Hva er Stjernekobling?

Stjernekobling, kobling av de tre faseviklinger i en trefasevekselstrøm-maskin, -transformator eller andre -apparater, slik at viklingene danner en stjerne med en elektrisk fasevinkel på 120° mellom fasene.

Hva er trekant kobling?

Deltakobling er en kobling av de tre faseviklinger i en trefasevekselstrøm-maskin, -transformator eller andre trefasevekselstrømapparater, slik at viklingene danner en lukket trekant med en elektrisk fasevinkel på 120° mellom dem.

Hvordan virker stjerne trekant?

Ved en sthjerne trekantvender sender du strøm i motoren som om denne skulle gå på 690 V. Strømmen til motoren blir ca halvparten enn om du startet direkte i trekant. Etter at motoren har kommet opp i fart, kobles den om til 400V trekant. Dette gjøres dersom du har et svakt nett tilgjengelig.

Hva er Stjernekobling? – Related Questions

Hva betyr asynkron motor?

Asynkronmotor, drives rundt av et roterende magnetisk felt, men hvor rotoren ved belastning får en langsommere hastighet enn det roterende feltet (sakking). Det er derfor motoren kalles asynkron. Statoren er lik den i synkronmotoren og mates vanligvis med trefase spenning.

Hva heter den roterende delen av en asynkron motor?

Rotor. Rotoren (den delen som roterer) er opplagret med kulelager inne i statoren, den består av en jernkjerne.

Hva er forskjellen på synkron og asynkron motor?

Hvis rotasjonshastigheten til rotoren er nøyaktig den samme som det roterende magnetfeltet, er det en synkron motor; hvis rotasjonshastigheten til rotoren er mindre enn magnetfeltet Hastigheten, det vil si at de to ikke er synkronisert, er asynkronmotoren.

Hva gjør en stator?

Stator er den stasjonære delen av en elektrisk generator eller elektrisk motor. Den roterende delen på en elektrisk maskin er rotor.

Hva menes med Sakking?

Sakking, det å sette ned farten. Innen elektroteknikk betyr sakking at rotoren i en elektrisk asynkronmotor roterer langsommere enn magnetfeltet som driver den rundt.

Hva består en asynkronmotor av?

Asynkronmotoren ( Kortslutningsmotoren ) er en svært mye brukt elektrisk motortype innenfor industri, bygningsautomasjon og andre bruksområder. Noen av grunnene til dette er at motortypen er svært enkel i oppbygging, den består bare av to deler, en rotor og en stator.

Hva består en trefase asynkronmotor av?

Trefaset asynkronmotor

Motoren har en enkel oppbygning og består av få deler. Den delen som går rundt, kaller vi rotor. Stator er den delen som ligger rundt rotoren og består av tre viklinger.

Hva består Rotorviklingen av?

Rotorviklingen består vanligvis av kobberstaver som ligger i spor, og som er kortsluttet i begge ender ved kobberringer, delvis også av aluminium direkte støpt inn i rotor.

Hva er en motor bygd opp av?

En moderne forbrenningsmotor i en bil er stort sett bygd av trykkstøpt aluminium og har sylinderfôringer, veiver, veivaksel, kamaksler, girkasse av spesialstål.

Hvor mange volt er det i elbil?

Batteripakken består av flere hundre enkeltceller på rundt 3,7 volt. Disse er koblet slik at batteriet har en spenning på rundt 400 volt. Hvor mye strøm batteriet klarer å levere, er en av faktorene som bestemmer hvor stor effekt du kan ta ut av motoren.

Er det registerreim på elbil?

Få bevegelige deler

Service på en elbil vil også være langt mindre omfattende enn på en bensin- eller dieselbil. Med en elbil trenger du ikke bekymre deg for registerreimer, luftfilter og drivstoffpumper.

Er det olje på elbil?

Elbilen trenger blant annet ikke oljeskift, men det er viktig at batteriet og ladeledningen til elbilen sjekkes for skader.

Hvor ofte må en elbil på service?

Første gangs service skal gjøres innen to* år, eller 30 000 km. Deretter skal service utføres etter ett år/30 000 km.

Er elbiler mer miljøvennlig enn bensin?

Elbilen er mer klimavennlig enn bensin– og dieselbiler fordi den totalt sett har et mye lavere CO2-utslipp gjennom sin levetid. Dersom man skal se på elbilens CO2-utslipp, bør man se på utslipp gjennom hele elbilens levetid.

Hvordan vaske motor på elbil?

Ikke gjennomfør motorvask på elbiler og hybridbiler. Vask da kun med en lett fuktet fille. Vi vil anbefale at du setter bort vask av motorrommet til en av våre forhandlere.

Hvorfor ikke vaske bil i sol?

Vasker du bilen i sterkt sollys, risikerer du å få merker på lakken. Du bør derfor alltid jobbe i overskyet vær eller et sted hvor bilen ikke har sterk sol direkte på seg Da risikerer du ikke at såperester og vann tørker inn og lager skjolder, før du får fjernet dem, anbefaler Ali.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment