Hva slags jord til plen?

Plenen skal jo tåle tråkk. En sandholdig jord som inneholder kompost vil verken synke sammen eller erodere. En sandig jord gir dessuten gode vekstvilkår for gressrøttene.

Hvordan lage Plenjord?

Det lønner seg å tilsette godt omdannet kompost eller moldjord. Hvis jorda er veldig leirholdig er det lurt å legge på et 5-10 cm tykt lag med grov sand på toppen. Mye sand bør få tilført torv, og sur torvjord bør få tilført både sand og leirjord. Deretter grunngjødsler du før alt freses/blandes sammen.

Hvor mye sand i Plenjord?

1 cm. (korn (0/2). Til dette trenger du 100 liter sand pr. ti kvadratmeter med plen, og en kubikkmeter med sand til 100 kvadratmeter.

Hva slags jord til plen? – Related Questions

Hva slags sand til plen?

Vasket natursand 0/4 er god egnet til å toppdressing av plen. Toppdressing vil si å legge ut et tynt lag (ca. 1-2 cm) med porøs vekstmasse på toppen av plenen. Man kan også blande litt jord inn i sanden, benytt da gjerne 4 deler sand og 1 del jord.

Hvor ofte bør man lufte plenen?

Plenen bør luftes minst én gang i året, men det er anbefalt å lufte før og etter hver sommer. I Norge har vi et regnfullt klima og desto viktigere er lufting, uansett om du har en problematisk eller perfekt plen.

Kan man vanne plenen for mye?

Nylagte plener bør vannes lite og ofte, et par ganger om dagen om nødvendig. Vanner du for mye på en gang, flyter frøene opp og samles i hauger. Også med ferdigplen er det viktig å vanne lite og ofte under etableringsperioden.

Er det farlig å klippe plenen når det regner?

La aldri gresset bli kortere enn 3 cm. Klipp ikke i regn eller når gresset er vått. Klipp ikke i tørre perioder. Gjødsle med langtidsvirkende gjødsel eller naturlig med ditt eget gressklipp.

Når er det for sent å klippe plenen?

Når bakketemperaturen kommer ned på cirka sju grader, stopper gressets vekst. Og når gresset slutter å vokse, skal det ikke klippes mer. Når dette er, avhenger av hvor i landet du bor, men for mange er det som regel i løpet av oktober at temperaturen i bakken dropper under sju grader.

Hvorfor blande sand i jord?

Myrjord skal vel blandes med både skjellsand og støpesand. Skjellsand for å tilføre kalk og gjøre den mindre sur, og støpesand for å gjøre den drenerende og mer stabil. Det er vel strengt tatt ikke nødvendig å legge noe topplag over dette, men hvis du gjør det så bør du også blande dette laget med støpesand.

Hvor mye er et lastebillass med jord?

Et lastebillass tar ca 8m3 (ca 10 tonn).

Hvordan regne ut hvor mye jord man trenger?

Hvor mye jord du trenger, avhenger av underlag, areal og formål. Vanlig mengdeberegning er slik: (lengde x bredde x lagtykkelse) x en komprimeringsfaktor på 1,15.

Hvordan få en jevn plen?

Isolerte, små ujevnheter i gressplenen er enkle å jevne ut. Mindre ujevnheter kan du skjære opp i små kvadrater, større ujevnheter kutter du som et kryss over hullet. Bruk gjerne en kantskjærer, slik at det er lett å komme til riktig dybde. Luk opp gresstorva, fyll med jord og/eller sand og legg tilbake gressbitene.

Kan kalk svi plenen?

Vi anbefaler å ikke kalke sjeldnere enn hvert tredje år. Det er bedre med små mengder kalk ofte, enn store mengder av gangen, da dette kan gi sviskader. Dersom du har mye mose i plenen, kan du kalke hver vår, til mosen forsvinner.

Når skal man ha på Plenrens?

Trim Plenrens kan tas i bruk under hele vekstsesongen på mose og ugress. Man oppnår best virkning når mose og ugressplantene er i god vekst, og at det er over 12 °C midt på dagen, og hvor nattetemperaturen ikke kommer under 10 °C.

Hvem lager hull i plenen?

Hvis du en morgen finner små, sylindriske hull i plenen, så har du sannsynligvis hatt en grevling på nattbesøk. Grevlinger er aktive på natterstid og er altetende. Den er også en spesialist på å grave opp meitemark og larver. Den finner maten sin i hager, parker og kirkegårder.

Når er det for sent å klippe plenen?

Når bakketemperaturen kommer ned på cirka sju grader, stopper gressets vekst. Og når gresset slutter å vokse, skal det ikke klippes mer. Når dette er, avhenger av hvor i landet du bor, men for mange er det som regel i løpet av oktober at temperaturen i bakken dropper under sju grader.

Hvor dypt går jordrotter?

Biologi. Jordrotter er nattaktive og lever i et underjordisk gangsystem som går 1-2 meter ned i bakken.

Når er jordrotter aktive?

Jordrotter er aktive på natten, og gjennom vinteren lever de i selvlagede tuneller i snøen eller under jorden. Gjennom vår og sommer lever de ofte i restene av utgravd jord samt under jorden. Selv om de er gode svømmere foretrekke de å etablere seg på tørre steder med jord som er lett å grave i.

Hvordan ta knekken på jordrotter?

Gjør det du kan for å bli kvitt vånd/ jordrotter
  1. Hold gresset klippet kort og ikke ha planter nær bygninger.
  2. Ikke mate fuglene slik at fuglefrøene blir sølt på bakken.
  3. Plant planter som vånden ikke liker hvitløk, gressløk og klokkelilje.
Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment