt fra søknadsplikt. Plassering av vann- og avløpsanlegg, herunder stikkledninger, er søknadspliktig. Er du usikker på om tiltaket er søknadspliktig må du kontakte kommunen.

Hvor dypt må man grave for grunnmur?

Når du skal grave ut for grunnmur til kjeller, vil du ofte gå 2,5 meter ned og da er du på frost sikker dybde de fleste steder, f. eks. i Lillehammer. Mange andre steder er en meters dybde nok.

Er det nødvendig å drenere på nytt?

Utvendig fuktsikring, som drenering, er vanligvis nødvendig uansett, for å sikre bygget mot pressende fukt utenfra, opplyser Trond Bøhlerengen, forsker i Sintef Community (tidligere Sintef Byggforsk) til Nettavisen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment