Hvor er Sparevinduer produsert?

Vi finnes i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Irland, Østerikke og Tyskland. Sparevinduer AS er en del av et solid konsern som produserer og selger byggematerialer til flere land i Europa.

Hva er god u-verdi?

Enova anbefaler generelt trelags lavenergivinduer med Uverdi 1,0 eller lavere.

Hva menes med begrepet u-verdi?

Uverdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere Uverdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets Uverdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.

Hvor er Sparevinduer produsert? – Related Questions

Hvor mye isolasjon i vegg TEK 17?

Etter dagens forskrifter ( TEK 2017 ) skal det benyttes 20 -25 cm isolasjon i vegg og 30 – 35 cm i tak. Samtidig skal det bygges med svært lite luftlekkasje – maks 1,5 luftvekslinger pr. time som minimumskrav og 0,6 som komponentkrav ( ved 50Pa trykkforskjell ).

Hva er de beste vinduene?

Vinduer med 3-lags glass er de beste

Det beste valget du kan ta når du kjøper vindu er 3-lags glass med to energibelegg. 3-lags glass gir økt komfort og mindre energiutslipp enn andre vinduer, da to av glassene har isolerende belegg og det er to lag med argongass som forsinker varmeutslippet.

Skal man velge 2 eller 3 lags vinduer?

Skal du velge vinduer med 2 eller 3 lags glass? Vinduer med 2lags glass anbefales til eldre hus, da energiklassen på vinduene skal harmonere med varmetapet på husets helhet, det kan derfor ofte ikke betale seg å investere i vinduer med 3lags glass.

Hvor lang levetid har et vindu?

Levetiden til nye vinduer anslås til 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer laget av godt trevirke, vil kunne vare i 100 nye år dersom de vedlikeholdes godt. Erfaringen viser at svært mange vinduer kan oppgraderes uten større reparasjonsarbeider.

Hva er not på vinduer?

Not kalles også foringsspor, og er et spor som er frest på innsiden av karmen for å feste den innvendige utforingen. Dersom vinduene leveres uten not/foringsspor, kan man bruke en u-list i stedet. Nødåpning eller rømningsåpning innebærer en mekanisme som gjør at midtposten i et vindu kan fjernes når vinduet er åpent.

LES DETTE:  Hva er vinkelen på en trapp?

Hvilke typer vinduer?

Vindustyper
  • Toppsving. Den vanligste og mest populære vindustypen i Norge er toppsving.
  • Fastkarm. Fastkarm er et veldig enkelt vindu.
  • Sidehengslet. Sidehengslete vinduer er også en svært populær variant.
  • Tofløyet sidehengslet.
  • Sidesving.
  • Topphengslet.
  • Spesialformer og kombinerte vinduer.

Hvorfor dugger vinduene innvendig?

Årsaken til at det dannes kondens på vindu innvendig, er for høy luftfuktighet inne og manglende luftutskifting i rommet. Når den varme og fuktige inneluften avkjøles mot de kaldere vinduene, dannes det vanndråper som setter seg på ruten og dermed danner dugg/fukt.

Hvordan unngå dugg på vinduene?

Luft ut i 5-10 minutter med gjennomtrekk tre ganger daglig. Hold luftfuktigheten under 55 % fra november til mai. Sørg for god ventilasjon i bad og kjøkken – og bruk den. Hold vindusventiler og andre utluftingsventiler åpne.

Hvor mye koster et vindu?

Prisindeksen er basert på statistikk over vindusbytter utført i 2020 og 2021, og prisen varierer mellom 14 000 til 45 000 kr per vindu, med en snittpris mellom 19 000 og 20 000 kr per vindu. Det er hovedsakelig tre faktorer som påvirker den endelige prisen på bytte av vinduer: Valg av type vindu.

Hva koster det å sette inn nye vinduer?

Pris for nye vinduer:

Den gjennomsnittlige prisen for bytte av vinduer basert på priser i vår prosjektdatabase er ca kr 10.000. Denne prisen inkluderer da alle kostnadene knyttet til bytte av vinduer, både arbeid og materialer. Vi ser imidlertid en betydelig varisjon i prisene, alt fra 5.000 kr til 20.000 kr per vindu.

Hvor lang tid tar det å sette inn nytt vindu?

Våre profesjonelle eksperter tar mål av vinduene, dere kan slappe helt av og la oss gjøre jobben. Hvor lang tid tar det å få nye vinduer? Bestillingstid er normalt 4-6 uker. Iblant kan det ta bare 2-3 uker å få produsert nye vinduer.

Er nye vinduer søknadspliktig?

Vindusutskifting som er en del av en fasadeendring, et vesentlig arbeide som utskifting av alle vinduer og/eller bryter med byggets eksteriørmessige karakter og utseende, vil være søknadspliktig. Det å sette inn nye vinduer i tillegg til eksisterende vinduer, vil kunne endre bygningens karakter.

Hvilken forsikring dekker knust vindu?

Er vinduet knust som følge av en skade kan du være dekket av husforsikringen.

Hvor mye koster det å sette inn et takvindu?

Gjør du de riktige valgene, kan du få en pris så lav som 10.000 kroner per vindu, og hvis du ønsker noe mer eksklusivt, må du kanskje betale nærmere 20.000 kroner per vindu. Disse gjennomsnittsprisene inkluderer alle kostnader til selve vinduet og monteringsarbeidet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment