Hvor mye veier 1 kubikk subbus?

1m3 = 1,5 tonn.

Hvor tykt lag med subbus?

Oppå pukken bør man legge et topplag med subbus 0-20 mm. På vanlig gårdsplass brukes 0-20 mm i ca. 10 cm tykkelse. Husk å komprimere lagene.

Er subbus drenerende?

Subbus er kjent for å drenere svært godt og har god stabilitet når det blandes sammen med grus eller singel.

Hvor mye veier 1 kubikk subbus? – Related Questions

Hvor mye subbus under heller?

Om du skal legge heller i oppkjørselen, bør laget med sand/subbus være 3-5 cm ferdig komprimert. Fordel sand/subbus jevnt utover og sørg for at helningen er som ønsket. Til det kan du bruke såkalte lirer; to lekter, lister eller stålrør som du legger parallelt, med helningen du ønsker.

Hvordan legge subbus?

Du bør grave deg ca 10cm ned, og bygge opp med fiberduk, grov pukk og deretter et lag med subbus 0-20 mm. Les mer om hvordan du gjør klar gårdsplassen for grus. Når du har avrettet det øverste laget med subbus, er det klart til å legge på et lag med 4-5cm med 8/12 mm.

Hvor mye koster subbus?

PRISLISTE PÅ MASSER
Prisliste
Subb0-8 mmkr. 91,-
Subb0-18 mmkr. 98,-
Subb0-32 mmkr. 102,-
Singel2–4 mmkr. 198,-

Kan man legge duk over gress?

Du kan fint legge duk og tykke lag bark oppå, men du må i så fall fjerne gresset der du skal ha plantehull – for du skal jo ha planter her og der? Du risikerer at gresset gror frem gjennom plantehullene hvis du ikke fjerner gresset ordentlig først.

Hvilken sand under heller?

Som settesand er steinstøv/subbus 0/5 og 0/8 mest brukt. Tilsvarende masser kan også benyttes. Settesanden bør ha en tykkelse på ca. 4-5 cm før komprimering.

Er Sand drenerende?

Sand er ikke godt drenerende masser, bare drenerende. Grus fra 2.0mm og opp til stein, er godt drenerende masser.

Hvilken singel til drenering?

Til drenering rundt huset bør du bruke pukk 8-16 mm. Den pakker seg godt og drenerer bra.

Hva er drenerende masser?

Et drenerende sjikt skal lede sigevann ned til en drensledning. Dette kan være drenerende steinmasser, for eksempel finpukk 4-16 mm lagt i et sjikt med tykkelse minst 20 cm. Alternativt kan det drenerende sjiktet være drenerende isolasjon, med minst like god dreneringskapasitet som 20 cm drenerende masser.

Hvordan legge fiberduk drenering?

Legg en fiberduk i bunnen og en halv meter opp på hver side i grøften. Fyll det opp med grov pukk, løs leca eller singel til fiberdukens avslutning. Fiberdukens funksjon er å hindre at omkringliggende masser blander seg med pukken.

Kan jeg gjøre drenering selv?

Drenering av grunnen rundt huset er noe du kan gjøre selv, så lenge du ikke gjør strukturelle endringer på bygningsmassen. Prisen vil påvirkes av størrelsen på grunnmuren, men du kan ta utgangspunkt i en minstepris på rundt 1000 kr/m2, dersom du gjør arbeidet selv.

Hvor dypt skal drenering ligge?

Den skal ligge 5 – 30 cm utenfor grunnmursålen og minimum 20 cm under gulvnivået . Drensledningen skal ha fall på minst 1:200. 5) Drensledningen bør ligge på et lag av 5 cm drenerende masse (kornstørrelse 4 – 16 mm).

Hva kan brukes som fiberduk?

En vekstduk, eller fiberduk, forbedrer klimaet rundt plantene og bidrar til raskere vekst og mer robuste planter i den sårbare perioden når de plantes ut. Den brukes flittig av profesjonelle gartnere når de produserer planter og grønnsaker tidlig på våren.

Hva kan man bruke i stedet for fiberduk?

Har du ikke fiberduk eller et passende tøystykke for hånd? Ingen problem – i alle fall ikke hvis du har et ekstra par med nylonstrømper som du er villig til å ofre!

Kan man legge duk over ugress?

Duk pluss bark er en effektiv metode for å hindre ugress, og er godt egnet i bed med busker som skal vokse seg store. Duken hindrer ugress i å etablere seg, og den holder i mange år. Det er bare nødvendig å legge på litt ny bark.

Hvorfor legge fiberduk?

Brukes både for å beskytte kulturen mot skadeinsekter, og for å øke temperaturen (i gjennomsnitt 1-3 ˚C) under duken (fordel ved spiring). Om våren er det et klimatiltak.

Kan man legge bark uten duk?

Du kan enten legge barken rett på jorda eller bruke barkduk eller fiberduk under barken. Begge deler fungerer bra, men uten bruk av duk trenger du mer dekkbark, et ca. 10cm tykt lag.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment