Hvor mye tjener en oljearbeider?

Gjennomsnittslønnen for norske oljearbeidere er 866.750 kroner i året.

Hvor mye tjener en ingeniør offshore?

Sivilingeniører i oljeindustrien tjener i gjennomsnitt nemlig 899.200 kroner i året. Det er et gjennomsnitt basert på betingelsene til 4024 sivilingeniører som er mellom 25 og 62 år gamle.

Hva tjener en renholder offshore?

For offshorearbeidere med 962.000 kroner i lønn var 218.000 kronber tariffavtalt overtid og 142.000 kroner tekniske tillegg. Innen gruppen forpleining/renholdsarbeidere var gjennomsnittslønnen per person lik 661.000 kroner, herav 79.000 kroner i tariffavtalt overtid og 71.000 kroner i tekniske tillegg.

Hvor mye tjener en oljearbeider? – Related Questions

Hva er lønn i Nordsjøen?

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig.

Hva tjener en vasker i Nordsjøen?

Vaskehjelper i Nordsjøen tjener i snitt mer enn stortingspolitikerne, og jobber mindre enn normalt. De 311 rengjøringshjelpene som jobber i Nordsjøen for Statoil tjente i fjor 751 000 kroner i snitt, inkludert tillegg og overtid, skriver NA24.

Hvor mye tjener man som renholder?

Renholdere får som regel betalt per time, og tarifflønna for renholdere i 2021 er på 191,39 kroner i timen. Dette gir et sted mellom 28 700 og 30 200 kroner i månedslønn avhengig av antall arbeidsdager, og rundt 344 000 kroner i årslønn for en renholder med 100 % stilling.

Hvordan bli renholder i Nordsjøen?

Kurs og erfaringer du bør ha for å jobbe som renholdsoperatør offshore:
  1. GSK Grunnleggende sikkerhetskurs for arbeid på plattform eller STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.
  2. Førstehjelp grunnkurs.
  3. Fagbrev som renholdsoperatør eller 3-5års relevant arbeidserfaring.

Hvor mye tjener en stillasbygger i Nordsjøen?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Fra 430 000 og oppover. Det er tillegg for reise, overtid og risikotillegg blant annet hvis du jobber i Nordsjøen.

Hvor mye tjener Forpleiningsassistent?

For kokker ligger en årslønn offshore med tillegg på rundt 550.000-600.000, en forpleiningsassistent får rundt 500.000 kroner.

Hvor mye tjener en sveiser i året?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.

Hvor mye tjener en kranfører i Nordsjøen?

– Lønnen for en nyutdannet kranfører er cirka 500 000 kroner i året.

Hvordan få seg jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvor mange timer jobber man i Nordsjøen?

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie). Trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer. De færre arbeidede timer blir fullt ut kompensert av arbeidsgiveren slik at lønna er den samme som om vedkommende hadde jobbet på land og reist til og fra hjemmet daglig.

Har Nordsjøen skjedd på ekte?

I «Nordsjøen» følger vi en fiktiv historie, men filmen vil for mange gi assosiasjoner til den største katastrofen som har skjedd på norsk sokkel. Kielland-ulykken er fremdeles et dypt sår.

Hvor lenge kan en jobbe i Nordsjøen?

Det er ingen aldersgrense for hvor lenge en person kan jobbe på sokkelen, ifølge Petroleumstilsynet. Så lenge helsesertifikatene er i orden, er det bare å jobbe.

Hvor mye tjener en lærling i Nordsjøen?

I læretiden tjener de i snitt 300.000 kroner i året. Lønnen økes gradvis. Ved slutten har lærlingene en årslønn, inkludert sokkeltillegg, på rett over 400.000 kroner.

Hva gjør en driller i Nordsjøen?

En borer har oppgaven med å betjene boreutstyret slik det er beskrevet i boreprogrammet, og etter de retningslinjer og prosedyrer som selskapet har satt. Du skal følge med på aktiviteter og tolke de ulike signalene som brønnen avgir i forhold til gass og væsketrykk.

Hva gjør en rigger i Nordsjøen?

En borerigg, leterigg eller oljerigg er en utrustning av utstyr for å bore brønner med sikte på å søke etter eller å ekstrahere råolje, naturgass eller grunnvann fra reservoarer i undergrunnen. Begrepet brukes både for landbaserte rigger og for offshore rigger.

Hvor mange har dødd i Nordsjøen?

Antall døde i norsk petroleumsvirksomheten, fordelt på årsak og tidsepoke
Periode1967-19792010-2019
Boreoperasjoner00
Forgiftninger30
Andre10
Samlet antall døde8815
Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment