Hva brukes siporex til?

Siproex er et produktnavn på porebetong (lettbetong, gassbetong) som fremstilles av vann, sand og kalk og består av 80% luft. I Norge mest brukt innvendig, leverandører H+H og Xella (Ytong). Er vel mer brukt som bygningsmateriale i våre naboland.

Hvordan male Siporex?

Er muren lagd av Leca blokker eller Siporex som ikke inneholder armeringsjern, vil en åpen og pustende silikatmaling eller silikonmaling være best egnet. Er grunnmuren armert og støpt i betong, skal den males med en diffusjonsåpen maling, slik som en akrylmaling for mur.

Hvordan behandle murvegg ute?

Slik maler du murvegg ute
  1. Vask muren med Kraftvask og Soppfjerner.
  2. Skrap av løs gammel maling, og utbedre reelle skader på puss-laget.
  3. Bar mur/puss grunnes med en diffusjonsåpen grunning, f.
  4. Ønsker du å dekke over små riss og sprekker maler du ett strøk med f.
  5. Mal med murmaling til slutt – bruk samme metode.

Hva er gassbetong?

Gassbetong er høytrykksherdet lettbetong fremstilt av uorganiske bindemidler, vanligvis sement og kalk, i kombinasjon med finkornete, kiselsyreholdige materialer, for eksempel kvartssand. Produktet ble oppfunnet på 1920-tallet.

Hva består en grunnmur av?

Den utføres vanligvis av armert eller uarmert betong, eller i murverk av bygningsblokker som er spesielt godkjent for muring under terreng, gjerne betongblokker eller blokker av lettklinkerbetong. I eldre tider var det vanlig å bruke naturstein. Grunnmurer er ofte plassert på et fundament eller en såkalt såle.

Kva skjer når betongen herdes?

Etter at betongen er lagt ut og avrettet starter herdeprosessen. Betongen vil først “størkne” på overflaten i løpet av de første timene etter støp, før herdingen fortsetter og fasthet og styrke bygges opp over de neste dagene.

Hva er mur laget av?

Med murverk menes normalt en bygningskonstruksjon som er bygget opp av individuelle murstein, med eller uten mørtel mellom steinene. Murstein kan være naturlig forekommende eller tilhogd naturstein, kunstig fremstilt tegl av brent eller soltørket leire, eller støpte blokker av betong, slagg, glass og andre meterialer.

Er mur søknadspliktig?

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen.

Hvorfor slemme mur?

Slemming av mur er viktig for å beskytte mot klimatiske og mekaniske påkjenninger. Du kan påføre slemmingen for hånd eller med sprøyte. Slemming av mur betyr å påføre en fin blanding av puss som du enten kan slenge på eller sprøyte på muren. Før du slemmer må du fylle fuger og sår med mørtel.

LES DETTE:  Kan man montere utekran selv?

Kan man bruke vanlig maling på mur inne?

Mange tror at manbruke murmaling på murveggen inne. Det trenger du altså ikke! De malingene som heter det, er ofte beregnet for mur ute. Bruk en vanlig interiørmaling som du ville brukt på andre vegger i huset.

Hvordan bli kvitt saltutslag i kjeller?

Har du saltutslag på murvegg eller murgulv betyr det altså at det er fuktighet i muren. Årsaken er ofte dårlig drenering eller manglende fuktsperre utvendig på grunnmurskonstruksjonen. Den eneste måten å bli kvitt problemet er å utbedre årsakene til fukten – lokaliser kilden til fuktighet og eliminer denne.

Hvorfor flasser maling av mur?

Hvis først fukten har trukket inn i muren, vil den føre til at malingen slipper taket på veggen. Og dermed flasser det. Men selve malingen kan også være årsaken til fukten.

Hvor mange strøk maling på Walls to paint?

Walls2Paint sponplate

– Vi anbefaler at veggplatene males i to strøk og at skjøtene pusses lett med et finkornet sandpapir mellom første og andre strøk for best mulig resultat, forteller Christian Sørlie, produktsjef hos Forestia.

Blir maling lysere eller mørkere på veggen?

Å finne riktig versjon av en farge kan være vanskelig. Farger vil se mørkere ut på veggen, men jo blankere farge, jo lysere vil den bli. Skaff deg små prøver, og mal noen prøvestrøk i flere versjoner.

Kan man bruke Walls to paint i taket?

Etter stor suksess med Walls2Paint har markedet over lang tid etterspurt et trebasert produkt som kan gi et slett tak. Vi har utviklet en tapetsert trebasert takplate med 4-sidig låseprofil beregnet for maling som gjør at man kan få et slett tak uten å måtte sparkle.

LES DETTE:  Hvordan regne ut Strømføringsevne?

Kan man male rett på sponplater?

SPESIELT VED SPONPLATER

En ren sponplate er glatt og jevn, og derfor enkel å kle med for eksempel finér, melamin, tapet og glassfilt, men du kan også bare male den. En helt glatt, malt overflate krever dog litt mer grunning, sparkling og sliping, enn for eksempel en gipsplate eller en kryssfinérplate.

Skal sponplater limes?

Hver plate skal limes og festes før neste plate monteres. Sponplatene skal monteres innen limets åpentid. Åpentiden varierer avhengig av klima ved montering. Dette fordi løsningsmidler i limet fordamper raskere jo høyere temperaturen er.

Skal man grunne gipsplater?

Man glemmer å grunne gipsvegg og sponplaterHusk å grunne gipsplaten eller sponplatene på veggen før du maler eller tapetserer, anbefaler Bergesen. Tapetlimet vil forsvinne inn i platene uten grunning, det samme gjelder maling. Fuktigheten forsvinner inn i veggen.

Er det nødvendig å grunne før maling?

Malingen sitter bedre med grunning

En av de best kjente fordelene ved å påføre grunning før maling er at grunning gir god vedheft, det vil si at malingen sitter godt på underlaget og legger et godt grunnlag for neste strøk. Grunning sørger også for et jevnt og ensfarget grunnlag for malingen.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment