Hva er styrestrøm?

Styrestrømmen styrer og aktiverer kontaktoren ved hjelp av start-/stoppknapper, givere, forskjellige brytere og så videre. Det er også i styrestrømmen motorvernet bryter kretsen og stopper anlegget ut fra strømmen/varmen som blir registrert i hovedstrømmen.

Hva menes med en Hovedstrømkrets?

Hovedstrømkrets – Med hovedstrømkretsmenes den elektriske kretsen som overfører elektriske energi (ofte trefase spenning) til forbrukeren, til for eksempel en elektrisk motor. I hovedstrømkretsen så vil det derfor gå en forholdsvis høy strøm.

Hvordan virker en kontaktor?

Spole og jernkjerne

Spolen er viklinger omkring en jernkjerne. Når det flyter strøm gjennom spolen, blir jernkjernen magnetisert og drar den bevegelige delen på kontaktoren til seg, og dermed virker den som en bryter. Den slår kontaktene av og på.

LES DETTE:  Hvor mange grader skal det være på soverommet?

Hva er styrestrøm? – Related Questions

Hva betyr A1 og A2 på en kontaktor?

Skruene til høyre (A1 og A2) går direkte til spolen. Når disse tilføres strøm, vil spolen og magneten trekkes mot hverandre (kontaktoren slår inn). Til venstre har vi skruene 13 og 14. Disse er merket med NO (Normally Open).

Hva gjør et relé?

Relé er en anordning hvor man med lav elektrisk effekt kan bryte eller slutte kontakter i kretser med høy effekt. Et relé er i sin enkleste form en elektromagnet hvor man ved å variere strømmen i en vikling får et opplagret anker til å bevege seg og derved mekanisk legge om kontakter.

Hva er en kontaktor enkelt forklart?

Kontaktor er en elektrisk bryter som er innkoblet bare så lenge strømmen står tilkoblet. En kontaktor benyttes mye i automatiske anlegg til å styre elektriske motorer og annet elektrisk utstyr.

Hvordan er en kontaktor bygget opp?

En kontaktor består av en elektromagnet, et anker, en fjær og et varierende antall kontaktsett. Når det blir satt spenning på A1 og A2 vil det gå en elektrisk strøm gjennom spolen, og det blir skapt et magnetisk felt. Det magnetiske feltet trekker til seg ankeret slik at kontaktsettet beveger seg.

Er kontaktor et relé?

En kontaktor er et relé som er designet for å håndtere større strømmer. Vi kan se på kontaktoren som en stor bryter som aktiveres ved strømtilførsel. Kontaktoren kan styres med for eksempel en enkelt bryter eller PLS (programmerbar logisk styring).

Hva gjør en sikkerhetsbryter?

Sikkerhetsbryteren slår nemlig av hovedstrøm og styrestrøm i anlegget. Bryteren kan låses for å hindre utilsiktet innkobling av anlegget. Slike brytere kan være plassert på forskjellige steder i et anlegg.

Hvilken funksjon har et motorvern?

Virkemåte. Et motorvern er en bimetallbryter, som vil si at den består av to metallplater som er sveiset sammen. Prinsippet fungerer ved at den ene metallplaten har en større utvidelseseskoeffisient enn den andre. Dette gjør at, hvis bimetallet varmes opp, vil bimetallet bøye seg mot venstre.

Hvordan resette motorvern?

For å resette motorvernet trykker man manuelt på resettknappen alternativt setter den i autoresett. Motorvernet resetter seg selv så snart bimetallet har kjølnet seg ned. For å beskytte kablene ved eventuell kortsluting kreves en sikring.

Hvilke typer motorvern finnes det?

Motorvernet finnes i sine mest vanlige utgaver i to hovedvarianter. Den ene er som en komponent som kobles til en kontaktor og som bryter styrestrømmen (men ikke hovedstrømmen). Den annen variant er som en “motorvernbryter” som bryter hovedstrømkretsen. Begge disse to variantene fungerer ut i fra et termisk prinsipp.

Hva betyr bimetall?

Bimetall, bånd (fjær) av to sammenvalsede metallstrimler som utvider seg forskjellig ved oppvarming. Ved temperaturforandringer vil det derfor oppstå en bøyning av bimetallet. Effekten utnyttes i blant annet i brytere, termostater, instrumenter.

Hva er termisk vern?

Termisk vern er et motorvern med bimetallfunksjon. Det termiske vernet har som oppgave å beskytte motoren mot overbelastning.

Hvilken funksjon har en motor?

En elektrisk motor eller elektromotor er en maskin som omformer elektrisk energi til mekanisk energi i form av roterende eller lineær bevegelse. Den motsatte prosessen der mekanisk energi omformes til elektrisk energi skjer i en generator.

Hva er merkestrøm på motor?

Merkestrømmen In er sammen med andre data oppgitt på skiltet og er strømmen motoren trekker ved full belastning. Motoren avgir da den oppgitte effekten (P / kW) og holder det oppgitte merketurtallet.

Hva gjør en stator?

Stator er den stasjonære delen av en elektrisk generator eller elektrisk motor. Den roterende delen på en elektrisk maskin er rotor.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment