Hva er en overdekning?

Begrep Definisjon Overdekning Avstanden fra betongoverflate til nærmeste konstruktive armering. Overdekning regnes fra avrettet betongoverflate eller fra forskalingsoverflate til overflaten av armeringsstangen, uten å ta hensyn til overflateporer.

Hvorfor har vi overdekning?

Overdekning. Armeringsstolene har også som oppgave å holde riktig avstand fra yttersiden av betongen og inn til armeringen i den ferdige betongkonstruksjonen. Denne avstanden er viktig for å beskytte armeringen mot rust. I betongfaget kaller vi avstanden fra betongoverflaten og inn til armeringen «overdekning».

Hva er en overdekning? – Related Questions

Hvor mye dekker 25kg betong?

En sekk 25kg gir ca. 13 liter betong.

Hvor tykk må betong være?

Generelt bør et betonggulv være minst 8 cm tykt. De nøyaktige beregningene skal helst overlates til en spesialist. Dette er også vanligvis et krav for oppussing av boliger.

Hvor mye sement pr m3?

Hvor mange sekker betong pr kubikk? Det vil normalt gå med ca 90 stk. 25 kg sekker med sement pr. kubikk.

Hvor tykt lag med betong?

Hvor tykk sålen skal være, er avhengig av hva slags belastning den skal utsettes for. Men Normalt vil den være mellom 10-13 cm tykk. For å slippe å legge armeringsnett over hele sålen, kan du bruke ferdigarmert betong.

Hvor mye isolasjon under betonggulv?

For trehus er gulv på grunn en vanlig løsningen, ofte med plate på mark med betongstøp, underliggende fuktsperre/radonmembran og isolasjon på drenert grunn. I praksis betyr forskriftskravene isolasjonstykkelser fra snaut 250 mm opp til 350- 400 mm – avhengig av isolasjonens varmeledningsevne og gulvets geometri.

Hvor tykk betong for løftebukk?

– En annen ting som er uhyre viktig er å få fundamentert løftebukken skikkelig til underlaget. Man bør ha minst 15, og helst 20 centimeter, tykt betonggulv og forsikre seg om at man bruker godkjente ekspansjonsbolter som er beregnet på nettopp dette formålet.

Hvor tung er 1 m3 betong?

Betong veier ca 2.400 kg/m³. Til sammenligning: En 25 kg sekk med betongblanding der du selv bare tilsetter vann, gir ikke mer enn 13 liter betong.

Hvor mye utvider betong seg?

Herdet betong får varige skader dersom den fryser før den har oppnådd en viss modenhet. Vann som fryser til is utvider seg ca 9 %. Dersom vannet i en fersk betong fryser, vil betongen utvide seg ca 2 %. Når vannet i fersk betong omdannes til is, reagerer det ikke med sementkornene.

Kan betong eksplodere?

Hovedårsaken til eksplosiv avskalling er at det bygges opp høye damptrykk nær betongoverflaten. Betongen vil til slutt ikke kunne motstå dette innvendige trykket som er bygget opp. Med andre ord så er betongens fuktighetsinnhold en avgjørende faktor.

Hvor lenge skal plast ligge på betong?

Vanning under plasten etter at betongoverflaten har fått minimum 1 døgns modenhet. Hold gulvet fuktig og tildekket med plast i minimum 1 uke.

Hvor høyt skal armeringen ligge?

Armeringen skal minimum dekkes av 4-5 cm betong og skal ligge i øvre halvdel av betongen. Du kan støpe betongklatter for å løfte nettet fra underlaget, men det blir både enklere og billigere å kjøpe armeringsstoler (ca.

Hvorfor plast under betong?

Hvorfor plast under betong? Så fylgjer fuktsperre av 0,20 mm plast. Det er viktig at plasten blir bretta opp langs ringmuren og over toppen av han. Dette hindrar at fukt treng inn frå underlaget og opp i betongen.

Hvor tykt må et fundament være?

Dette vil være tilstrekkelig for de fleste byggeprosjekter. På telefarlig grunn du isolere i minimum 30 cm dybde og 1,5 meters bredde langs fundamentet. Legg to 8–10 mm armeringsjern eller U-blokkarmering i fordypningen og fyll igjen med betong. Betongkvalitet B20 er tilstrekkelig.

Kan man støpe under vann?

Ny brygge med Hey’di Under Vann

Hey’di Under Vann er et tilsetningsstoff som lar deg støpe under vann. Produktet har klebrige egenskaper og motvirker at mørtelen vaskes eller skylles bort. Før man støper under vannman sørge for at man har en tett forskaling og fjerner tang, løse steiner og skjell.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment