Hva betyr kode 142 på førerkortet?

Du får kode 142 ved å ta klasse CE. Tok du førerkort til traktor eller bil før 1. januar 2005, har du også kode 142.

Hva kan jeg kjøre med kode 140?

januar 2005 (kode 140) Du kan kjøre motorredskap uten begrensing på vekten eller hvor fort det kan kjøre.

Hva kan registreres som motorredskap?

Hovedregelen er at motorredskap skal registreres, men det er flere unntak.

Slikt motorredskapregistreres hvis det:

  • er konstruert for fart over 20 km/t OG.
  • hovedsakelig er innrettet for person- eller godstransport eller til trekking av annet kjøretøy OG.
  • brukes på offentlig veg.

Hva betyr kode 142 på førerkortet? – Related Questions

Er dumper motorredskap?

Denne godsdefinisjonen gjør at dumpere defineres som motorredskap kun når de er plombert på 30 km/t. Raskere enn det klassifiseres de som motorvogn. – En endring av forskriftene vil være en fordel med hensyn til sikkerheten ved bruk av dumper.

Kan man kjøre hjullaster med klasse B?

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Et motorredskap (Lovdata) kan for eksempel være en gaffeltruck eller en hjullaster.

Hvilke kjøretøy må registreres?

Registreringspliktige kjøretøy

Biler, bobiler, motorsykler, mopeder, snøscootere, ATVer og de fleste traktorer har krav til registrering i motorvognregisteret, og ha skilter på, for at de skal kunne brukes. De er altså registreringspliktige.

Hva er motorredskap 142?

Dersom du vil kjøre en traktor som går i 50km/t så må du ha en kode bakpå førerkortet ditt. Disse kodene er enten: 141, 142 eller 148. Kode 142 gjelder for alle traktorer uansett vekt eller fart, denne fikk du hvis du tok førerkort før år 2005.

Er gravemaskin motorredskap?

Hvis det dreier som en mini-gravemaskin, så regnes den som motorredskap på samme måte som en motorklipper. Du trenger derfor ikke noe spesielt førerkort. Men du må ikke kjøre den utenfor eiendommen, heller ikke på privat vei eller andre steder med alminnelig ferdsel.

Hva er motorredskap 152?

Du kan kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt over 7 500 kg hvis det kan kjøre maks 50 km/t. På førerkortet er dette markert som kode 152.

Hva betyr 146 på førerkortet?

Med kode 145 eller 146 eller mopedførerbevis

Du kan kjøre en moped med to hjul. Du kan kjøre en moped med tre eller fire hjul hvis dens egenvekt er maks 150 kg. Hvis den kjører på el, skal du ikke regne batterienes vekt med i egenvekten. Førerkort for klasse A1 gjelder også for klasse AM 146.

Kan man kjøre 125 på billappen?

Med klasse B kan du ikke kjøre lett motorsykkel, men du får med moped og kan kjøre en ATV registrert som motorsykkel.

Kan man kjøre mopedbil uten førerkort?

Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped inkludert mopedbil. Minstealderen for moped er 16 år, og 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Er det lov å kjøre moped i 80 sone?

Mopeder kan ikke kjøre på motorvei

Se etter det blå skiltet med en hvit vei med en bro over. Eller et blått skilt med en hvit bil på. Her kan du altså ikke kjøre med moped. Men du kan kjøre med moped på veier som har fartsgrense 80 km/t.

Hva er straffen for å kjøre moped uten lappen?

Aldersgrensen for førerkort for mopeder, scootere og lettere motorsykler er 16 år. Ifølge Riksadvokatens rundskriv nr. 3 for 2009 vil den normale straffen for kjøring av denne typen motorvogner uten førerkort være et forelegg på kr 3000 første gang du blir tatt, og kr 5000 andre gang.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment