Hvor langt spenn på dobbel 48×198?

Mellom bærebjelkene kan det være f. eks. 3,50 meter hvis gulvbjelkene er 48 x 198 mm og senteravstanden mellom dem er 60 cm. Reduseres bjelkedimensjonen til 48 x 148, blir maksimal spennvidde 2,50 meter.

Hva er en bjelkelagstabell?

Bjelkelagstabellene forutsetter at bjelkene er lagt over ett spenn, at det er lagt et undergolv av plater med limte plateskjøter, og at bjelkelaget har en kontinuerlig himling av plater eller bord på undersiden.

Hvor stort spenn tåler en bjelke på 48×148?

48×148 tåler fremdeles 3,0kN (ca. 300kg) pr m2 ved et spenn på 2,40 og c/c 600mm. Bredden er som sagt 130 cm.

Hvor langt spenn på dobbel 48×198? – Related Questions

Hvor mye overheng kan jeg ha på 2×6?

Gulvbjelker i 2×6 med 60 cm senteravstand, maks spenn 2,4 meter. Med 30 cm overheng blir da verandaen 2,7 meter ut fra veggen.

Hvilke belastninger må et bjelkelag tåle?

Bjelkelaget må tåle 2 ulike belastninger

Eksempler på det er bjelker, isolasjon, gulvbord og takplater. Nyttelast, som er vekten av alt som skal være på bjelkelaget/gulvet etter at dette er tatt i bruk. Eksempler på det er møbler, inventar, mennesker, maskiner og lignende.

Hvor stort spenn på 48×98?

Veiledende spennvidde for 48×98 er 2,0m med cc 400mm (gjelder for terrassebjelker i klase C18) , så da skal det gå.

Hvor mye vekt tåler en H bjelke?

Stålbjelker og kanalstål – HEA – HEB – IPE – UNP
kg pr lengde
HEB 10021,1253
HEB 12027,5330
HEB 14034,8418
HEB 16043,9527

Hvor mange meter i en pakke 48×198?

Byggmax’ trevirke leveres i varierende lengder på mellom 2,7 m og 5,4 m med 30 cm intervaller.

Hvor mye tåler C24?

C24 betyr at det skal tåle 24N/mm² (MPa) bøyespenning.

Hva betyr K virke C24?

Betegnelsen C24 er styrkeklassen og er produsert etter krav satt av Norsk Standard som oppfyller kravene til Plan- og bygningsloven. Vårt konstruksjonsvirke er NS-merket som setter ekstra krav til deformasjoner, sortering og ekstern kontroll fra Norsk Trelastkontroll, i tillegg er det CE-merket.

Hva betyr styrkeklasse C24?

C24 er standard

For at trelast skal kunne klassifiseres i en styrkeklasse, må den sorteres. Dette kan gjøres ved å bedømme og måle egenskaper hos trelasten visuelt eller hjelp av maskiner, som måler for eksempel stivhet ved bøying eller lydbølger.

Hvor langt mellom bjelker terrasse?

Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senter- avstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 100 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f. eks vinkelbeslag eller båndstål.

Hvor dypt må man grave for å unngå tele?

Fundamenterer du på fjell, trenger du ikke isolere med tanke på telehiv. Er det fare for tele, må du altså benytte markisolasjon. Vanligvis er 5–6 cm plater av polystyren eller 25–30 cm lettklinker tilstrekkelig ved fundamenteringsdybde 30–40 cm under terreng.

Hvordan skjøting bjelker terrasse?

Skjøting skjer ved overlapp på 60 cm og skal alltid skje ved en søy- lesko der det blir 30 cm på hver side. Bjelkene skrus i hverandre med 2 skruer over hverandre i begynnelsen og slutten, og resten i sikksakkmønster.

Når skal man bruke bjelkesko?

HVORDAN BRUKES BJELKESKO? Skal bjelkeskoen brukes til å feste tilfarere på en bærende bjelke, for eksempel til en terrasse eller et gulv i en bod, er det viktig å plassere beslaget slik at overkanten av tilfareren kommer til å flukte med overkanten av bjelken.

Hvor langt mellom fundamenter?

Grave hull til fundamenter

Det skal være ca. 2 meter avstand mellom bærebjelkene. Det skal være ca. 2,5 meter avstand mellom fundamentene til hver bjelke.

Hvor langt skal stolpesko støpes ned?

Grav ned til frostfri dybde, og fyll hullet med betong til cirka 25-30 cm under bakkenivå.

Hvordan montere bjelkesko?

Bjelkesko benytter man, der en vil montere sammen bjelker, på samme plan. Bjelkesko festes i en stender, stolpe eller vegg, og deretter legger man bjelken i beslaget, og skrur den fast. Bjelkesko finnes med utvendige fliker, og med innvendige fliker, siste benevnes ”I”.

Hvor mye vekt tåler en platting?

Hvor mye vekt tåler en platting? — En generell anbefaling er at en terrasse bygget på bakkenivå, altså en platting, bør tåle omlag 450 kilo, forklarer Gaute Rotegård, driftsleder Montér Nesbyen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment