Hva er Markplate?

Hvordan legge markisolasjon?

Når det benyttes markisolasjon trenger du bare å grave 30-50 cm under terreng, komprimere, fylle opp med 10 cm pukk, for deretter å legge ut isolasjonen. Uten isolering i grunnen må du helt ned på frostfri dybde for å sikre mot telehiv.

Hvor langt ned må man grave for å støpe?

Vanligvis er 5–6 cm plater av polystyren eller 25–30 cm lettklinker tilstrekkelig ved fundamenteringsdybde 30–40 cm under terreng. (Sørg for at du er på fast underlag!) Isolasjonen bør stikke ca. én meter utenfor fundamentet.

Hvor langt ned må man grave for å unngå tele?

Telefaren kan bestemmes ved analyse av jordprøver ved et geoteknisk laboratorium. Dersom det ikke gjøres spesielle undersøkelser, bør man gå ut fra at grunnen er telefarlig. Når de telesikres med markisolering, er det nok å grave til 0,3 – 0,5 m under terreng.

Hva er Markplate? – Related Questions

Hvordan finne kuldebroer?

Hvis du har mistanke om at du har en kuldebro i veggen, kan du bruke et infrarødt termometer som måler overflatetemperaturen på f. eks veggene dine. På den måten kan du se om det er temperaturforskjeller der du har mistanke om at det er en kuldebro.

Hvordan legge knotteplast?

Vanligvis legges nå knotteplast ytterst på utsiden av EPS eller XPS isolasjonen, dette er også anbefalt av Sintef Byggforsk. Å legge knotteplasten ytterst sikrer en god fuktsikring mot overflatevann og gjør også uttørking av betongveggen noe raskere om det skulle være behov for det.

Hva er kravet til minimum isolasjonstykkelse i yttervegger?

Utgangspunktet er at dagens bygninger skal ha 25 cm isolasjon i ytterveggen, 30-35 cm isolasjon i taket og 25-35 cm isolasjon med god randisolasjon i gulvet.

Hvordan etterisolering?

Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra. Bygningsteknisk er det en god løsning å isolere utenfra, også fordi det er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig. Husk vindsperre. Det er ikke isolasjonen i seg selv som isolerer, men den stillestående luften som oppstår inne i isolasjonen.

Er det lønnsomt å etterisolere?

Å etterisolere boligen din vil ofte være en lønnsom investering. Ny isolering vil redusere varmetapet i boligen, noe som gjør at du må bruke mindre penger på oppvarming. Dessuten er selve isolering ofte svært billig. Det vil imidlertid kunne føre med seg visse ekstra kostnader, avhengig av hvordan du velger å isolere.

Er ny isolasjon bedre enn gammel?

Skal du skifte utvendig kledning på huset ditt, kan det være smart å etterisolere samtidig. Da forbedrer du isolasjonsevnen og hindrer at varmen lekker ut. Det gir lavere energiforbruk. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å skifte ut gammel isolasjon med ny som har bedre isolasjonsevne.

Hvorfor er det papp på isolasjon?

Over isolasjonen legges det forhudningspapp for å hindre fukt og kald trekk i å komme inn i isolasjonslaget. På samme måte bør forkanten av isolasjonen dekkes da det er spesielt viktig med slik vindtetting nær raftet (overgangen mellom taket og loftsgulvet).

Når skal man ikke bruke dampsperre?

i nye hus kan du som hovedregel ikke unngå dampsperre. Nye hus er typisk isolert med 3-500 mm isolasjonsmateriale (for eksempel mineralull), og det er avgjørende for valget av dampsperre. Som en tommelfingerregel heter det at du skal bruke en dampsperre hvis du isolerer med mer enn 200 mm i veggene og taket.

Er det farlig å puste inn isolasjon?

Glava glassull er ikke giftig verken ved innånding, svelging eller kontakt med hud eller øyne ved normal montering og bruk.

Hvor mye isolasjon tilsvarer asfaltplater?

12 mm asfaltplate isolerer 12mm.

Det som asfaltplata er bedre på enn GU er eliminering av kuldebroer mellom reisverk og den ytre kledening. Den er mye bedre på krav til vindtetthet enn GU.

Er Asfaltplater vindsperre?

Asfaltplaten som er bak kan brukes som vindsperre uten Tyvek, men da må man tape alle skjøter. Slik som vi gjør det slipper vi å tape når vi ruller på Tyvek utenpå. Mange leverandører har kun et lag som standard og om kunden ønsker et ekstra lag med vindsperre så vil det som regel komme en ekstra regning.

Hvilken tykkelse til isolasjon?

I dag krever Plan- og bygningsloven 20-30 cm isolasjon i gulv, 30-35 cm i tak og 20-25 cm isolasjon i yttervegger i nye boliger. De laveste tykkelsene angir minimumskrav, og betyr at du gjennom en kontrollregning må vise at samlet energibehov ikke overskrider en fastsatt energiramme.

Hvor tett skal man spikre Asfaltplater?

Det er anbefalt å montere platene med 2–3 mm mellomrom.

Er Asfaltplater vanntett?

tåler mykje regn, problemet er når det tørker så slår det seg bue på dei imellom stenderverket, noke som igjenn kan gi ei luftlomme mellom isolasjon og asfaltplate.

Hva skjærer man Asfaltplater med?

Sirkelsag er vel best. Deretter stikksag. legg platen på gulvet, med den svarte siden ned, legg en lekt under der du skal kappe, finn en skarp tapetkniv og kapp på baksiden av platen, når du har laget ett snitt, knekk platen over lekten du har under, og kapp så en gang til med tapetkniven.

Hvorfor bruker vi Asfaltplater?

Asfaltplatene fungerer da som avstiver og vindsperre, og med tyveken over så får du tettet alle mikroskopiske/mulige lekasje hull. Begge deler benyttes til vanlig på de fleste prosjekter her i Haugesund iallefall Snekker med erfaring med alt fra nybygg til rehab.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment