Hva bør man sjekke ved overtakelse?

Huskeliste for overtakelse av boligen
 • Vasking: God vasking i alle rom, av innbo og løsøre som følger med.
 • Løsøre: At alt følger med som er avtalt å følge med.
 • Nøkler: At kjøperen får alle nøkler, også til garasje, boder mv.
 • Skader: At det ikke er noen skader som har oppstått etter visning.

Hva skal vaskes ved overtakelse?

Beboelsesrom
 • Alle flater skal være reingjort, også støvete lister.
 • Skap og skuffer skal være vasket på innsiden og utsiden.
 • Vinduer pusses – innvendig og utvendig.
 • Løse hvitevarer som medfølger, badekar og lignende skal dras fram, og det skal vaskes bak.
 • Hvitevarer som medfølger skal være grundig reingjort.

Hva gjør man ved overtakelse av bolig?

Under overtakelsen møtes selger og kjøper for å gå gjennom boligen, signere overtakelseprotokoll og overlevere nøklene. Eiendomsmegleren er ofte med på overtakelsen for å kunne bistå hvis det skulle dukke opp spørsmål. Tidspunktet for overtakelsen er ofte avklart i budrunden, og er skrevet i kontrakten.

LES DETTE:  Hvordan skjøte kobberrør?

Hva bør man sjekke ved overtakelse? – Related Questions

Hvor lang tid fra overtakelse til pengene er på konto?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Hva må gjøres før boligsalg?

Tips før boligsalg:
 1. Style boligen godt.
 2. Utbedre store og små feil ved boligen.
 3. Unngå dyre oppussingsjobber.
 4. Ha det rent og ryddig på visning.
 5. Markedsfør – mye og godt.
 6. Skaff deg en god fotograf.
 7. Vurder å samarbeide med et reklamebyrå
 8. Behold fatningen på visningen.

Hva følger med boligen ved salg 2022?

Selger må fremdeles opplyse om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen. Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter.

Hva skal følge med boligsalg?

Når en bolig selges, sier loven at med boligen følger varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særlig tilpasset bygningen”. (Se avhendingslovens § 3-5.) I loven er det også nevnt en del vanlige gjenstander som fastmonterte elektriske apparater.

Kan en selge bolig uten tilstandsrapport?

Det er ikke obligatorisk at det foreligger en tilstandsrapport ved et salg. I meglerbransjen føres det imidlertid praksis for å anbefale innhenting av tilstandsrapport, og dersom selger ikke etterkommer anbefalingen vil megler kunne frasi seg oppdraget.

Er det vanlig at megler er med på overtakelse?

Normalt vil du, selger og megler være involvert i overtakelsen. Vanligvis vil megleren kontakte både selger og kjøper og informere om hva som skjer på dagen for overtakelse, samt kontrollere at kjøpesummen er betalt til en klientkonto.

Hva skal følge med ved salg av bolig?

Når en bolig selges, sier loven at med boligen følger varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særlig tilpasset bygningen”. (Se avhendingslovens § 3-5.) I loven er det også nevnt en del vanlige gjenstander som fastmonterte elektriske apparater.

Hvor lang tid fra salg til overtakelse av bolig?

Dersom tidspunktet for når du skal overta boligen ikke blir avtalt, er det likevel vanlig å bli enige om at overtakelse skal skje innen «rimelig tid» – noe som normalt er innen 3 måneder.

Når bolig ikke er klar til overtakelse?

Ved forsinkelse ved enten overtakelse av boligen, fullføring av arbeid eller hjemmelsoverføring kan kjøper kreve dagmulkt, erstatning, holde tilbake vederlag eller heve avtalen. Dersom kjøper ikke får overta boligen etter den avtalte fristen, eventuelt loven sin frist, kan kjøperen kreve dagmulkt.

Hvor mange nøkler ved overtakelse?

Svar: Når man kjøper bolig skal man få overlevert alle nøkler til boligen. Selgere skal naturlig nok ikke beholde noen nøkler.

Når må man betale ved boligkjøp?

Du har selv ansvar for at kjøpesum og omkostninger kommer inn på megleres klientkonto til rett tid. Siste frist for at megler har totalbeløpet for boligen på sin klientkonto er siste virkedag før overtakelsen, så overføringen må skje senest to dager før dette. Megleren må gå god for at beløpet har kommet inn.

LES DETTE:  Er det lov med panelovn på bad?

Kan kjøper trekke seg fra boligkjøp?

Når er et bud bindende? Det eksisterer ingen angrerett ved kjøp av fast eiendom. Utgangspunktet og hovedregelen er at et bud ikke kan tilbakekalles når det har kommet til selgers kunnskap[1]. Aksepterer selger budet innen fristen har kjøper og selger inngått en bindende avtale.

Kan man utsette overtakelse?

Kanskje skal kjøper også overlevere boligen de nylig har solgt til noen andre, så det kan få store ringvirkninger å utsette overtagelsen for dennes kjøper. En utsettelse utgjør en økonomisk risiko for selger. Selger må selv vurdere og ta en beslutning, evt. kontakte ekstern advokat.

Hvor mye egenkapital må man ha for boligkjøp?

Som en hovedregel skal bankene ikke låne ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Det betyr at du må ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. I tillegg du dekke omkostningene ved kjøpet.

Hvor mye kan man låne med 400 000 i egenkapital?

15% egenkapital enkelt forklart
Hvis boligen koster Så trenger du minimum Og banken kan da låne deg
3 500 000 kr 525 000 kr i egenkapital 2 975 000 kr
4 000 000 kr 600 000 kr i egenkapital 3 400 000 kr
4 500 000 kr 675 000 kr i egenkapital 3 825 000 kr
5 000 000 kr 750 000 kr i egenkapital 4 250 000 kr
Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment