Hva er favorittmaten til elgen?

Hva spiser elgen? Elgen er en planteeter. På vinteren spiser den kvister, knopper og bark fra trær. Det er spesielt furu, og bjørk den spiser mye av – men favorittmaten er de såkalte ROS-artene.

Hvordan skaffer elgen seg mat?

Elgen beiter sjelden på bakken. De lange beina og den korte halsen gjør at den må ned på kne for å nå ned til maten. Den beiter derfor oftest på urter, blader, løv og kvister i det såkalte busksjiktet, fra 30 cm over bakken og så langt opp den når.

Hvor mye spiser elgen?

Elgen spiser MYE

Og for å få nok næring må elgen derfor spise mye. En voksen elg kan spise åtte tonn planter i året. På sommeren kan en voksen elg spise 50 kilo hver dag, mens den nøyer seg med mellom åtte og 16 kilo per dag om vinteren.

Hva er favorittmaten til elgen? – Related Questions

Når er elgen mest aggressiv?

Elgkua er mest aggressiv på våren etter at den har kalvet. – Hvis du plutselig kommer over en elgkalv bør du være litt obs og trekke deg unna, fordi moren vil forsvare avkommet sitt, råder Rødven. Elgen er blitt oppmerksom på noen som forstyrrer, og prøver å bestemme seg for om den skal flykte eller bli stående.

Hvor mange elg blir drept av ulv?

En ulveflokk tar i snitt 120 elg per år, men antallet varierer med hvor mye elg den har tilgjengelig i reviret. Om sommeren er 90 prosent av drept elg nyfødte elgkalver, og dermed er drapstakten høyere om sommeren enn om vinteren.

Når på døgnet er elgen mest aktiv?

Mens elgen er mest aktiv i timene rett før solnedgang til rett etter soloppgang (tussmørke og mørke), og lite aktiv i timene med dagslys, er trafikkaktiviteten høy i perioden 07:00 – 22:00 gjennom hele året.

Hva gjør elgen på dagtid?

Det er i timene rundt soloppgang og solnedgang elgen er mest i bevegelse, og dyra bruker både terrenget og mørke som skjul. Midt på dagen ligger dyra som oftest mer eller mindre i ro, på såkalte dagleier.

Hva er fienden til elgen?

En fullvoksen elg kan veie 700-800 kg og bli opptil 30 år, og er sammen med bison og isbjørn Europas største landlevende pattedyr. Det er følgelig ikke rart at ulv og bjørn er elgens eneste naturlige fiender, utenom mennesket.

Kan elgen svømme?

Elger er svært utholdende svømmere som kan tilbakelegge flere kilometer. Det hender for eksempel at svenske elger svømmer til Danmark en tur, og selv på det smaleste punktet mellom de to landene er avstanden minst fire kilometer.

Hvor farlig er elgen?

Med sikker avstand er det ingen grunn til å være redd. Når en holder avstand til elgen, vil den ikke angripe eller opptre aggressivt. Elgen vil sjelden oppsøke deg, men elgen er et vilt dyr og kommer man for nære kan den føle seg truet og vil kunne ha utfall mot deg.

Hvordan sover en elg?

Bolig: Elgen lager seg sovegroper den sover i om natta. Spor: Elgen har store sporavtrykk. I Norge er det bare bjørnen som har større sporavtrykk. Kua og kalven har mindre sporavtrykk enn oksen.

Hvor skal man treffe elgen?

Hvor langt dyret løper avhenger særlig av hvor mye skade det er på vitale organer, først og fremst hjerte og/eller lunger. Forskning har vist at en voksen elg i gjennomsnitt løper 65 meter etter treff i begge lunger.

Hva betyr det når elgen legger ørene bakover?

Hvis man blir angrepet

At elg legger ørene bakover og senker hodet, er det tydeligste signalet på at den er stresset. Da kommer det gjerne et utfall i neste omgang.

Hva kan man skyte elg med?

Storviltjakt. Det er kun tillatt å bruke rifle under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon eller felling av bjørn og ulv.

Hvordan lokke til seg elg?

Det finnes app’er med lokkelyder som du kan herme etter eller bruke. Flere av disse fungerer bra, men telefonhøyttaleren bærer ikke lyden langt nok. En liten blåtann-høyttaler fungerer enkelt og greit. Imidlertid er det langt mer tilfredsstillende å lokke elgen med din egen stemme.

Kan man ri på en elg?

I praksis er det verre, for det krever veldig mye ressurser å temme en elg, og selv om den er tam er den ikke akkurat veldig godt egnet for å ri på. Elgen vil fortsatt være et vilt dyr, og man kan ikke stole på den på samme måte som man kan med en hest som tross alt har vært domestisert i lang tid.

Kan elg gå på vann?

Elgen er også en dyktig svømmer og tar ofte veien rett over innsjøer i stede for å bruke tid på å rundt vannet.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment