Hvor mye plass trenger poteter?

10 cm i jorden med en radavstand på omtrent 50–80 cm. Hvis du setter potetene for tett, foreligger det en risiko for bladlus. Mellom hver knoll kan du la det være en avstand på omtrent 20–30 cm. Gjerne litt mer plass dersom du skal dyrke de sene sortene.

Hvor dyp jord trenger poteter?

Åtte generelle råd for å dyrke poteter
  1. Kjøp settepoteter på et hagesenter.
  2. Legg gjerne potetene i vinduskarmen før du skal sette dem.
  3. Bruk dyp nok jord av god kvalitet.
  4. Sett poteten 2–4 centimeter ned i flat jord.
  5. Planteavstanden bør være 25–30 centimeter.
  6. Poteter er ikke spesielt næringskrevende.

Hvor mye gjødsel til potet?

Gjødsel og stell i veksttida

Rundt 10 kg nitrogen pr dekar eller 8-9 kg fullgjødsel 12-4-18 pr 100m² er anbefalt styrke. Mengden av kompost eller husdyrgjødsel er vanskeligere å beregne, men hønsegjødsel og grisemøkk må det brukes mindre av enn husdyrgjødsel fra storfe.

Hvor mye plass trenger poteter? – Related Questions

Skal poteter ha kalk?

Poteter trenger en magnesiumholdig kalktype. Tips til kalking av jord for potetdyrking: De beste avlingene med høyest kvalitet oppnås når pH-verdien i jorda er rundt 6,0. Som hovedregel bør en unngå å kalke i potetåret, siden det øker sjansen for angrep av flatskurv.

Når skal Potetriset fjernes?

Etter frost vil potetriset dø og potetene stoppe å vokse og bør høstes. Du kan gjerne vente til potetriset har visnet for å få full uttelling på avlingen.

Hvor mange poteter pr pallekarm?

Jorden skal være lett og porøs, slik at potetene lett kan sette mange knoller. I en vanlig pallekarm kan du ha 12-16 poteter. Legg dem 7-10 cm dypt.

Hvor mye potet pr dekar?

settepotetene. Det gir stor avling i midlere knollstørrelse. Med 50 grams knoller og 80 cm radavstand og 30 cm setteavstand blir dette 208 kg settepoteter pr. daa.

Hvor ofte hyppe poteter?

Når potetene dyrkes ute på bakken, hyppes planten etter hvert som de vokser. Å hyppe vil si å dra opp ny jord rundt planten når den vokser, for å hindre at de nye potetene blir utsatt for sollys.

Hva slags jord liker poteter?

Potet kan dyrkast på mest all slags jord. Stiv leirjord og tett siltjord høver dårleg.

Når skal Potetriset kuttes?

Først ser du flekker under blad som blir større mørkere misfarginger med et hvitt belegg på bladet. Dette er soppsporene som kan spre seg med luften til andre planter og gartnere. Oppdager du dette må du kutte bort potetriset men det er ingen garanti for at ikke potetene også kan ha blitt smittet.

Kan poteter dyrkes i skygge?

Det går an å få avling i skygge også, og har man ikke andre alternativer, er det jo bedre enn ingenting! Men som sagt, får potetplantene mye sol, blir det mye mer avling.

Hvordan unngå skurv på potet?

Jord som brukes til potetdyrking bør ha et vekst- skifte med minst 3 år uten potet for å unngå at det hoper seg opp smitte av svartskurv, sølvskurv, svart- prikk og vorteskurv i jorda. Jorda bør ikke ha høy pH (>6,5) eller være nylig kalket, da høy pH er gunstig for å oppformere flatskurvorganismer.

Hvorfor dør Potetriset?

Infiserte knoller kan lett infiseres av sekundære sopper og bakterier som gir bløte råter og kan forårsake skarp lukt. Tørråtesoppen kan angripe stengler og bladverk hele sesongen, og kan drepe potetriset på tørråtesvake sorter i løpet av 2-3 uker dersom været er gunstig for sjukdomsutvikling.

Kan potet bli giftig?

Potetknollene inneholder normalt så små mengder at det ikke betyr noe for mennesker og dyr. Grønne poteter og poteter som spirer inneholder mer solanin, særlig i og like under skallet. Inntak av store mengder sterkt grodde poteter har fremkalt forgiftninger.

Kan man spise poteter med Flatskurv?

Flatskurv gjør mest skade på potet, men gulrot, kålrot, rotpersille, reddik, bete og andre rotvekster er også utsatt for angrep.

Hvor mange poteter får man av en potet?

Poteter gir mye mat på lite plass. Én settepotet kan gi 20 poteter, så du trenger ikke mange kvadratmeterne før du kan dyrke nok poteter for hele vinteren, sier Margunn Ueland.

Hvorfor er ikke potet sunt?

Mange tror fortsatt at potet er både usunt og fetende, men dette stemmer ikke. Bakgrunnen er at potet består av en større mengde stivelse, som igjen kobles til blodsukkerstigning og risiko for type 2 diabetes.

Hvordan vite om potetene er ferdige?

Den beste måten å se om poteter er ferdige på, er å sjekke forsiktig med en skarp kniv. Glir den lett inn uten for mye motstand, er potetene ferdige.

Skal poteter vaskes før lagring?

Potene bør tørkes lett opp, kan børstes forsiktig fri for jord, men helst ikke vaskes før de lagres. Legg de i en papirpose eller åpen plastpose i kjøleskapet uvasket.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment