Hva slags jord til tomater?

 • Jord med høyt innhold av organisk materiale er ideell for tomater.
 • Tomater trives best i jord med en pH på mellom 6,0 og 7,0.
 • Jorden bør være godt drenert for å unngå rotrot.
 • Tilførsel av næringsstoffer som nitrogen, fosfor og kalium er viktig for å oppnå en god avling.
 • Unngå å plante tomater i jord der det tidligere har vært plantet poteter eller andre nattskyggevekster, da dette kan føre til sykdommer og skadedyr.
 • Bruk gjerne kompost eller annen organisk gjødsel for å gi jorden ekstra næring.

Har du noen gang lurt på hva slags jord som passer best for å dyrke de beste tomatene hjemme? Å dyrke tomater kan være en morsom og tilfredsstillende opplevelse, men det kan også være frustrerende hvis plantene ikke trives som de skal. Det er flere faktorer som påvirker veksten til tomatplanten, men valg av jord er en av de viktigste.

Det finnes ulike typer jord å velge mellom når du skal dyrke tomater, og det kan være overveldende å vite hvilken type som passer best for dine behov. Den rette typen vil gi plantene dine de næringsstoffene de trenger for å vokse seg store og sunne, mens feil type kan føre til at plantene blir syke eller ikke gir like mye frukt som ønsket. Fortvil ikke! I denne artikkelen vil jeg gå gjennom forskjellige typer jord og gi deg råd om hva slags jord til tomater som vil gi deg best mulig resultat.

Hva slags jord til tomater?

De beste jordtypene for å dyrke tomater er leirjord, loamy sandjord og sandy loamjord. Disse jordtypene har god dreneringsevne og inneholder mye organisk materiale som gir næringsstoffer til plantene. Hvis du ikke har tilgang til disse jordtypene kan du forbedre jorden ved å tilføre organisk materiale som kompost eller gjødsel. Tomatplanter trenger seks næringsstoffer i jorden: nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel. For bedre tomatavlinger kan du også justere pH-verdien i jorden og sørge for riktig vanning.

De beste jordtypene for å dyrke tomater

Jorda er en viktig faktor når man skal dyrke tomater. For å få god avling trenger tomatplantene næringsrik jord med god dreneringsevne. De beste jordtypene for å dyrke tomater er:

 • Leirjord: Leirjord har en fin blanding av sand, silt og leire som gir god drenering og holder på fuktigheten. Jorda inneholder også mye organisk materiale som gir næringsstoffer til plantene.
 • Loamy sandjord: Dette er en blanding av sand og litt leire eller silt. Jordtypen har god dreneringsevne og holder på fuktigheten samtidig som den gir tilstrekkelig næring til plantene.
 • Sandy loamjord: Sandy loamjord består av sand, litt leire og mye organisk materiale. Denne jorden har også god dreneringsevne og holder på fuktigheten godt.

Hvis du ikke har tilgang til disse jordtypene kan du forbedre jorden i hagen din ved å tilføre organisk materiale slik som kompost eller gjødsel.

Næringsstoffer tomatplanter trenger i jorden

Tomatplanter trenger seks næringsstoffer for å vokse sunt: nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel. Disse næringsstoffene kan bli funnet i både kunstgjødsel og organisk materiale.

 • Nitrogen: Gir plantene en grønn farge og er viktig for vekst og utvikling av bladene.
 • Fosfor: Stimulerer til rotutvikling, blomsterdannelse og fruktproduksjon.
 • Kalium: Forbedrer plantenes motstandskraft mot sykdommer og gir sterkere stengler.
 • Kalsium: Viktig for å bygge opp celleveggene i plantene.
 • Magnesium: Nødvendig for produksjonen av klorofyll, som gir planter en grønn farge.
 • Svovel: Viktig for å danne aminosyrer, som er byggesteinene til proteinet i plantene.

Slik forbedrer du jorda for bedre tomatavlinger

Hvis du ønsker å dyrke tomater i hagen din kan det være lurt å forbedre jorden før du setter i gang. Her er noen tips:

 1. Tilfør organisk materiale som kompost eller gjødsel til jorden. Dette vil gi næringsstoffer til plantene og bedre dreneringsevnen i jorden.
 2. Test pH-verdien i jorda. Tomatplanter trives best når pH-verdien ligger mellom 6,0 og 7,0. Hvis pH-verdien er lavere kan du øke den ved å tilføre kalk til jorden.
 3. Bruk saktevirkende gjødsel som gir næringsstoffer over tid. Dette vil gi plantene en jevn tilførsel av næringsstoffer istedenfor en stor dose på en gang.
 4. Sørg for at jorda har god dreneringsevne. Tomater trives ikke i vannmettet jord. Hvis du har tung leirjord kan du tilføre sand eller perlitt for å bedre dreneringsevnen.

Hvilken pH-verdi bør jorda ha når man dyrker tomater?

Jorda bør ha en pH-verdi mellom 6,0 og 7,0 når man dyrker tomater. En pH-verdi under dette vil gjøre det vanskelig for plantene å ta opp visse næringsstoffer, mens en pH-verdi over kan føre til mangel på andre næringsstoffer.

Du kan teste pH-verdien i jorda ved hjelp av et testsett fra hagesenteret eller gjennom å sende inn prøver til et laboratorium. Hvis pH-verdien er lavere enn ønsket kan du øke den ved å tilføre kalk til jorden.

Kompost og gjødsel som jordforbedring for tomatplanter

Organisk materiale som kompost og gjødsel er gode alternativer når det kommer til å forbedre jorden før planting av tomatplanter. Både kompost og gjødsel inneholder de nødvendige næringsstoffene plantene trenger samtidig som de forbedrer jordstrukturen og dreneringsevnen.

For å bruke kompost og gjødsel som jordforbedring kan du tilføre det til jorden før planting eller grave det ned i jorda rundt plantene etter at de er satt i jorda. Hvis du bruker gjødsel bør du passe på å ikke overgjødsle, da dette kan føre til forbrenning av plantenes røtter.

Jordtyper som bør unngås når man dyrker tomater

Noen jordtyper kan være mindre egnet for dyrking av tomater. Her er noen eksempler på jordtyper som bør unngås:

 • Tung leirjord: Tung leirjord har dårlig dreneringsevne og blir raskt mettet med vann. Dette kan føre til råte av plantenes røtter.
 • Grov sandjord: Grov sandjord har dårlig evne til å holde på fuktigheten og gir lite næring til plantene.
 • Sur jord: Hvis pH-verdien i jorda er for lav vil det være vanskelig for plantene å ta opp visse næringsstoffer.

Næringsstoffer tomatplanter trenger i jorden

Tomater er en av de mest populære grønnsakene å dyrke selv, men for at plantene skal trives og gi god avling, er det viktig å gi dem riktig næring. Tomatplanter trenger hovedsakelig nitrogen, fosfor og kalium (NPK) for sunn vekst og utvikling. I tillegg kan de ha behov for mikronæringsstoffer som jern, kalsium, magnesium og sink.

For å sikre at tomatplantene får tilstrekkelig med næringsstoffer i jorden, kan du bruke organisk gjødsel eller mineralgjødsel. Organisk gjødsel inneholder naturlige næringsstoffer som bidrar til å opprettholde jordens fruktbarhet over tid. Mineralgjødsel har derimot mer konsentrerte mengder av spesifikke næringsstoffer og gir raskere resultater.

For å unngå overgjødsling eller underskudd på næringsstoffene dine planter trenger, anbefales det ofte å utføre en jordanalyse før planting. På denne måten kan du justere pH-verdien og legge til nødvendige næringselementer for best mulig vekst.

