Hva er et balansert ventilasjonsanlegg?

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft. Den nye luften fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen.

Kan man installere balansert ventilasjon selv?

Det er for de aller fleste en enkel sak å montere ventilasjonsanlegget selv og besparelsen kan være vel verdt det. Ved å montere ventilasjonsanlegget selv, kan du spare alt fra 20-100 000+ kr (avhengig av boligens størrelse og hvor i landet du bygger/pusser opp. Monteringskostnader varierer veldig fra sted til sted).

Hvor mye koster det å installere balansert ventilasjon?

Hva koster det? Prisen på montering av et balansert ventilasjonsanlegg ligger på rundt 50.000 – 100.000 kroner. Størrelsen på huset og tilpasninger i forbindelse med oppgradering avgjør hvor mye du må betale.

Hva er et balansert ventilasjonsanlegg? – Related Questions

Hvor mye strøm trekker balansert ventilasjon?

I en bolig på 200 kvadratmeter vil det totale energiforbruket være på om lag 25 000 kWh (kilowattimer) i året. Av det vil den balanserte ventilasjonen bruke ca 8000 kWh i året til oppvarming. I et anlegg med varmegjenvinning kan du regne med å få 80 prosent av varmen tilbake – altså 6400 kWh.

Hvilke er de 3 vanligste former for ventilasjon i hus?

Det finnes per i dag tre muligheter for ventilasjon i norske boliger: naturlig avtrekksventilasjon, mekanisk avtrekksventilasjon og mekanisk balansert ventilasjon.

Hvor ofte bytte filter i balansert ventilasjon?

Et balansert ventilasjonsanlegg har 2 filtre, et for inn- og et for utluft. Begge skal skiftes minimum 2 ganger i året for å sikre inneklima. Gjerne i mars/april før pollensesong og september/oktober etter pollensesong.

Når kom krav om balansert ventilasjon?

Flyttet du inn i nybygg etter 2007 bør du sjekke den balanserte ventilasjonen jevnlig. Byggereglene ble nemlig kraftig innskjerpet i 2007 og på grunn av de nye energikravene som kom da er det sannsynligvis balansert ventilasjon. Noen varmegjenvinnere har kondensavløp som må kontrolleres.

Hva koster service på ventilasjonsanlegg?

En serviceteknikker koster kr 690,- eks mva pr time. Rens av ventilasjonskanaler og aggregat i en «vanlig enebolig» gjøres til fastpris på kr 3790,- ink mva.

Hvor ofte bør man rense ventilasjonsanlegg?

Hvor ofte bør ventilasjonsanlegget rengjøres? For å sikre et godt inneklima bør anlegg og kanaler rengjøres jevnlig. Filter bør byttes to ganger i året. Ventilasjonsaggregatet bør rengjøres en gang i året, og storrengjøringen av selve ventilasjonsanlegg– og kanaler bør ha en intervall på hvert fjerde år.

Hvordan rengjøre balansert ventilasjon?

Rengjøring av avtrekk- og tilluftsventilene bør gjøres såpass regelmessig at støv som har festet seg ytterst på ventilen og rundt i taket ikke blir liggende. Vi anbefaler å vaske utenpå og rundt ventilen med en våt klut med mildt såpevann.

Hvor mye strøm trekker ventilasjonsanlegg?

Hvor mye strøm bruker et ventilasjonsanlegg? Strømforbruket avhenger mye av hvilket ventilasjonsaggregat du velger, samt hvordan det blir brukt. Strømforbruket varierer fra 300 til 2.000 kWh i året.

Er det påbudt med ventilasjonsanlegg i nye hus?

Byggteknisk forskrift – for nye boliger

Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 kubikkmeter per time per kvadratmeter gulvareal når boenheten er bebodd. Soverom skal tilføres minimum 26 kubikkmeter friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.

Er ventilasjonsanlegg søknadspliktig?

Ventilasjonsanlegg i enebolig innebærer såpass små arbeider at de må anses unntatt selv om anlegget er tilknyttet flere rom. Derimot vil store anlegg i større bygg (kontorbygg, industribygg, sykehus, hoteller o.l.) ikke anses som enkle bygningstekniske installasjoner og vil således være søknadspliktige etter pbl.

Hvor mye luft kreves for et baderom?

Derfor stilles det fra myndighetshold (Teknisk forskrift) krav til at alle bad/våtrom skal ha avtrekk, og dette bør være såpass effektivt at minst halvparten av lufta i boligen er byttet ut i løpet av en time.

Skal lufteventiler være åpne om vinteren?

Det er også lurt å lukke lufteventiler litt mer enn ellers på året. Ved kaldvær kan ellers for mye luft komme inn gjennom ventilene og det vil kreve ekstra energi å varme opp boligen. Men husk å åpne de opp som normalt igjen til våren.

Hvor lenge bør man lufte ut?

For å få et godt inneklima er det først og fremst viktig å lufte. Gjerne fem minutter om dagen, men helst ti. Og det bør bli gjennomtrekk.

Hvordan få tørrere luft inne?

En vanlig klesvask tilfører faktisk mange liter vann til inneluften når den tørker og fører til økt luftfuktighet. Har du mulighet til det, bør du alltid tørke klær på et bad eller vaskerom med ventilasjon. Har du ikke plass til det, kan du med fordel bruke en avfukter under klestørk i vanlige oppholdsrom.

Hvor skal lufteventiler plasseres?

Du bør plassere friskluftsventilen(e) ca. 220 cm fra gulv og ovenfor vinduet dersom det finnes radiator/varmeelement under vinduet. Luften tar ofte den korteste veien, så husk å montere ventilen så langt ifra døren som mulig. Med peis i stuen kan ilden iblant oppleves som tett, tung eller til og med for varm.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment