Hva betyr C4 på skruer?

NTR-klassifisert trykkimpregnert virke inneholder salter som angriper skruer og spiker. Derfor skal trykkimpregnert virke alltid skrus med rustfrie skruer eller skruer som er klassifisert i henhold til korrosjonsklasse 4 (C4).

Hvilke skruer til terrassebord?

Rustfrie skruer er uherdet og tåler derfor bevegelser og korrosjon bedre. Rustfrie skruer er det naturlige valg for impregnert treverk. Syrefaste skruer har den beste rustbeskyttelsen for bruk til behandlet trevirke i alle miljøer.

Hvor lange skruer til terrassebord?

Lengden teller

I Norge er 21 og 28 millimeter den vanligste tykkelsen på terrassebord. Til disse bør du minst bruke henholdsvis 45 og 55 millimeter lange skruer. Poenget er å få gjengepartiet helt ned i bjelkelaget. – Det må ikke være igjen gjenger i selve terrassebordet.

Hva betyr C4 på skruer? – Related Questions

Hva slags skruer til terrasse?

Velg riktig festemiddel når du skal bygge terrasse

For å unngå sprekker og fliser anbefales det å bruke skrue med borspiss. Det gjør også at jobben går raskere i og med at skruen hugger direkte.

Skal terrassebord legges smilende?

Legges terrassebord slik at det “smiler” til deg i endeveden, da kuver bordet seg ned og regnvann renner av og man slipper å snuble. De fleste lærebøker anbefaler dette. Legges terrassebordene den andre veien, blir treet mer lukket og suger mindre vann.

Hvor lang skal en skrue være?

En god regel er at skruens lengde bør være dobbelt så lang som det materialet den skal feste. Når det gjelder valg av diameter kan det være vanskeligere. Det bør først og fremst baseres hvor stor last som påvirker skruen og på antallet skruer man skal bruke. Som regel er det tilstrekkelig med sunn fornuft.

Hvor lange skruer til lekter?

“En tommelfingerregel sier at lengden på en treskrue bør være dobbelt så lang som det materialet den skal feste. Her kan man også se på hvor lang delgjenging skruen har. Det festede materialet bør ikke være tykkere enn lengden på den ugjengede delen.

Hvor mange skruer pr plate?

På en standard gipsplate vil dette gi 38-40 skruer pr. plate som gir ca. 13-15 skruer pr. m2.

Hvordan skru terrassebord?

Bordene skrus fast med to skruer i hver skjøt. Skruene skal sitte minst 2 cm fra kanten og 3 cm fra endeveden. Ellers risikerer du at bordene sprekker.

Hvorfor terrassebord med riller?

Rillene gjør terrassebordene mer behagelig å gå på og vi anbefaler ofte rillede bord til trapper, gangbaner, brygger og steder der du ønsker et noe mer sklisikkert alternativ. Gulvet kan også bli ekstra spennende om du blander ulike dimensjoner.

Skal margen opp eller ned på terrassebord?

Det finnes ikke noen fasit på hvilken side av terrassebordet som skal ligge opp. Vår anbefaling er likevel å legge dem slik at årringene i enden av bordet har buen opp (med margsiden ned). Ved å legge dem slik, unngår man at vann samler seg på overflaten.

Hvor langt mellom bjelker terrasse?

Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senter- avstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 100 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f. eks vinkelbeslag eller båndstål.

Er det søknadspliktig å bygge terrasse?

Fra 1. mai 2021 ble det enklere og billigere å bygge terrasse på eiendommen siden mer unntas fra kravet om søknadsplikt. TRENGER IKKE TILLATELSE FRA KOMMUNEN: Nå blir det mulig å sette opp terrasse på inntil 1 meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke.

Hvor stort spenn på 48×198?

Mellom bærebjelkene kan det være f. eks. 3,50 meter hvis gulvbjelkene er 48 x 198 mm og senteravstanden mellom dem er 60 cm. Reduseres bjelkedimensjonen til 48 x 148, blir maksimal spennvidde 2,50 meter.

Kan man bygge terrasse uten å søke?

Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken: Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere terrassen helt inntil nabogrensa.

Er terrasse fasadeendring?

Da må du finne ut om det du vil bygge er unntatt søknadsplikt. Her er en oppsummering av de nye reglene: Terrasse forbundet med bygning: Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg, også kalt fasadeliv.

Hvor mange m2 kan man bygge uden Tilladelse?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Er hagestue søknadspliktig?

Dersom du ønsker å bygge en hagestue inntil din egen bolig, må du alltid søke kommunen. En fasadepåkoblet hagestue blir nemlig regnet som en fasadeendring.

Hvor nærme naboen kan man bygge hagestue?

I følge Plan- og bygningsloven har du lov til å sette opp en frittstående hagestue på inntil 50 m², så lenge denne ikke skal brukes som bolig. Hagestuen må ikke ha mer enn én etasje og mønehøyden må ikke være høyere enn fire meter. En frittstående hagestue også må stå minst 1 meter fra nabogrensen og 1 meter fra huset.

Maiken_Kaspersen_profile
Om forfatteren

Maiken Kaspersen lever og ånder for å gjøre hjemmet til et best mulig sted å leve, være med familien og nyte livet til det fulle.

Med mange års erfaring innen interiør, kjøkken og arkitektur, har Maiken mye kunnskap å dele med leserne av Drømmehjem.

Leave a Comment