Eksempel på organisk gjødsel:

 • Kompost
 • Hestemøkk
 • Fuglemøkk
 • Grasavklipp

Eksempel på mineralgjødsel:

 • NPK-gjødsel
 • Kalksalpeter
 • Kaliumsulfat
 • Superfosfat

Slik forbedrer du jorda for bedre tomatavlinger

For å sikre optimal vekst og avling av tomatplanter, er det viktig å ha sunn og næringsrik jord. Her er noen tips til hvordan du kan forbedre jorden din:

Fjern ugress og gamle planterester: Før planting bør du fjerne alt ugress og gamle plantedeler fra jorden. Dette vil hindre at sykdommer eller skadedyr sprer seg til dine nye planter.

Tilfør organisk materiale: Tilsett kompost eller annet organisk materiale i jorden for å øke næringsinnholdet og forbedre strukturen. Dette vil også bidra til å holde på fuktigheten i bakken.

Variasjon i plantefamilier: Det er viktig å unngå monotoni når det kommer til plantefamilier, da dette kan føre til utarming av jorda over tid. Ved å variere hvilke grønnsaker du dyrker, vil du gi jorden en sjanse til å restituere seg selv mellom sesongene.

Bruke dekkvekster: Dekkvekster som kløver eller raps kan brukes for å beskytte jorda mot vind og erosjon samtidig som de gir næring til bakken gjennom rotsystemene sine.

Hvilken pH-verdi bør jorda ha når man dyrker tomater?

Jordens pH-verdi er viktig for å sikre optimal vekst av tomatplanter. Tomater trives best i jord med en pH-verdi mellom 6,0 og 7,0. Dersom jorden er for sur (lavere enn 6,0), kan du tilføre kalk for å øke pH-verdien. Dersom jorden er for basisk (høyere enn 7,0), kan du tilføre torv eller svovel for å senke pH-verdien.

Det er viktig å utføre en jordanalyse før planting for å få nøyaktige målinger av pH-verdien og andre næringsstoffer i jorden. På denne måten kan du justere pH-verdien og legge til nødvendige næringselementer for best mulig vekst.

Kompost og gjødsel som jordforbedring for tomatplanter

Kompost og gjødsel er begge gode alternativer når det kommer til å bedre jorden din for tomatplantene dine. Kompost bidrar med organisk materiale som vil øke næringsinnholdet i bakken samtidig som det bidrar til god struktur og fuktighetsbalanse.

Gjødsel derimot inneholder høye konsentrasjoner av spesifikke næringsstoffer som vil gi raskere resultater når det kommer til plantenes utvikling og avling. Det finnes flere ulike typer gjødsel, både organisk og mineralbasert, som kan brukes i produksjonen av tomatplanter.

Det er viktig å være forsiktig med hvor mye gjødsel du legger til jorden og når på sesongen du bruker den. For mye gjødsel kan føre til overgjødsling og skade plantene dine, mens for lite kan føre til underskudd på næringsstoffer og svakere planter.

Jordtyper som bør unngås når man dyrker tomater

Tomatplanter trives best i en jord som er godt drenert og næringsrik. Jordtyper som er tunge eller har lavt innhold av organisk materiale bør unngås da disse kan hemme plantenes vekst og utvikling. Her er noen eksempler på jordtyper du bør unngå:

Leirjord: Leirjord kan være tungt å jobbe med, og har ofte dårlig dreneringsevne. Dette kan føre til at røttene ikke får nok oksygen, noe som vil hemme veksten.

Sandjord: Sandjord har lavt innhold av organisk materiale, noe som gjør det vanskelig for plantene å få nok næring. I tillegg kan sandjorden tørke ut raskt, noe som betyr at plantene må vannes oftere.

Torvjord: Torvjord har også lavt innhold av næringsstoffer, noe som gjør det vanskelig for plantene å få de nødvendige næringsstoffene de trenger for sunn vekst og utvikling.

Konklusjonen er at tomater trives best i en jord som har god drenering, høy pH-verdi og næringsrik sammensetning. Det kan være lurt å tilføre organisk materiale som kompost eller gjødsel for å øke næringsinnholdet i jorden. Det er også viktig å unngå overvanning og å gi plantene støtte når de vokser. Med riktig pleie vil man få sunne og smakfulle tomater.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment