Hva er en jordfeilautomat?

En jordfeilautomat er en automatsikring og jordfeilbryter bygget i én komponent. Den beskytter den elektriske installasjonen mot overstrøm, kortslutning og jordfeil. Dette reduserer faren for brann og berøring ved feil i anlegget.

Er det påbudt med jordfeilbryter?

Alle bygg fra etter 1990 er i henhold til forskriftene om elektriske lavspenningsanlegg påkrevd å ha en jordfeilbryter på det elektriske anlegget. Jordfeil kan i første omgang medføre fare for både liv og helse, i tillegg til at det også vil kunne ha materielle konsekvenser.

Når kom krav om jordfeilautomat?

NEK 400: 2002 har innført krav om utkopling av enhver jordfeil i forbrukerkurser i IT installasjoner der flere installasjoner er tilknyttet det samme nett. Det presiseres at jordfeilvern bare er en av flere metoder for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Hva er en jordfeilautomat? – Related Questions

Hvem har ansvar for jordfeil?

Du er selv ansvarlig

I verste fall kan jordfeil føre til livsfarlige støt eller brann hjemme hos deg selv, i tillegg til i andre elektriske anlegg i nabolaget. Det er derfor viktig at du tar tak i problemet med én eneste gang.

Hvorfor bruke jordfeilbryter Type B?

Med en jordfeilbryter type B sikrer du at likestrøm ikke flytter seg fra batteriet i elbilen og tilbake inn i det elektriske anlegget i boligen din.

Når kom krav om jordfeilbryter på bad?

Siden 1991 har det vært krav om jordfeilbryter for kurser på bad, kjøkken og ute. I 2002 kom kravet om jordfeilbryter på samtlige kurser i alle nye hjem i Norge, og i 2010 fulgte kravet om overspenningsvern.

Hvor er det krav til jordfeilbryter?

Jordfeilbrytere med utløsestrøm på 30mA har vært et krav i baderom med stikkontakter og/eller varmekabler i mange år, i tillegg til stikkontakter og varmekabler utvendig. Nytt fra 2010 er at det nå er krav til jordfeilbryter på alle kurser i boliger som bygges etter nye forskrifter.

Når begynte man med automatsikringer?

De første automatsikringene kom på 80-tallet, og de bytter vi ofte ut i dag. En av grunnene til dette er at bruksvanene våre og strømforbruket har endret seg drastisk de siste tiårene. Mange eldre sikringsskap er ikke tilrettelagt for å tåle dagens strømforbruk.

Hvilke krav stilles til utkobling av jordfeil i bolig?

For IT-systemer med bolig på trafokretsen vil det for “vanlige” kurser være krav til utkobling av 1. jordfeil innen 0,4 s. Dette kravet er gitt i avsnitt 411.6.1.01.01. Hvis stor jordfeilstrøm opptrer i startøyeblikket kan utkoblingstiden forlenges inntil 5 s, i henhold til avsnitt 411.6.1.01.02.

Kan vi ha en stående jordfeil i et IT nett?

I et ITnett er det mulig å ha en stående jordfeil. ITnett er derfor det eneste systemet det er lov til å bruke i visse områder på sykehus og som nødstrømsanlegg. I disse anleggene brukes det jordfeilvarsler. I alle andre områder er det påbudt med jordfeilbryter.

Hva skjer når jordfeilbryteren slår ut?

Slår jordfeilbryteren ut bør du kontakte elektriker

En jordfeilbryter skal reagere hvis det oppstår en lekkasje mot jord i det elektriske anlegget. Opplever du at jordfeilbryteren slår ut bør du derfor ta kontakt med en elektriker for å få undersøkt problemet.

Skal automatsikringer stå opp eller ned?

Har du luftledninger til huset er disse sikringene ofte plassert på loft. Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn.

Hvor mye tåler en 16 amper sikring?

Det betyr at en 16A sikring i et vanlig norsk hjem tåler en belastning på opptil 3680 W.

Er det lov å bytte sikring selv?

EL-SJEKK: Det eneste du skal gjøre i ditt eget sikringsskap er å skifte eller skru på egne sikringer. Fullstendig el-sjekk skal gjøres av en godkjent elektriker.

Er overspenningsvern og jordfeilbryter det samme?

Overspenningsskader rammer ofte elektrisk utstyr som PC, TV og kjøleskap. Men skadene kan også ligge skjult og på sikt føre til mer alvorlige skader som brann. En jordfeilbryter kobler ut strømmen automatisk dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget.

Er det nødvendig med overspenningsvern?

Påbudt med overspenningsvern fra 2012

I 2010 ble det innført et absolutt krav om at alle elektriske anlegg satt opp skulle inneholde overspenningsvern, men regelen ble først innført i 2012 og uten tilbakevirkende kraft. Vi anbefaler alle med et elektrisk anlegg fra før 2012 å sjekke om har nødvendig utstyr på plass.

Hvor ofte må man teste jordfeilbryter?

Test av jordfeilbryteren

Som en regel bør du teste jordfeilbryteren minst to ganger i året. Trykk på testknappen til jordfeilbryteren. Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen foran jordfeilbryteren detter ned. Vipp hendelen opp igjen og strømmen skal nå komme tilbake.

Hvordan sjekke jordfeilbryter?

Hvordan sjekke/teste jordfeilbryteren:
  1. Trykk på testknappen til jordfeilbryteren.
  2. Hendelen foran jordfeilbryteren detter ned, og strømmen kobles ut.
  3. Vipp hendelen opp igjen.
  4. Om hendelen ikke faller ned når du trykker på testknappen er den defekt og du må kontakte sertifiserte fagpersoner for en sjekk.

Hvorfor piper jordfeilbryter?

Dette er jordfeilvarsleren din som piper, det betyr at du kan ha en jordfeil i anlegget, jordfeilvarslere er vanskelige å finne ut av for deg som kunde, da det er stor sjanse for at det er selve jordfeilvarsleren det er noe feil med.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment