Hvor mye tjener vaktmester i måneden?

Vaktmester med arbeidslederfunksjon eller maskinteknisk utdannelse: Begynnerlønn 0 år kr 186,48 pr. time/kr 30.303 pr. måned 1 år kr 191,79 pr. time/kr 31.166 pr.

Hvor mye tjener en verksmester?

Arbeidstid er 07,30-15,30 Fast stilling Lønn: 400000 til 500000kr brutto pr år avtales iht utdannelse/erfaring.

Hva gjør en vaktmester?

Vaktmesteren har i utgangspunktet hovedansvar for utvendig og innvendige drifts- og vedlikeholdstjenester for enten næringseiendom, borettslag, sameier, offentlige bygg eller boligselskaper. En vaktmester skal påse god orden på eiendommen og sørge for at alt fungerer som det skal.

Hvor mye tjener vaktmester i måneden? – Related Questions

Hvor mye tjener en driftsleder?

Stillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 620 000,-. For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Hva heter vaktmesteren i borettslaget?

I fredagens «Senkveld» kommer Robert Stoltenberg med en skikkelig god nyhet – vaktmesteren fra «Borettslaget», Roy Narvestad, kommer tilbake.

Hva gjør en driftstekniker?

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk) hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer. installere og vedlikeholde forskjellige programvarer. hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene.

Hvordan bli Byggdrifter?

Har du ikke begynt på skolen enda men vet at det er byggdrifter du vil bli, er det vanligste å velge bygg- og anleggsteknikk første året og deretter byggdrifterfaget. Etter to år på skolen jobber man som lærling i en bedrift i tre år. Til slutt tar man fagbrevet og får tittelen byggdrifter.

Hva er Byggdrifterfaget?

Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner som sikrer materiell og brukere.

Hva er en platearbeider?

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner. Platearbeideren håndterer materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Dette innebærer bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner. Arbeidet foregår etter klart spesifiserte metoder og prosesser.

Hva er lønnen til en sveiser?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.

LES DETTE:  Hvor nærme grensen kan man bygge garasje?

Hva tjener en heis montør?

Heismontørene har vel i dag en årslønn fra 500–750 000 kroner.

Hva må man gå for å bli sveiser?

Utdanningen for å bli sveiser er et fireårig løp i videregående opplæring: to år på skole på utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon og to år som lærling i sveisefaget.

Hvor mye tjener man som matros?

En matros tjener i snitt 567 480,- i året.

Er det vanskelig å sveise?

Selv om du aldri har brukt et sveiseapparat, kan du fint sveise sammen to metallstykker med sveisetråd, og for eksempel lage et bålfat eller en grill i hagen. Å sveise er nemlig ikke vanskelig. Du skal bare ha et CO2-apparat og det riktige utstyret. SVEISING: Det krever litt øvelse, men du lærer deg fort å sveise.

Hvor mye tjener man som rørlegger?

Snittlønnen for en rørlegger er på 518 400 kroner i året (SSB 2021).

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment