Hva gjør man når man oppdager vannlekkasje?

NÅR DU OPPDAGER EN VANNLEKKASJE
 1. Varsling om hva. som har skjedd. Kontakt ditt forsikringsselskap og varsle om skaden.
 2. Stopp tilførsel av. vann hvis mulig.
 3. Prøv å hindre vann. i å spre seg.
 4. Varsling om hva. som har skjedd.
 5. Stopp tilførsel av. vann hvis mulig.

Hva har man krav på ved vannskade?

Derfor trenger du forsikring! Vannskader på bolig dekkes av husforsikringen. Husforsikringen dekker alt som er fastmontert i en bolig, som vegger, gulv, tak, rør og baderomsinnredning. Mens skader på innbo, som følge av vannskade, dekkes av innboforsikringen.

Hvordan finne ut om det er vannlekkasje?

Lekkasjer på rørene hjemme hos deg selv oppdages ofte ved at du hører en konstant suselyd selv om ingen av vannrørene dine er i bruk. Det skal altså være stille fra rørene når de ikke brukes.

Hva gjør man når man oppdager vannlekkasje? – Related Questions

Hvor mye koster det å fikse vannlekkasje?

Hvor mye koster det å fikse vannlekkasje? Pris for å utbedre vannskader: Der er imidlertid variasjon i prisen mellom ulike typer prosjekter, men vi ser at de fleste betaler mellom kr 2.500 og kr 12.000 per kvadratmeter for utbedring av vannskader.

Hvor lang tid tar det å fikse vannlekkasje?

2) Hvor lang tid må vi være uten vann ved reparasjon av vannlekkasje? Gravearbeidene tar normalt sett 1-2 dager, men selve utbedringen tar relativt kort tid, vanligvis maks 1-2 timer. I dette tidsrommet vil vannet til boligen være avstengt. Det kan være lurt å tappe vann i noen bøtter.

Hvordan finne ut hvor vannledning går?

Vann- og avløpsledningene (ofte kalt bunn- eller stikkledninger) kan også være registrert i kartverket. I tillegg finnes det måleinstrumenter som med ganske god presisjon kan kartlegge hvor rørene ligger. Sjekk med rørlegger om han eller hun har utstyr for dette.

Hva skal man gjøre ved lekkasje i taket?

Hvis du har en taklekkasje, er det første du bør gjøre å finne kilden til lekkasjen og fikse den. Hvis det er en stor lekkasje, må du kanskje ringe en profesjonell taktekker for å komme og ta en titt. Når kilden til lekkasjen er fikset, bør du sørge for at området er tørt før du tetter hullet eller lapper det opp.

Hvordan finne stikkledning?

Hvordan finner jeg stikkledningene mine? Mange kommuner har i dag digitale rørleggerarkiv med dokumentasjon over private boliger. Her fremkommer gjerne opplysninger om vann og avløp, så dette kan for noen være et sted å starte dersom man er usikker på hvor stikkledningene deres går.

Hva kan være årsaker til vannskader?

De fleste vannskadene skyldes ulike former for rørbrudd inne i boligen. Den vanligste årsaken til rørbrudd er slitasje og elde på gamle rør. Hvert år er det over 8 000 vannlekkasjer hjemme hos folk bare på grunn av dette. I tillegg kommer andre grunner som håndverkerfeil, lokal korrosjon og frost.

Når er en leilighet ubeboelig?

En bolig blir regnet som ubeboelig hvis du ikke har tilgang til kjøkken, bad eller soverom mens skaden repareres. Både hus– og innboforsikringen kan dekke utgifter du får dersom du må flytte ut en periode.

Hva er en følgeskade?

Følgeskade eller indirekte skade er en skade som ikke er forårsaket den skadevoldende hendelsen, men kommer som en etterfølgende konsekvens. Følgeskader i forbindelse med brann kan være store. Følgeskader kan føre til erstatningsansvar for forsikringsselskapene.

Hva dekker hus pluss Gjensidige?

Hus Pluss dekker kostnader ved bekjempelse av skjeggkre, stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr og andre skadeinsekter. Du har selv ansvar for å vedlikeholde tak og vegger slik at det ikke oppstår lekkasje.

Hva dekkes av husforsikring?

Husforsikringen dekker skader på bygningen og det som er fastmontert. Du kan velge mellom topp og standard.

Hva dekker husforsikringen?

DekningerStandardTopp
HuseieransvarInntil kr 5.000.000Inntil kr 5.000.000
RettshjelpInntil kr 100.000Inntil kr 100.000
Brannskader
Vannskader

Hvem eier Gjensidige?

I et gjensidig forsikringsselskap eies selskapet av kundene. Da Gjensidige ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA) i juni 2010 ble kundenes eierskap videreført gjennom Gjensidigestiftelsen. Kundene velger, og kan velges til, stiftelsens generalforsamling og styre.

Hva er inkludert i innboforsikring?

Innboforsikringen dekker skader som skyldes:
 • Brann og nedsoting.
 • Lynnedslag og elektriske fenomen.
 • Naturskade.
 • Vannskader og brudd på rørledning.
 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall.
 • Plutselige skader på hvitevarer.
 • Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning.

Er kjøkkeninnredning innbo?

Ting som gulv, varmepumpe, kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer er ikke ansett som innbo, men som en del av huset. Har du hatt skade på disse tingene er det som hovedregel husforsikringen som dekker dette.

Er vaskemaskin innbo?

Standard innboforsikring dekker frittstående hvitevarer ved brann, tyveri, vannskade, mens integrerte hvitevarer er dekket av husforsikringen. Topp innboforsikring dekker i tillegg fysisk skade på (frittstående) hvitevarer hvis du har hatt uhell/uflaks.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment